krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Když jsem v roce 1973 předložil redakční radě rukopis článku Poznámky k rozšíření a taxonomii československých druhů a hybridů čeledi Orchideaceae, měl jsem jediný cíl. Aby  veřejnost dostala do rukou další materiál pro studium našich vstavačovitých. O dva roky později, kdy byla uvedená stať zveřejněna, nejméně třetina ze skoro 500 uvedených lokalit však již neexistovala.

František Procházka, Orchideje naší přírody, Academia 1983

Články Flora

O skleněné orchideji z podzemí

rubrika: Flora autor: 7. 4. 2013
Sklenobýl bezlistý je orchidej s velmi neobvyklou vizáží - nemá listy a opravdu vypadá, jako kdyby byla z průsvitného nažloutlého a růžového skla.

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) je jedna z nejtajemnějších a nejvzácnějších rostlin naší přírody. Jak už napovídá název -„skleněné býlí bez listí“, jde o kytku opravdu bizarní. Sklenobýl je po celý svůj život výživou zcela závislý na vláknech hub, které prorůstají do jeho kořenů již během klíčení semen. Zpočátku se asi jedná o oboustranně prospěšné soužití, ve [...]

Zimozelen

rubrika: Flora autor: 19. 3. 2013
Květy zimozelenu mají jsou poměrně neobvyklé ...

v zimě už se u nás skoro nikde nezelená … Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) je drobný keřík, který kvete krásnými bílými květy a který patří k nejohroženějším rostlinám České republiky. Druh je svým výskytem vázán zejména na suché prosvětlené  borové lesy s písčitým substrátem. Jde o značně dekorativní rostlinu, která se ještě před padesáti lety vyskytovala roztroušeně prakticky [...]

Střevíčník pantoflíček

rubrika: Flora autor: 9. 3. 2013
Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus , les Halín, 15.5.2012

… krásné a prapodivné jméno, krásné a prapodivné květy Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.) je naší orchidejí s nejkrásnějšími a největšími květy, ne nadarmo je jeho květ slavnou ikonou ochrany přírody. Vysoká atraktivita kvetoucích rostlin však asi i přispěla k podstatnému snížení jeho početnosti a na mnoha místech byly celé populace střevíčníků zlikvidovány vykradením lokalit člověkem. [...]

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013
Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden [...]

O našich orchidejích

rubrika: Flora autor: 28. 11. 2012
Okrotice bílá - Cephalanthera damasonium , Halín, 9.5.2009 IMG_3435

Většina lidí má květy orchidejí spojené s bujnou vegetací tropických lesů a málokdo ví, že se na území ČR vyskytuje více než padesát druhů orchidejí. Díky rozmanitému reliéfu, nadmořské výšce i klimatu vyznačují se poměrně vysokým počtem druhů orchidejí i východní Čechy, kde se můžeme  setkat (většinou by se spíše ovšem hodilo použít minulý čas) s nějakými 45 druhy orchidejí. [...]

Zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia , Hustířany - les Vražba, 17.7.20072

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) je eurosibiřský druh rozšířený hlavně v západní Asii a ostrůvkovitě i ve střední a východní Evropě. Česká republika leží na okraji areálu, kde bývá vždy méně lokalit, rostlina navíc špatně snáší dnešní hospodaření, takže je u nás na samé hranici vyhynutí. Z našich původních zhruba dvaceti lokalit se do současné doby dochovalo [...]

Kozinec písečný - Astragalus arenarius, Zdelov, 4.7.2006

  Kriticky ohrožený kozinec písečný (Astragalus arenarius) je velmi zajímavou a mimořádně památnou rostlinou našeho regionu. Jedná se o druh pocházející z písečných stepí středního Ruska z tzv. sarmatské květenné oblasti.  Do Čech se kozinec písečný rozšířil z východu tzv. sarmatskou cestou (koridorem severně od karpatských pohoří) během tzv. borealu. V tomto období asi před 10 000 lety po [...]

O glaciálních reliktech

rubrika: Flora autor: 24. 11. 2012
Sasanka narcisokvětá - Anemone narcissiflora , Krkonoše - Rýchory, 2.6.2006

O všivci sudetském, ostružiníku morušce a dalších pamětnících dob ledových   motto: “To víte, doba ledová je doba ledová…” J. Huml (neadrtálec, školník), Mach a Šebestová Všivec sudetský (též krkonošský) pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica) je památným českým druhem, nejznámějším příkladem tzv. glaciálnícho reliktů. GLACIÁLNÍ RELIKTY jsou druhy, které osídlovaly území střední Evropy během dob ledových (glaciálů) v [...]

O hořečcích modrých jako nebe

rubrika: Flora autor: 16. 11. 2012
Hořeček mnohotvarý český- Gentianella praecox subsp. bohemica, detail květ, PR Hořečky v Orlických horách

  Hořká česká lahůdka optimistům nechutná  Hořečky jsou květiny pro botanické fajnšmekry. Jde o rostliny po všech stránkách něčím výjimečné. Každý někdy slyšel o hořcích, ale že existují i hořečky, ví málokdo.  Není divu, vždyť jde o rostliny velevzácné, které z naší krajiny téměř úplně vymizely. Z dvanácti našich původních „druhů“ jich už šest stihlo vyhynout a [...]

O jeřábu sudetském

rubrika: Flora autor: 15. 11. 2012
Jeřáb sudetský- Sorbus sudetica, Obří důl, Krkonoše

a dalších krkonošských endemitech    Přibližně před 20 tisíci lety skončilo poslední výrazné zalednění Evropy, oteplilo se a ledovce ustoupily k severu a do vysokých poloh Alp. Svahy většiny evropských středohor opět pokryly lesy. V té době se nejvyšší hřebeny Krkonoš se svojí chladnomilnou flórou staly izolovaným ostrovem, neboť je od ostatních pohoří dělilo zelené [...]