krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Na křídlech motýlů 3

rubrika: Fauna autor: 12. 2. 2013
Otakárek ovocný předvádí Oudemansův fenomén. Všiměte si, že se pruhy sbíhají k zadnímu pólu těla, který je zvýrazněn i barevnou kresbou a ostruhami - jako kdyby byla pozornost predátora odváděna od hlavy ke konci těla a motýl tak měl při případnému útoku větší šanci k úniku.

Oudemansův fenomén motto: Kdyby se prokázalo, že existuje nějaký složitý orgán, který snad nebyl vytvořen početnými, postupnými a drobnými modifikacemi, moje teorie by se zhroutila. Charles Darwin, O původu druhů       Oudemansův fenomén je fascinující jev, kdy je na různých částech těla živočicha „nanesena kresba“, která se jeví jako smysluplná pouze tehdy, když [...]

Šonov - kostel svaté Markéty

Jako „broumovská skupina kostelů“ je označován soubor sedmi venkovských barokních kostelů, které byly na Broumovsku vybudovány během jediného desetiletí mezi léty 1719 – 29 jako dílo opata Broumovského kláštera – Othmara Zinka a jedné stavitelské rodiny – Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna  Kiliána Ignáce Dintzenhofera. Ve své době šlo o unikátní projekt, který společně s dalšími [...]

Zašlá sláva textilního průmyslu v Čechách, areál Tepny - stav 2010

motto: Co nechali stát barbaři, to zpustošili stavitelé nového Říma. J.W.Goethe, Italská cesta . Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností [...]

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013
Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden [...]

Černé jezírko a vážky ze Sibiře

rubrika: Fauna autor: 23. 1. 2013
A potkat zde můžete i velevzácnou vážku běloústou - Leucorrhinia albifrons ...

Na jižním okraji pískovcové kry Adršpašsko teplických skal v nadmořské výšce kolem 650 m.n.m. leží pod skalním hradem Skály tzv. Černé jezírko. To je mezi odborníky známou lokalitou, která je unikátní výskytem několika vzácných druhů vážek. Mělké bezodtoké jezírko vzniklo přehrazením potůčku pod skalami Kočičího hradu a bylo součástí hospodářského zázemí barokního zámečku Skály (Bischofstein), který [...]

Přistěhovalci z jihu

rubrika: Fauna autor: 15. 1. 2013
Kudlanka nábožná - Mantis religiosa, PR Bludy, 11.9.2011

S tím, jak se otepluje klima, objevuje se v přírodě východních Čech stále více druhů,  které jsme v minulosti mohli potkat daleko na jihu. Tyto teplomilné druhy v Česku původně buď vůbec nežily, nebo byly svým výskytem vázány jen na ty nejteplejší oblasti (např. jižní Moravu). Tihle „jihoevropané“ byli obvykle ještě v nedávné minulosti považováni za velmi vzácné prvky naší [...]

Na křídlech motýlů 2

rubrika: Fauna autor: 13. 1. 2013
Sameček modráska jehlicového předvádí svoji modrou barvu

Šat motýlů – odraz světla a barev jejich životního prostředí podle Andrease Suchantkeho motto: Goethovská biologie není totiž jen alternativním způsobem uchopování živého světa, je i zdrojem jiného nakládání s ním. D. Pleštil, Vesmír 2004 Nositelem motýlí krásy a většiny rozpoznávacích znaků jsou motýlí křídla pokrytá drobnými šupinkami. Tyto šupinky mají nesmírně složitou stavbu z příčných [...]