krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Dobrošov

rubrika: Náchodsko autor: 13. 9. 2015

Rád tam chodím. Sám i s rodinou. Člověk vyleze přes les na louky nad Náchodem a na všechny strany má parádní výhled široko daleko. Na jihu mírně zvlněná rovina český kotliny, na severu sudetský hory. Krásnej kopec, louky a pastviny, soliterní stromy a remízky. Genius loci tradiční český podhorský krajiny. Sedím na Silvestra pod starou třešní uprostřed louky a koukám, jak půlnoční rachejtle práskaj dole nad Smiřickýho Kostelcem. Podzimní inverze, venčení dětí a pouštění draka. Prázdná hospoda, jedna z nejhezčích útulen v Česku. Jurkovič, ale takovej českej, i když velkej, tak decentní, skoro nenápadnej. Žádný šílený karpatský vyřezáváný omalovánky. Okolí zatím bez ošklivých zbohatlických novostaveb. Pohraniční opevnění, kus český historie. Měli jsme bojovat? Železobeton bunkrů rozhlodanej nacistickejma raketama. Každodenní kýče – obloha nízko nad hlavou, dramatický mraky a neuvěřitelný Slunce západy…

Květen – cestou na Dobrošov směrem z Náchoda

Listopad – cesta z Pekla přes Lipí

Pastviny na Dobrošově

Na Dobrošově

Stejné místo na podzim 2012…

Na Dobrošově. Rodinná procházka. Listopad. Pokusy s barevnými sklíčky.

Sluníčko nakonec vykouklo. Nahodile přeexponováno…

O hodinu později…

Břízky…

Srub Jeřáb. Jediný dobrošovský bunkr, který byl téměř připraven k boji. Pohled z pevnosti Můstek.

Bunkr Můstek poničený zkušebním ostřelováním německými střelami Röchling. Zbytky projektilu trčí ze zdi.

Výhled z Můstku směrem do Polska na Stolové hory

Ještě jednou – celé panorama Stolových hor

Výhled ze stejného místa směrem na Náchod…

Na Dobrošově – pohled směrem od Jiráskovy chaty

Lesy města Náchoda s.r.o. chtěly před deseti roky tyhle pastviny nad Náchodem z velké části osázet smrčákem, naštěstí to neprošlo…

Jiráskova chata – turistická útulna s rozhlednou

Jurkoviče dvakrát nemusím, ale tahle chata se mu mimořádně povedla…

Dobrošov – Jiráskova chata

Původně tu stála mnohem menší turistická chata (1895)

Jurkovičova útulna byla otevřena v r. 1923. O 16 let později byla přistavěna prosklená veranda.

Vrchol Dobrošova byl původně úplně bez stromů. Ty výhledy musely být fantastické…

historie:

Jiráskova chata

Dobrošov je kopec (624 m n. m.), který se nachází 2,5 km jihovýchodně od Náchoda. V roce 1895 na něm nechal náchodský odbor Klubu českých turistů postavit chatu s rozhlednou, první „turistickou útulnu“ v Čechách. Vysoká návštěvnost dobrošovské chaty přiměla v prvním desetiletí 20. století náchodské turisty k záměru zvýšit šestimetrovou rozhlednu a rozšířit restauraci. „Už roku 1910 se jedná s Dušanem Jurkovičem … a konečně je rozhodnuto: vystavět půvabně členěnou, šindelem krytou, na kamenné podezdívce rozloženou, účelně zařízenou rozhlednu, jejíž šestihranná pásovitá věž se širokým dřevěným ochozem bude zdobiti vrchol památného Dobrošova“. Jurkovič odevzdal projekt přestavby v roce 1912.

Hned po skončení války byl požádán o souhlas o spojení chaty se svým jménem spisovatel Alois Jirásek. V roce 1919 byla vyhlášena sbírka pro získání finančních prostředků. Základní kámen nové chaty byl položen v sobotu 9. července 1921, u příležitosti spisovatelových sedmdesátin.  Ten den přišly na vrchol tisíce lidí, z nichž většina s sebou přinesla v batohu cihlu na stavbu. Kdo se nechtěl nebo nemohl táhnout s takovým nákladem, vykoupil se drobnou částkou, za niž obdržel pamětní pohlednici s návrhem nové chaty (ach, ten prvorepublikový entuziazmus). Zisk ve výši 90 000 Kč mohl být okamžitě použit k zahájení stavby. Chata byla slavnostně otevřena 30. září 1923. V roce 1939 byla vyhlášena soutěž na dostavbu chaty. S úkolem se nejlépe vypořádal Ing. arch. Adolf Erben, který přistavěl k jihozápadní části chaty prostorově a tvarem jednoduchou funkcionalistickou stavbu s rovnou střechou a velkými vyhlídkovými okny. Přístavba, vytvářející estetický odstup novotvaru od Jurkovičova původního řešení, splnila všechny funkční požadavky a zdůraznila kontrastem jedinečnost původní stavby. Dosud poslední rekonstrukce a dostavba Jiráskovy chaty byla dokončena v roce 2002. Vyprojektoval je ing. arch. Milan Weiner.

