krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

The best of the Beatles

rubrika: Fauna autor: 3. 4. 2013

aneb Dva frajeři z lesa

Většina lidí považuje brouky za jakási nízká, nezajímavá a ošklivá stvoření. Nicméně i v broučí říši najdeme několik výjimek potvrzujících pravidlo. Existují druhy brouků, které jsou obecně považovány za krásné a fascinující. Snad nejtypičtějším příkladem je roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík alpský (Rosalia alpina). Potkat na živo tyhle dva krasavce je vždy obrovský zážitek a to i pro člověka,  kterému jinak  příroda vůbec nic neříká. Bohužel jsou podobná setkání čím dál vzácnější.

Roháč obecný – extravagance sama …

Tesařík alpský – švihák v sametovém kabátku

.

Sametový plyšák

Tesařík alpský je snad náš nejkrásnější brouk, který vypadá, jako kdyby měl krovky z bleděmodrého, lesklého a hebkého sametu – ne nadarmo byl ve starší literatuře nazýván sametovec horský. Původně se vyskytoval v bukových lesích roztroušeně po celém území ČR.

Podhorská bučina na Kozích hřbetech v PR Peklo – je vlastně s podivem, že je tesařík alpský tak vzácným druhem. Poměrně hezkých bukových lesů je u nás dostatek …

Larvy tesaříka se vyvíjejí ve starém, správně vlhkém a osluněném dřevě. Samice často kladou vajíčka i do vytěženého dřeva, které se v metrech před odvezením nechá přes léto proschnout v lese a to může být i jednou z příčin zániku některých lokálních málo početných populací.

Tesařík alpský – páření na bukovém dřevě, do kterého pak samice naklade vajíčka, Malý Bezděz, 29.7.2009

Hlavní příčinou vymizení druhu je ale spíše intenzifikace lesního hospodaření a převod listnatých lesů na smrkové monokultury. V Čechách tesařík alpský pravděpodobně vyhynul na všech lokalitách s výjimkou přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, na Moravě přežívá několik málo populací v Bílých Karpatech a nově (v roce 2006) byla objevena populace na soutoku Moravy a Dyje.

Mapa změn předpokládaného výskytu tesaříka alpského (podle http://www.biolib.cz/)

Objev jihomoravské populace, která se vyvíjí na jilmech a nikoliv na buku, byl velkým překvapením a je možná i takovým malým příslibem do budoucna, že by se tenhle krásný brouk mohl objevit na některé z lokalit, kde je již delší dobu nezvěstný. Do roku 2000 byl tesařík alpský například sporadicky pozorován v CHKO Žďárské vrchy, aniž by se podařilo jeho populaci přesně lokalizovat a je tedy určitá naděje, že zde někde několik brouku skrytě ještě přežívá…

Tesařík alpský – Rosalia alpina , Malý Bezděz, 11.7.2008

.

Statný (pa)roháč – jelen mezi brouky

Samci roháče obecného, největšího evropského brouka, svými zvětšenými kusadly opravdu připomínají jeleny. Ostatně roháči používají svá obrovská kusadla stejně jako jeleni paroží k vzájemným soubojům o samice. Ne nadarmo má tedy roháč ve svém latinském jméně jelena (Cervus – jelen).

Roháč obecný – Lucanus cervus, PR Kněžičky, 9.6.2008

Larvy roháče se vyvíjejí několik let v trouchnivějícím dřevě dubů. Prosvětlené teplomilné doubravy byly v minulosti v nižších polohách České republiky mnohem běžnější a rozšířenější nežli dnes a to samé platí i pro roháče. Ono vlastně platí obecně, že téměř všechny druhy brouků, jejichž larvy se vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě listnáčů, patří k těm ohroženým.

Ve východních Čechách je nejpočetnější populace roháče obecného vázaná na prosvětlené doubravy poblíž Chlumce nad Cidlinou (PR Kněžičky).

Krásné staleté duby (nejstarší ve východních Čechách) jsou k vidění i v PR U Houkvice u Týniště nad Orlicí. Podobné stromy jsou velmi důležité pro vývoj mnoha druhů hmyzu. Zde jde o lokalitu dalšího ohroženého xylofágního brouka – páchníka hnědého.

Velkým larvám (páchníci, zlatohlávci, roháči, etc.) listorohých brouků se lidově říká ponravy. Přítomnost brouků se nejsnáze zjistí podle výkalů larev v trouchu.

Roháč je dnes „běžnější“ na jižní Moravě, jinde je poměrně vzácný. Ve východních Čechách se roháč dříve vyskytoval roztroušeně od Choceňska přes Pardubicko a Hradecko až k Chlumci nad Cidlinou. Dnes je zde ovšem vysloveně vzácným druhem, největší populace se udržela u Chlumce nad Cidlinou, malá populace se udržela u Vysokého Mýta a v oboře u Opočna, další slabá populace byla nově nalezena poblíž Pardubic. Škoda, každé setkání s tímhle obrovským broukem, který má na hlavě tak neuvěřitelně extravagantní ozdobu, je úžasným zážitkem…

Roháč obecný – Lucanus cervus, PR Kněžičky, 9.6.2008

literatura:

http://www.calla.cz/stromyahmyz/soubory/Horak_2010_Lucanus_cervus.pdf

http://www.nature.cz/

Zanechte vlastní komentář:

dva × pět =