krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Referendum – shrnutí a poděkování

rubrika: Náchodsko autor: 26. 11. 2014

Vážení občané,

jménem přípravného výboru bychom chtěli tímto poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě referenda. Referendum zcela jistě neproběhlo zbytečně. Dva tisíce náchodských občanů se jednoznačně vyjádřilo proti výstavbě hypermarketu. I když nepřišlo 35% voličů a výsledek hlasování tak není pro město právně závazný, je to jasně vyjádřený názor, který je důležitý nejen pro nás, ale i pro zastupitele.

Vše důležité včetně našeho dalšího postupu je shrnuto v rozhovoru s Michalem Kudrnáčem pro Náchodský deník (25.11.), který je níže připojen. Ještě jednou – díky… Jan Ježek

———————————————

 

Michal Kudrnáč: ‘Na hrozící nízkou účast jsme upozorňovali od začátku’

Náchod /ROZHOVOR/ – Jak nahlíží organizátoři vůbec prvního místního referenda v dějinách Náchoda na jeho výsledky a průběh konání? Jak chtějí dál bojovat proti stavbě supermarketu pod náchodským zámkem?

Jeden ze členů přípravného výboru pro referendum Michal Kudrnáč odpověděl na otázky Deníku.

Co říkáte na nízkou účast v referendu?
Rozhodně bych ji nenazval fiaskem, jak jste to udělal vy ve svém pondělním článku. Myslím, že je to neúcta k těm víc než 2 200 lidí, kteří k volbám dorazili, ale i k desítkám lidí ve volebních komisích, k bezchybné práci zaměstnanců městského úřadu. Všem z nich bych chtěl moc poděkovat.

Na hrozící nízkou účast jsme navíc upozorňovali od začátku. Právě proto jsme chtěli, aby referendum proběhlo spolu s komunálními volbami. Naše možnosti propagace byly velmi omezené a vedení města podniklo jen to nejnutnější. Nepomohlo ani zpochybňování referenda ze strany pana starosty. Před deseti dny proběhlo podobným způsobem referendum v Praze a i přes mnohem jednodušší otázku (regulace hazardu) mělo účast jen šest procent. V Náchodě byla účast téměř 14 %.

Kolik práce a času jste nad přípravou referenda strávili? Kolik vás na tom pracovalo?
Nikdo nepočítal hodiny, které jsme na přípravě strávili, ale určitě se jednalo o stovky. Užší tým, který na referendu pracoval, tvořilo asi osm lidí, další desítka patřila k širšímu okruhu spolupracovníků. Do komisí jsme nominovali přes 50 lidí. Do sběru podpisů to pak bylo určitě také několik desítek podporovatelů, kteří často zůstali úplně v pozadí. Ještě jednou jim všem chci poděkovat. Budeme se snažit, aby jejich úsilí nepřišlo vniveč.

Mělo podle vás referendum smysl i při nízké účasti?
Dva tisíce náchodských občanů, tedy přes 86 procent těch, co se referenda zúčastnili, odpovědělo, že si hypermarket na tomto místě nepřejí a že by město mělo usilovat o to, aby celý areál získalo do svého vlastnictví. To je velmi jasný a jednoznačný vzkaz pro představitele samosprávy i přesto, že není závazný.

Je opravdu Tepna takové téma, když přišlo relativně málo lidí?
Řada lidí se o konání referenda zřejmě ani nedozvěděla. I přes naši maximální snahu se informaci nepovedlo dostat ke všem občanům.

Účast byla srovnatelná se druhým kolem senátních voleb. Ty mají přitom neporovnatelně větší a masivnější kampaň, navíc probíhají ve dvou dnech.

Je třeba si uvědomit, že zde vyjádřilo svůj názor na konkrétní ustanovení územního plánu přes dva tisíce lidí. Projednávání nového územního plánu naproti tomu zajímalo jen pár desítek lidí a do přípravy strategického plánu města se jich zapojilo jen pár stovek.

A ještě jednou chci zdůraznit: Dva tisíce aktivních lidí se vyslovilo proti plánované výstavbě. To není rozhodně málo.

Podle některých členů volebních komisí lidé nevěděli, jak mají v otázce územního plánu hlasovat a chtěli vysvětlení po volebních komisích. Zaznamenali jste také tyto reakce? Nešlo toto lidem více srozumitelněji vysvětlovat?
Otázka nebyla jednoduchá. Ale vzhledem k tomu, že referendum řeší vztah samosprávy k soukromému vlastníkovi i ke státní správě, jedná se o složitou situaci i reálně. K vysvětlení otázky jsme nechali roznést do schránek na 10 000 letáků. Zjistili jsme ale, že do velkého množství domácností zřejmě nedorazily. Sháníme další informace. Pokud bychom zjistili, že letáky skutečně nebyly rozneseny, museli bychom roznos na České poště reklamovat. Ačkoliv nám ohledně referenda byla jako hlavní motivace opakovaně připisována snaha o pouhé zviditelnění se před komunálními volbami, neváhali jsme měsíc po volbách do vysvětlování a propagace referenda za svých zdrojů investovat řádově desetitisíce.

