krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Každý region má strukturální systém odpovídající materiálům, klimatu a kultuře – což je něco, co by se z rozmaru nemělo zahodit. Kde se zničí místo, tam se zničí i kultura a následuje sociální i osobní znehodnocení. Jakmile pochopíme, jak na nás okolí působí, dokážeme utvářet místa, která slouží k užitku v nich žijícím lidem. Víme-li, kdo jsme a odkud přicházíme, má naše identita pevné základy.

Christopher Day, Duch a místo. ERA, Brno 2004

Články Náchodsko

Hitlerova železnice

rubrika: Náchodsko autor: 8. 7. 2014
Nádraží ve Słonem má i dnes své osobité kouzlo...

Po prohrané prusko-rakouské válce roku 1866 se poražené Rakousko zavázalo vystavět železniční tratě, které by spojily Čechy a Prusko. V oblasti Broumovského výběžku tak byla v r. 1875 otevřena železnice z Meziměstí do tehdejšího pruského Waldenburgu (dnes Wałbrzych). Další železnice pak měla propojit nejvýznamnější centra na této části česko- pruské hranice – města Náchod a Glatz (dnešní [...]

Kauza Tepna – rezignace

rubrika: Náchodsko autor: 16. 4. 2014

Vážení občané města Náchoda, dne 14.4.2014 jsem rezignoval na svůj zastupitelský mandát. Chtěl bych vysvětlit, co mě k tomuto kroku vedlo. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem kandidoval do zastupitelstva, byl záměr zabránit plánované přeměně areálu bývalé Tepny v hypermarkety, nebo se alespoň pokusit o „zlidštění“ tohoto projektu. V tomto jsem byl ovšem naprosto neúspěšný a cítím za to [...]

Kudy tekla řeka 4

rubrika: Náchodsko autor: 26. 3. 2013
Největší náchodský rybník Figury se nacházel v těsné blízkosti nádraží...

Náchodské rybníky Motto: “V zadní části velkého rybníka, která byla mělká a bahnitá, Plhováci z jara lovili žáby. Byla to záležitost nepěkná. Žab tam bývalo velké množství, kvákaly až uši zaléhaly. Chlapi z Plhova sem přicházeli s pytlem a sekerou. Ve vysokých botách lezli do vody a chytali žáby, jednotlivé či dvojice v milostném objetí a házeli je do pytle. [...]

Zašlá sláva textilního průmyslu v Čechách, areál Tepny - stav 2010

motto: Co nechali stát barbaři, to zpustošili stavitelé nového Říma. J.W.Goethe, Italská cesta . Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností [...]

Kudy tekla řeka 3

rubrika: Náchodsko autor: 10. 1. 2013
Povodeň na Plhovském náměstí, 1938, foto -  www.nachodsko.sweb.cz

část třetí – O Povodních     motto: Od Hronova k Náchodu – vše jedno jezero, všudy divé proudy kozkaceného živlu, nikde ani stopy o včerejší krásné, bohaté úrodě zemské, vše pod vodou! …. Ukrutný to pohled! Předměstí Kamenice jest zaplaveno a není odtud přístupu do města, kam též voda, tlačíc se kanály, až na náměstí [...]

Kudy tekla řeka 2

rubrika: Náchodsko autor: 7. 12. 2012
Kostel sv. Vavřince, náměstí TGM Náchod, prosinec 2012. Na fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží přesně na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní vodorovná polovina). Poloha náměstí byla určena polohou zemské stezky, která kopíruje hranu terasy. Umístění kostela přesně na této hraně se dnes projevuje tím, že dochází k "zabořování" dolní stěny kostela do sedimentů nivy. Svůj podíl na tom mají i otřesy způsobované okolní automobilovou dopravou. Porušená statika stavby má za následek rozpraskání čelní stěny. Kostel bude muset být nově staticky zabezpečen, vznikne kolem něho klidová zóna a doprava bude z jeho nejtěsnější blízkosti vymístěna. Konečně!

část druhá – Říční terasa a město na Kladské stezce motto: „…neboť město Náchod na nízkém místě bahnitém založeno jest.“ z dopisu náchodských radních Jindřichu Kustoši ze Zubřího a Lipky, 1623 Na horní fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní [...]

U Kapličky

rubrika: Náchodsko autor: 5. 12. 2012
Kaple Zvěstování P. Marie na Plhově, detail kříže a sochy sv. Josefa

aneb malý kousek baroka motto: Baroko nemá rádo divočinu, příroda musí být pod trvalou kontrolou. Barokní sloh komponoval celou krajinu, pro vyjádření principu jednoty spirituální a hmotné skutečnosti využíval zejména osové souměrnosti jako nejvyššího vyjádření řádu daného od Boha. Pracuje s protiklady: člověk – příroda, tvůrce – materiál, řád – chaos. V lidové architektuře vzniká [...]

Kudy tekla řeka 1

rubrika: Náchodsko autor: 17. 11. 2012
Metuje meandry

část první – O projektu Motto: Řeka si pamatuje, kudy kdysi tekla. Ví, jaké povodí mají její boční údolí, ví, jak se jednotlivé přítoky mohou kombinovat. Bude se vracet do starých koryt bez ohledu na přání lidí a jejich stavby. V. Cílek K sepsání tohoto článku mě inspiroval projekt, který jsem před několika lety realizoval se [...]

Náchodské nádraží

rubrika: Náchodsko autor: 11. 11. 2012
Náchod - nádraží, pohled na staré šraňky a budovu bývalé vodárny, 25.2.2012  IMG_4643

Malý pokus o zachycení Genia loci starého náchodského nádraží aneb Co si v Náchodě zbouráme V roce 2013 zde má proběhnout velká rekonstrukce, moderní prosklené nástupiště, které přibude před nádražím, změní místo k nepoznání (netvrdím že nutně k horšímu). Stará nádražní budova včetně zastřešeného železničního perónu zůstane naštěstí stát, strhnout přijdou ale okolní budovy, což by nevadilo, většinou [...]