krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Odkaliště

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 10. 2013

Odkaliště Jívka patří k přírodně nejcennějším lokalitám náchodského okresu

Odkaliště je místo pro trvalé uložení sypkých odpadů z průmyslových provozů, které jsou vyplavovány a usazovány za pomocí vody. Nejčastěji je zde ukládán jemnozrnný popílek a spečená struska, které vznikají při spalování uhlí v teplárnách a tepelných elektrárnách. Pro vysokou prašnost a obsah toxických látek bývala takováto místa považována za zcela zdevastovaná území představující riziko pro životní prostředí. Jak už to tak ale bývá, pravda je trochu jiná. Poslední výzkumy ukazují, že se odkaliště stala posledním útočištěm pro mnoho vzácných druhů.

Vyplavování jemného popílku na teplárenském odkališti v Náchodě – jemnozrnný sustrát bez vegetace se v mnohém podobá přírodním písčinám.

Obnažený jemný substrát totiž mnoha vzácným živočichům připomíná písčiny, které z naší krajiny vymizely, a díky zablokované či zpomalené sukcesi zde často nacházejí místo i některé konkurenčně méně zdatné rostliny jako například orchideje nebo zeměžluče. Součástí každého odkaliště jsou navíc i menší či větší vodní plochy, které biodiverzitu ještě zvyšují. Často se zde například vyvíjejí ohrožené druhy vážek, které v českých přerybněných a přehnojovaných rybnících nemají šanci přežít.

Odkaliště na Jívce je jednou z mála východočeských lokalit krásné a vzácné vážky jasnoskvrnné

Při nedávném vědeckém průzkumu dvou největších východočeských odkališť u opatovické a chvaletické elektrárny zde bylo například nalezeno celkem 227 druhů blanokřídlého hmyzu, z nichž je plných 72 druhů na našem území ohroženo. Ještě významnější však je, že 4 z těchto druhů jsou na území ČR považovány za vyhynulé a dalších 13 druhů je u nás kriticky ohroženo. Obě odkaliště jsou díky tomu naprosto klíčovými lokalitami pro ochranu středoevropské biodiverzity a svým významem převyšují i leckterá chráněná území (více na osel.cz). 

Odkaliště představují ráj pro samotářské včely a vosy, které si v popílku hloubí chodbičky pro své larvy.

Daří se zde i dravým svižníkům, jejichž larvy žijí také zahrabány v popílku

.

Odkaliště Jívka

V náchodském okrese tepelné elektrárny nejsou a odkaliště jsou zde tedy mnohem menší, ovšem neméně zajímavá. První odkaliště leží v hlubokém zalesněném údolí potoka Jívka poblíž obce Radvanice. Na odkališti je uložen jemný naplavený substrát z úpravny měděné rudy, která se zde těžila během 50. a 60. let v blízkém dolu Bohumír.

Na odkališti u Jívky je uložen substarát s těžkými kovy a toxickými látkami, které zpomalují rostlinnou sukcesi. Díky tomu se zde místy i po mnoha letech udržel obnažený povrch bez vegetace.

Po ukončení těžby v r. 1965 pokračovala úpravna v získávání mědi zpracováním dovezené měděné rudy. Odkaliště je menší, skládá se ze 2 částí o rozloze přibližně 50x150m. V dolní části odkalište je menší mělká laguna s rákosem a bohatým litorálem. Jemnozrnný substrát z úpravny rudy obsahuje těžké kovy a množství toxických látek, které brzdí rostlinnou sukcesi. Odkaliště díky těmto specifickým podmínkám zarůstá vegetací jen pomalu, řídký nálet zakrslých borovic a bříz střídá vřes a rozsáhlé jsou i plochy, kde vegetace úplně chybí. Lokalita je pravým rájem orchidejí, toxické složení substrátu tedy zřejmě nijak nevadí symbiotickému podhoubí, na kterém jsou vzácné rostliny výživou závislé. Roste zde několik trsů velmi vzácného prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) a v červnu zde vykvétají tisíce kruštíků tmavočervených (Epipactis atrorubens), což je něco, co nikde jinde neuvidíte.