Jak budete v odporu proti supermarketu dále pokračovat? Chystáte nějaké další akce nebo postup v rámci rozhodovacích procesů…?
Hypermarket je nyní posuzován krajským úřadem z hlediska územního plánu. Věříme, že Kraj uzná naše argumenty a projekt nepovolí. Celý proces by se pak vrátil na začátek a my bychom se jej znovu účastnili. Pokud by úřad projekt odsouhlasil, jsme připraveni obrátit se na soud. Rozhodnutí nezávislého soudu pak budeme samozřejmě respektovat.

A pokud by se majitel rozhodl areál prodat, věříme, že názor dvou tisíc náchodských občanů zastupitelé vezmou v potaz.

Hypermarket větší než náměstí? Děkujeme, to nechceme!

Komentáře k článku

 1. autor komentáře: admin Odepsat

  “Pozorujeme-li chodník, na nějž byl pěší obyvatel zatlačen, vidíme, že i tato plocha se změnila jen v dopravní pás. Vše se podřizuje duchu dopravy a člověk sám se stává dopravním mechanismem, který spěchá v usměrněném proudu. Ostatní složky jeho bytosti mizí, jeho radosti a tužby opadávají, neboť ulice uznává a trpí jen typ člověka dopravujícího se. Kdo si troufá vyjít na ulici nebo náměstí jako prochazeč, nebo dokonce jako člověk kontemplativní, dopouští se hazardu a odsuzuje se často k smrti na křižovatce.”

