krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Zlatý voči

rubrika: Fauna autor: 16. 5. 2013
Z očí do očí - skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae, Rana lessonae) je nejmenší z našich skokanů. Tahle drobná žabka (samci měří tak kolem pěti centimetrů) patří k tzv. zeleným skokanům, kteří se kromě typické zelené barvy vyznačují tím, že na rozdíl od hnědých skokanů tráví většinu času ve vodě. Od ostatních zelených skokanů se skokan krátkonohý kromě menších rozměrů odlišuje i [...]

Les Halín

rubrika: Krajina a příroda autor: 12. 5. 2013
Les Halín - jedna z botanicky nejzajímavějších lokalit Podorlicka

To jsou hlavně orchideje, zbytky teplomilných mochnových doubrav a pravěká nekropole…    Motto: “A nyní chutě dále k lesu Halínu. Zvláštní, tajemné ticho nás tu ovívá. Pátráme po příčině a hle! Nedaleko vsi Běstvin, téměř na kraji lesa, spatříme více než čtyřicet tu menších, tam značných rozměrů as jeden metr vysokých kup země, zarostlých travou, smrčím [...]

Kostel Panny Marie v Broumově

Neprávem opomíjený a zastíněný slávou broumovských dienzehoferských barokních kostelů je dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově. A přitom jde o nejstarší dřevěný kostel v Česku a zároveň i o jednu z nejstarších dřevěných staveb ve střední Evropě, která je navíc unikátní i svým provedením. Podle údajů břevnovského kláštera měl být kostel založen v roce 1171 pohanskou šlechtičnou, která [...]

Hlaváček, lahváček

rubrika: Flora autor: 1. 5. 2013
Hlaváček jarní - sluníčka v trávě

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) patří bezesporu k nejhezčím evropským květinám. Ne nadarmo nese latinské rodové jméno Adonis – podle jinocha proslulého svojí krásou, který měl v řecké mytologii svést Afroditu i Persefonu. Vypovídající je i jeho starší české jméno -   miláček jarní (Opiz 1852). Ostatně stejně milá a láskyplná je i přezdívka, kterou dnes používají čeští [...]

Žabí rozcvička

rubrika: Fauna autor: 29. 4. 2013
Kuňka obecná - Bombina bombina , Bohuslavice nad Metují , 25.4.2013

Kuňky jsou takové moje oblíbené žabky, kterým jsem už jeden článek věnoval. Jedná se o zvířata, která zajímavým způsobem kombinují zabarvení maskovací (kryptické) a výstražné (aposematické). Kuňky žijí převážně v kalužích a mělkých vodách, kde jsou díky svému maskování, které pokrývá svrchní stranu těla, téměř neviditelné. Jejich kůže ovšem obsahuje velké množství drobných žlázek produkujících poměrně [...]

Lom U devíti křížů, výchozy těžených triasových pískovců na jejichž vrstevních plochách se občas najdou zkamenělé stopy dinosaurů

Jeden z mála dokladů o pobytu dinosaurů na našem území představují jejich zkamenělé stopy, které se vzácně nacházejí u Červeného Kostelce v pískovci z povrchovém lomu U Devíti křížů (lidově „Krákorka”). V tomto  lomu se těží velice zajímavý pískovec, který vznikal sedimentací jemnozrnného materiálu v mělkém sladkovodním či brakickém prostředí. Pískovec patří do tzv. bohdašínského souvrství,  jeho spodní [...]

Skokan ostronosý - Rana arvalis , Hluboký Kováč, 17.4.2013

Na začátku každého jara, zhruba v době kdy se objeví první sasanky a na rybnících roztaje poslední led, odehrává se na několika málo místech východních Čech podivuhodná událost. Jezírka a mělčiny rybníků zaplní sytě modré žáby. Jde o jeden z nejúžasnějších jevů, jaké lze v naší přírodě pozorovat. Samci skokana ostronosého (Rana arvalis) jsou proslulí tím, že v době [...]