krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Kostel sv. Mikuláše v Nové Rudě

rubrika: Genius loci, památky autor: 14. 8. 2016

Mám rád tuhle prusko-slezskou architekturu z konce 19. století. Neomítnuté historizující budovy z červených cihel. Nikde jinde není tolik památek v tomhle stylu jako v hornickém městečku Nowa Ruda. Asi největší takovou stavbou je zdejší Kostel sv. Mikuláše. Monumentální neogotický chrám v půdorysu latinského kříže s věžemi a věžičkami, které strmí nad okolní zástavbu.

Zdejší Svatomikulášský chrám je už třetím kostelem, který byl v těchto místech postaven. Nejstarší evangelický kostel byl vypálen českými nájezdníky během třicetileté války a mladší barokní katolický kostel lehl popelem při velkém požáru Nové Rudy v r. 1884. Koncem devatenáctého století zažívala Nová Ruda díky prosperujícím kamenouhelným dolům období nebývalé prosperity a tomu odpovídá i obnovený kostel, který je dimenzován pro několik tisíc farníků. Pro jejich pohodlí byl kostel v zimě dokonce vytápěn důmyslným systémem horkovzdušných průduchů a tak kromě štíhlých věžiček ční nad střechu kostela i trochu nezvykle komíny.

http://www.parafia.nowaruda.pl/

 

 

Zanechte vlastní komentář:

tři + = šest