Roste zde vzácná a krásná orchidej prstnatec pleťový

Začátkem léta zde vykvétají stovky kruštíků tmavočervených – to nikde jinde neuvidíte.

Na obnažených ploškách žije několik druhů svižníků, z nichž nejvzácnější je svižník písčinný (Cicindela arenaria), který má v celých východních Čechách jen čtyři lokality.

Žije tu několik druhů svižníků – zde svižník polní při kopulaci

Zarůstající laguna bez ryb je pak pravým rájem vážek – ze vzácnějších druhu zde létá například šídlo sítinové (Aeshna juncea), vážka červená (Crocothemis erythraea) nebo vážka tmavá (Sympetrum danae). Žijí zde i 3 druhy vzácných vážek z rodu Leucorrhinia a to vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), která zde má velmi silnou populaci a vloni jsem zde pozoroval i vážku tmavoskvrnnou (Leucorrhinia rubicunda).

Ze vzácných vážek zde létá např. vážka čárkovaná

A také krásná vážka jasnoskvrnná, která zde má jednu z nejpočetnějších populací ve východních Čechách.

Poslední dobou se tu objevuje i “subtropická” vážka červená

Rozmnožuje se tu ale i “severské” šídlo sítinové

.

Odkaliště Náchod

Teplárenské odkaliště v Náchodě má mnohem větší vodní plochu. Zdejší popílek je méně toxický a tak rychle zarůstá rákosem.

Zajímavé je i odkaliště náchodské teplárny „Popílek“, které je mnohem rozsáhlejší. Stejně jako v Radvanicích i tady žije vzácný svižník písčinný (Cicindela arenaria) a velmi početné populace tu má i svižník zvrhlý (C. hybrida) a svižník polní (C. campestris).

Běžný je tu svižník zvrhlý

Stejně jako svižník polní

Svižníci patří k našim nejzajímavějším broukům, jsou velmi hbití, mají obrovská kusadla a v hmyzí říši patří k nejobávanějším predátorům. Ne nadarmo se honosí anglickým jménem tiger beetles (tygří brouci) a pozorovat tyhle brouky při lovu, páření nebo při vzájemných soubojích je docela zážitek.

Tygr hmyzí říše na číhané …

Dále zde žije celá řada samotářských včel a vos, jejichž larvy jsou vývojem vázány na podzemní chodbičky vyhrabané v sypkém substrátu (podobně jako larvy svižníků). Asi nejvzácnějším zdejším druhem je krásná kontrastně černobíle zbarvená včela smutilka Melecta luctuosa, která se vyvíjí paraziticky v hnízdech včel pelonosek. Blanokřídlých parazitů zde létá ještě mnoho dalších druhů – běžné jsou hrabalky, kutilky, zlatěnky a další.

Vzácná parazitická včela – smutilka Melecta luctuosa

Na mrtvém dřevu hledají hostitele i parazitické zlatěnky

V zátočinách velké vodní nádrže, kde již usazený popílek zarůstá rákosím, létají vážky, z nichž nejvzácnější je šídlo sítinové. Někdy, když se mi se mi náhodou poštěstí mít volnou chvilku, dojdu Zámeckou alejí k Popílku, kde jsme jako kluci chytali bělice a plavili se na vorech, sednu na ocelovou rouru chrlící do vody řídkou šedou kaši a koukám, jak se to kolem v té člověkem vytvořené industriální divočině hemží životem.  

Vážka tmavá – Sympetrum danae , Náchod – odkaliště Popílek, 17.8.2009

Šídlo sítinové – Aeshna juncea, Náchod – odkaliště Popílek, 28.8.2012

Šídlo pestré – Aeshna mixta , Náchod- odkaliště Popílek, 18.9.2009

Šídlo pestré – Aeshna mixta , Náchod- odkaliště Popílek, 7.9.2009

Šídlo modré – Aeshna cynea, Náchod – odkaliště Popílek, 28.8.2012

Vážka obecná – Sympetrum vulgatum , Náchod odkaliště Popílek, 14.8.2012

Šídlo velké – Aeschna grandis , Náchod- odkaliště, 19.8.2009

.

.

 

Zanechte vlastní komentář:

− jedna = pět