krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Hledání stezky

rubrika: Krajina a příroda autor: 23. 8. 2014
Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže

Napříč přes hlavní hřeben Stolových hor vedla kdysi z Dušniků do Vambeřic starobylá poutnická stezka. Již dávno ji však pohltil les a dnes už  je minulostí i ten les… Jen nad samotou Batorow je místy stezka v terénu ještě znatelná. Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je krásná kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže. Bukový prales tu byl [...]

Vylidněné vesnice s nádhernými barokními domy, kostely a zámečky. Božków – kdysi výstavné městečko, dnes zapomenutá obec. A jeden z největších barokních paláců v dolním Slezsku.

Hrabství kladské (Zemia Klodzka), putování krajinou dolního Slezska. Góry Kamienne a opuštěné pastviny. Většina horských samot zanikla s nuceným odchodem Němců… Ale na mnohých hospodaří dosídlenci z východu, u každé rodinné farmy kravka, ovce a kozy. I když někde už najíždějí na agroturistiku. Po sudetsku… Kapličky a kříže podél cest. Spiritualita všedního dne u cesty pro [...]

Všechny barvy léta

rubrika: Fauna autor: 31. 7. 2014
Oranžová - Ostruháček březový

Barva je kvalita povrchu hmoty. Mění se jím vlnová délka světla a výsledkem je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského nebo živočišného oka, případně jiných receptorů dalších organizmů. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, [...]

Ležické skalky

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 7. 2014
Ležicke skalky - Łężyckie Skałki

Ležické skalky leží na náhorní pláni Rogowa Kopa a přestavují zbytek kdysi rozsáhlé pískovcové tabule, která tvořila temeno stolové hory a během věků byla erozí již téměř zcela odstraněna. Zatímco vrcholové plošiny ostatních stolových hor ve stejnojmenném národním parku pokrývají pískovcové skály a smrčiny, Rogowa Kopa se vyznačuje rovinatým plochým reliéfem s relativně mocným půdním pokryvem [...]

Hitlerova železnice

rubrika: Náchodsko autor: 8. 7. 2014
Nádraží ve Słonem má i dnes své osobité kouzlo...

Po prohrané prusko-rakouské válce roku 1866 se poražené Rakousko zavázalo vystavět železniční tratě, které by spojily Čechy a Prusko. V oblasti Broumovského výběžku tak byla v r. 1875 otevřena železnice z Meziměstí do tehdejšího pruského Waldenburgu (dnes Wałbrzych). Další železnice pak měla propojit nejvýznamnější centra na této části česko- pruské hranice – města Náchod a Glatz (dnešní [...]

Nebo krásný modrásek ušlechtilý

aneb Motyle Gór Stolowych Jak už napovídá samotný název Góry Stolowe, jsou tím nejvýznamnějším přírodním fenoménem a hlavním turistickým magnetem tohoto národního parku pískovcové stolové hory, které patří v rámci Evropy k těm nejvyšším. Temena Hejšoviny či Boru jsou sice úžasná svojí geomorfologií, ovšem díky extrémnímu klimatu a málo úživným pískovcům jde o druhově poměrně chudé ekosystémy. Z hlediska [...]

Tepna – petice za referendum

rubrika: Ostatní autor: 18. 6. 2014
ne radsi mesto

K tomuto pátku chybí posledních 170 podpisů! Vážení občané města Náchoda,  v minulých dnech bylo zahájeno územní řízení na výstavbu hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Pokud bude tento investiční záměr zrealizován v předkládané podobě, ovlivní velmi negativně život v Náchodě na několik desítek příštích let. Domníváme se tedy, že je žádoucí, aby město v rámci tohoto [...]