krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Zbytka

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 1. 2013
PR Zbytka, lužní les v s česnekem medvědím - Allium ursinum v brzkém jarním aspektu

  Motto: “Dne 22.5.1982 při pracovní návštěvě připravované rezervace – nejcennější lokalita západně ode Dvora zorána a zaseta kukuřicí. Celý palouk až po vodní příkop s břízou, kde roste asi 15 jedinců tučnice obecné na dně příkopu s železitou vodou, u této břízy ještě v r. 1956 rostla kohátka kalíškatá (asi 50 jedinců) a stovky kvetlo na lukách [...]

Kudy tekla řeka 3

rubrika: Náchodsko autor: 10. 1. 2013
Povodeň na Plhovském náměstí, 1938, foto -  www.nachodsko.sweb.cz

část třetí – O Povodních     motto: Od Hronova k Náchodu – vše jedno jezero, všudy divé proudy kozkaceného živlu, nikde ani stopy o včerejší krásné, bohaté úrodě zemské, vše pod vodou! …. Ukrutný to pohled! Předměstí Kamenice jest zaplaveno a není odtud přístupu do města, kam též voda, tlačíc se kanály, až na náměstí [...]

Na křídlech motýlů 1

rubrika: Fauna autor: 8. 1. 2013
Co se nám asi snaží motýl svými křídly sdělit? Možná toto - jsem babočka osiková a svět je se mnou krásnější.

Část první – O významu a vývoji kresby motýlích křídel podle Adolfa Portmanna motto: Víme, že existují věci, o kterých nevíme. Ale existuje také neznámé neznámo – věci o kterých nevíme, že o nich nic nevíme. Donald Rumsfeld (bývalý ministr obrany USA na tiskové konferenci v r. 2002) Nejdůležitějšími znaky živého jsou tedy vztahování se ke [...]

U Polské brány

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 1. 2013
U Homole, na kladském pomezí

V nadmořské výšce 660 m mezi Orlickými horami na východě a Stolovými horami na západě leží důležité sedlo „Polská brána“ (Przelec Polskie Wrota), které představuje nejvyšší bod na cestě spojující Čechy s Kladskou kotlinu. Sedlem prochází starobylá a velmi významná cesta. Jednalo se o významnou trasu již v dávné minulosti – v době římské tudy procházela boční větev [...]

Bombina bombina

rubrika: Fauna autor: 6. 1. 2013
Kuň patří k žábám, které z naší krajiny i přes přísnou ochranu rychle mizí

  aneb O žábách na ústupu motto: A víte, co je tu nejkrásnější? Ty rána. To taky. Ale hlavně ty večery. To my si lehneme, a posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby. Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákaj, ale tady dělají jenom huu, hu. Vejš Radime…. Legendární filmová hláška je nepochybně odvozena od [...]

Kudy tekla řeka 2

rubrika: Náchodsko autor: 7. 12. 2012
Kostel sv. Vavřince, náměstí TGM Náchod, prosinec 2012. Na fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží přesně na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní vodorovná polovina). Poloha náměstí byla určena polohou zemské stezky, která kopíruje hranu terasy. Umístění kostela přesně na této hraně se dnes projevuje tím, že dochází k "zabořování" dolní stěny kostela do sedimentů nivy. Svůj podíl na tom mají i otřesy způsobované okolní automobilovou dopravou. Porušená statika stavby má za následek rozpraskání čelní stěny. Kostel bude muset být nově staticky zabezpečen, vznikne kolem něho klidová zóna a doprava bude z jeho nejtěsnější blízkosti vymístěna. Konečně!

část druhá – Říční terasa a město na Kladské stezce motto: „…neboť město Náchod na nízkém místě bahnitém založeno jest.“ z dopisu náchodských radních Jindřichu Kustoši ze Zubřího a Lipky, 1623 Na horní fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní [...]

U Kapličky

rubrika: Náchodsko autor: 5. 12. 2012
Kaple Zvěstování P. Marie na Plhově, detail kříže a sochy sv. Josefa

aneb malý kousek baroka motto: Baroko nemá rádo divočinu, příroda musí být pod trvalou kontrolou. Barokní sloh komponoval celou krajinu, pro vyjádření principu jednoty spirituální a hmotné skutečnosti využíval zejména osové souměrnosti jako nejvyššího vyjádření řádu daného od Boha. Pracuje s protiklady: člověk – příroda, tvůrce – materiál, řád – chaos. V lidové architektuře vzniká [...]