krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Dřevěné kostelíky Gór Kamiennych

rubrika: Genius loci, památky autor: 6. 5. 2016

Přirozenou severní hranici Broumovského výběžku tvoří hradba Javořích hor, kterým Poláci říkaji Góry Kamienne. Zatímco na okraji Broumovské kotliny tvoří tyhle kopce sopečného původu souvislý hřeben, směrem na sever do Polska vybíhají do několika rozsoch, mezi kterými jsou ukryty zapomenuté doliny. Ty díky své obtížné dostupnosti a izolaci vždy představovaly takový odlehlý svět sám pro sebe. V několika vesničkách se tu zachovaly původní dřevěné kostelíky, které jsou velmi malebné a sdílí podobný osud. Postaveny byly místními luterány kolem poloviny šestnáctého století a o sto let později po skončení třicetileté války byly v rámci rekatolizace zabaveny a převedeny pod katolickou církev. Snad díky odlehlosti, chudobě a malému významu zdejších obcí se kostelíkům vyhnula barokní přestavba a tyhle skromné dřevěné kostely tak představují krásný odkaz starých časů zdejších hor…

Grzmiaca – kostel Narození Panny Marie

Rybnica Leśna – kostel svaté Hedviky

Sierpnica – kostel Panny Marie Sněžné

 

 

Zanechte vlastní komentář:

pět − pět =