krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Na Zbořeňáku

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 8. 2013

Na kopci nedaleko jedné sudetské vesnice na severu Broumovského výběžku je uprostřed lesů ukryta romantická ruina kostela Panny Marie. Mimořádně silné místo bylo v minulosti známé jako Svatý kopeček, místní mu dnes ale neřeknou jinak než Na zbořeňáku.

Romantické ruiny kostela Panny Marie na Svatém kopečku

Původně zde na holém kopci s krásným výhledem do krajiny stávala malá dřevěná kaplička, která byla v roce 1667 z popudu majitele panství Leopolda Libštejnského z Kolovrat nahrazena mohutným kostelem zasvěceným Panně Marii. V roce 1786 byl kostel během josefínských reforem na základě císařského dekretu uzavřen, nějakou dobu byl užíván jako sýpka a postupně začal chátrat. V r. 1870 byl zchátralý kostel definitivně uzavřen, jeho střecha byla stržena a vybavení bylo prodáno v dražbě. Od té doby si příroda postupně bere podmanivým způsobem monumentální barokní chrám zpět, a celé místo tak trochu připomína ruiny mayských chrámů utopených v džungli Yucatánu.

Příroda si postupně bere podmanivým způsobem monumentální barokní chrám zpět …

Pohled na stěnu hlavní lodě s kropenkou u bočního vchodu

Druhou kropenku někdo ukradl…

Z kostela se zachovaly majestátní pískovcové zdi a některé drobnější prvky jako například jedna z kropenek. Kostel je sice ukrytý v hustém smrkovém lese, nicméně v prostoru uvnitř obvodových zdí stejně jako na jejich svrchní hraně rostou dnes listnáče a to hlavně již značně vzrostlé javory. Atmosféru místa umocňuje i to, že po odsunu sudetských Němců vymizel kostel z naší „kolektivní paměti“ a ačkoliv se nachází nedaleko Adršpašskoteplických skal, kterými projdou denně tisíce turistů, jen málokdo dnes zabloudí na toto zapomenuté místo…

Stromy uvnitř kostela…

Detail kropenky

Obvodové zdi kostela jsou zděny z místního křídového pískovce. Zatímco pro lícování rohů byly použity mohutné kvádry mimořádně pevného jemnozrnného pískovce z cenomanských vrstev pravděpodobně z nedalekých lomů v Libné …

… je zbytek stavby zděn z mladšího a měkčího turonského pískovce, který časem zvětral do příjemných oblých tvarů.

Pohled na západní průčelí kostela

Kostel Panny Marie na Svatém kopečku je místem, kam se člověk vždycky rád vrátí …

literatura – Adršpašsko, T. Dimter a P. Lisák , JUKO 2011

Zanechte vlastní komentář:

tři × čtyři =