Pevnost Dobrošov

V 30. letech před válkou rozhodla tehdejší vláda, že na obranu republiky proti rozpínajícímu se Německu vybuduje pohraniční opevnění. Ze strategických důvodů tekly největší investice do oblasti mezi Krkonošemi a Ostravou, kde bylo budováno opevnění nejmasivnější. Na Dobrošov nad Náchodem umístili vojenští specialisté dělostřeleckou tvrz. Tvrz byla projektována jako komplex šesti bojových a jednoho vchodového objektu. Všechny tyto objekty byly v podzemí propojeny systémem chodeb a sálů. Posádku mělo tvořit 571 mužů, úkolem tvrze bylo pomoci uchránit část Kladského průsmyku, koridor při řece Metuji ve směru Náchod, Česká Skalice, Hradec Králové.

Taktický průzkum terénu proběhl na Dobrošově již v zimě 1935, definitivní plán rozmístění objektů byl uzavřen v srpnu 1936. V květnu 1937 pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu tvrze, zakázku získala firma Kapsa a Müller z Prahy, která staveniště převzala 28.7.1937. Předložený rozpočet na stavbu činil necelých 34 miliónů korun a termín dokončení byl stanoven na 24 měsíců. Zpočátku zde pracovalo 490 dělníků, v srpnu a září 1938 potom 990 osob, z toho 30 techniků a úředníků. Práce byly dobře organizovány a probíhaly ve vysokém tempu. Do osudných Mnichovských událostí v září 1938 bylo vyrubáno podzemí v celkové plánované délce tj., necelé 2 km spojovacích chodeb a 0,75 km sálů. Na povrchu byly stavebně dokončeny tři objekty – dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb. Ani jeden z objektů nebyl před Mnichovem osazen pancéřovými zvony a bunkry tedy nebyly připraveny k boji. Proinvestováno bylo okolo 19 milionů Kč.

Po Mnichovské dohodě bylo opevnění ležící v Sudetech bez boje podstoupeno Německu. Na Náchodsku, které nepatřilo do Sudet a tedy do německého záboru zbylo Československé armádě několik téměř vyzbrojených objektů, které se však již nevyplatilo udržovat a tak začala rozprodávat jejich vybavení (s výjimkou zbraní). Na Dobrošově stavební firma zahrnula šachty všech nevybudovaných objektů.

Po 15.březnu 1939, v době protektorátu, byla pevnost uzavřena. V lednu roku 1943 proběhly na objektu Můstek cvičné testy zbraní a munice německého dělostřelectva. Němci zde vyzkoušeli protibetonové střely Röchling. Zkoušky trvaly celý týden a místní občané museli ráno odejít ze svých domovů a večer se mohli znovu vrátit. Kromě těchto střel zde Němci použili i děla ráže 15 cm. Postavení německého dělostřelectva bylo 150 až 300 metrů vzdáleno od objektu. Za celý týden ovšem Němci nedosáhli průstřelu týlové stěny objektu. Přesto je interiér poničen. Otvory po odstraněných střílnách některé střely pronikly dovnitř. Po roce 1945 byla pevnost opuštěna až do 60.let, kdy se začalo jednat o jejím odtajnění. V roce 1968 armáda pevnost uvolnila pro účely muzea. První návštěvníci přišli 1.května 1969.

Text o historii a historické fotografie převzaty z :

Vlastimil Havlík: Dušan Samuel Jurkovič – Projekty, rekonstrukce a stavby na Náchodsku, 2012

http://www.jiraskovachata.cz/

http://www.orlickehory.net/mista/dobrosov.htm

https://cs.wikipedia.org

http://pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/

 

Zanechte vlastní komentář:

+ sedm = čtrnáct