  Karel Honzík, Tvorba životního slohu

 2. autor komentáře: Petr Neděla Odepsat

  Dobrý den pane Ježku,
  bohužel jsem objevil Váš skvělý web až nyní náhodou po návštěvě židovského hřbitova ve Velké Bukovině, když jsem pátral na internetu po nějakých informacích o něm. Velice správně jste informace o tomto místě zařadil na Vašem webu do rubriky Genius loci. To byl přesně ten pocit, který se nás se ženou zmocnil, když jsme na tom místě stanuli. 100 let od posledního pohřbu a pořád stojí a jako by jej opustili nedávno…přemýšleli jsme o tom, jak silný vztah k tomu místu museli mít a co se stalo, že najednou zmizeli, asi nic dobrého…odnesl jsem si odtud myšlenku, že s tím, co je důležité se nehýbá, to je nedotknutelné…..Díky za článek o něm….Toto místo leží na spojnici Dvora Králové a Náchoda. Jsem původně ze Dvora a v Náchodě jsem studoval, v Broumovkách mám chalupu, místa, která popisujete jsou úžasná a určitě ta, která ještě neznám navštívím..
  .ale ke kauze Tepna resp. krádež majetku podruhé a krádež historie….lidé této země (příčí se mi termíny “lid” a “národ”, jelikož bývají zejména zneužívány) stále trpí tím, že podlehli opiu komunismu a tomu, že za určitých podmínek máme právo si něco vzít, i když to není naše…že máme prostě “morální nárok”…a tak jsme nevrátili fabriky po roce 1989, protože jsme měli jakýsi pochybný nárok je nevrátit aby lid v nich mohl pracovat a vlastnit jejich naprosto minoritní akcie (a ve skutečnosti její gró zprivatizoval poslední nomenklaturní ředitel) a my jsme zase sedli na lep, že to není krádež tu fabriku nevrátit….jenže on ten bolševik tu fabriku nevypiplal z malé přádelny…on si ji pouze tzv. koupil za peníze toho samého st. podniku, resp. z úvěru, za nějž ručil tou samou fabrikou a když jsme začali v Čechách kupovat levné asijské výrobky z otrocké práce, tak z fabriky vytáhl co se dalo a vyhlásil bankrot…konkurzní správce prodal…. za zlomek původní hodnoty…překupník nechal spadnout, protože mu nevyšel podnikatelský záměr, ale chce 10 x tolik za pozemky… město na to nemá….co by to stát stálo vrátit fabriky původním majitelům…nic…jenže to byli zlí kapitalisti (byť původně prostí leč chytří tkalci) a neudělal by se politický kapitál s kupónovkou a tak nový stát místo aby konečně vyřešil křivdy, tak je potvrdil podruhé a ještě se zadlužil(resp. postkomunisté v jeho vedení) a tak na prohnilých nohách a křivdách a s pokřivenými charaktery a s vymazanou nebo vylhanou historií nemůžeme vybudovat nic pořádného….ten příběh je stejný ve Dvoře (kdysi nazývaném český Manchester) jako v Náchodě. V Náchodě Mautner a Bartoň, ve Dvoře Weiss, Mandl, Sochor. Čeští nebo dokonce židovští vizionáři, mecenáši a filantropové zaměstnávající tisíce lidí, stavějící dělnické kolonie, ozdravovny, přispívající na kde co…..o nichž se na oficiálních webových stránkách těchto měst nedočtete ani ň…jako by neexistovali…jako by tady byla od vždy jen TIBA, Juta nebo Tepna. Vrátili jsme jim pouze jejich vybydlené vily, pokud náhodou nebyli Němci, nebo jsem je neoznačili pro jistotu za kolaboranty jako Baťu….ne…..chyba je v nás…v naprosté většině z nás….jsme hrdí jen na tu naši pokřivenou národoveckou historii….ne na tu skutečnou, kriticky vnímanou….kdyby Ti, co o tom na radnicích rozhodují tuto historii průmyslové revoluce v Čechách skutečně znali a bylo jim jedno, jestli se ten podnikatel hlásil k české, německé či židovské národnosti ale byli hrdí na to, že si vybral tuto krásnou zemi k tomu, aby tady tvořil hodnoty pro svou rodinu ale i pro tisíce rodin dalších, nikdy by nedovolili tutu historii nechat takto zpupně vymazat. Vše ostatní jsou již jen technikálie…co na tom, že je záměr proti Územnímu plánu, co na tom, že absolutně neodpovídá rázu krajiny, dopravním možnostem a funkci města dle EIA, co na tom, že je to proti všem urbanistickým zásadám a hodnotě pozemků v centrech měst. Když se chceme na něco vymluvit, ustavíme kolektivní orgán, komisi, radu….tam se dá pak hlasovat a nemusí se jmenovat, kdo za to může….Kde je funkce řádně zaplaceného hlavního architekta s exkluzivním vzděláním a realizacemi, který rozumí městu a architektuře a který je za jeho rozvoj osobně odpovědný? Kde jsou radní hrdí na to, že za jejich volebního období něco povznášejícího vzniklo. Kdo bude za 5 let vědět, kdo v té komisi tenkrát seděl? Jak by asi dopadl urbanismus Hradce Králové, Dejvic či Bubenče, kdyby o nich rozhodovali takové komise jako ve Dvoře nebo Náchodě. Ve Dvoře byla loni zbourána továrna Josefa Sochora, ještě předtím jeho první vila na jejichž úpravách se podíleli Gočár, Gutfreund, Kysela. Víte proč? Aby se mohlo zvětšit parkoviště Penny Marketu, který vlastní kdo? Firma JTH z Teplic pana Třešňáka ano ta firma JTH, která stojí za akcí Tepna. Je všechno jen náhoda? O osudu pozemků Tiby Zálabí, jak se jmenovala ukradená a pak “zprivatizovaná” textilka pana Sochora si vůbec nedělám iluze. Radnice, která dovolila zbourat skvost typu Sochorovy vily, kvůli pár m2 asfaltu a pro ……, jaký vytvoří urbanistický koncept pro budoucnost města?…..Když jsem jako malý kluk jezdil do Dvora Králové N/L za babičkou, vždycky jsem se těšil až uvidím tovární komíny….ten Weissův, Mandlův, Sochorův (ten je typický svým “nádorem” – vodojemem pro protipožární systém)….co zbyde z této historie….Jediné co nás může utěšovat je to, že tyto novodobé jednopatrové plechové paláce konzumu jsou tak pomíjivé, že snad až za dalších 20 let budeme nakupovat úplně vše na internetu, zmizí i tyto nesmysly z center měst, vrátí se do nich život, snad i s rozumem…..jen budeme chodit své nákupy vyzvedávat do nějakých “megauloženek” na kontejnerová překladiště.
  Díky za Váš web, fandím Vám a rád se s Vámi podělím, pokud nějaký Genius loci v našem kraji objevím, nebo mne napadne a budu o něm něco vědět. PN

  • autor komentáře: admin Odepsat

   dekuji za komentar a souhlasim s Vami. taky mi dnes schazi takovi ti prvorepublikovi odpovedni selfmademani a mecenasi se vztahem k mistu domova. umeli dobre a odpovedne investovat, vydelavat a zaroven i obohacovat sve okoli. to, jak se chovaji nekteri investori dnes, je hruza, ale problem je, jak zminujete, hlavne na strane samospravy a prislusnych organu. ty by mely podobnym excesum branit. investor prosazuje sve zajmy a stejne tak musi aktivne sve zajmy hajit i dotcena obec. bohuzel se tak casto nedeje… Te dvorske vily je mi moc lito – ze z toho udelali parkoviste je opravdu strasne… bohuzel ani situace v Nachode se nevyviji dobre…
   s pozdravem jezek

Napsat komentář k admin Zrušit odpověď na komentář

+ čtyři = jedenáct