krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Vambeřice

rubrika: Genius loci, památky autor: 1. 3. 2015

Východně od Ratku, v malebném věnci horském, sedí památné poutní místo Vambeřice, kam po léty bývala hojně šlapána cesta blízkými i vzdálenými poutníčky z Čech.

Josef Štěpán Kubín, 1914

Vambeřice – malebné městečko s bazilikou. Nejznámější místo Mariánského kultu v polských Sudetech.

Slezský Jeruzalém – německy Albertsdorf, česky Vambeřice. Z Čech se sem přichází nejlépe po staré poutní cestě přes Broumovské stěny. Baroko a jeho Mariánský kult. Nevidomý, který dojde uzdravení. Zástupy věřících poutníků. Bezvýznamná osada na česko-slezském pomezí se postupně stává jedním z nejznamějších poutních míst střední Evropy. Kostel, který se hroutí pár let po výstavbě. Nově vybudovaná bazilika s monumentálním schodištěm. Křížová cesta, která má 79 zastavení. Údajně největší a nejhezčí v Evropě. Komponovaná barokní krajina. Sochy, obrazy a schody. Jeruzalém uprostřed Evropy, kopce s biblickými jmény, hora Olivová s Kalvárií i hora Sion a Sinaj, potok zvaný Cedron. Nesčetně soch různých světců, kaple a kříže. V kapli zobrazena ukřižovaná žena, v bazilice soška Marie z lipového dřeva z 13. století…

Vambeřice – bazilika Matky Boží. Pohled od staré poutní cesty směrem z Radkova

Bazilika se tyčí nad nevelkým náměstím, ze kterého k ní vede 57 schodů se symbolickým významem.

Průčelí baziliky

stráží hrdí apoštolové…

s evangelii

a prapodivnými bytostmi u nohou…

Okřídlené telátko a anděl bez těla

Bohatá sochařská výzdoba ze všech stran

Staleté kování na vstupních dveřích

Vambeřice – náměstí a jedna z dvanácti bran…

Biblické výjevy i mezi světskou zástavbou

Vambeřice – na dvorku aneb Zátiší s andělem a ptačí budkou

Ukřižovaná pod Kalvárií. Wilgefortis, dcera krále Luisitanie, odmítla býti ženou pohanského krále, vládce Sicílie. Krutý otec ji za to dal ukřižovat.

Brána pod Kalvárií

Schody vyšlapané od tisíců poutníků

Na Kalvárii.

Spící apoštolové

Ježíš a Jidáš

Křížová cesta,

která má 79 zastavení

Kaple a kapličky

Je jich tu přes sto…

Zvony

a kříže

Detail ze štítu zdejší poustevny

Romantická zákoutí

Sudetská variace na Braunův Betlém…

Svatí na všech okolních kopcích…

Mojžíš na Hoře Sinaj

Pohled na baziliku Matky Boží z nedaleké Kalvárie. Jen málokde se tak kouzelně a prapodivně prolíná duch Sudet s barokem jako ve Vambeřicích…

Počátky Vambeřic sahají do roku 1253, kdy Přemysl Otakar II. přivedl do těchto míst osadníky z okolí Míšně. Ti založili tkalcovskou osadu Albertsdorf. Přítomnost silné české menšiny ale způsobila, že nakonec přežilo jiné jméno tohoto místa, Čechy užívaný název Vambeřice. Další vývoj poutního místa už zachycuje jen pověst: Nevidomý Jan Raszewa se modlil před soškou Panny Marie s Ježíškem, umístěné na mohutné lípě a došel uzdravení. Ta událost se rychle rozkřikla po kraji a najednou sem přicházely spousty poutníků. Pozdější osudy místa byly spjaty s osudy celé okolní Evropy – časy zdárného prospívání se střídaly s obdobími úpadku a strázně. Objevily se nové zázraky, místo poznamenalo i mnohé snažení jeho majitelů – někdy úspěšné, jindy marné. V každém případě se Vambeřice staly za staletí své existence skutečným mariánským fenoménem kladského kraje.

Wambierzyce, Cyklus o putování po stopách hlubokých tradic a prastaré víry (2005). Režie J. Šindar

Vambeřice (Wambierzyce, Albendorf) je vesnice se zástavbou připomínající městečko v kladském okrese. Významné poutní místo a turistický cíl, nazývané také Slezský Jeruzalém. Leží 5 km od Radkowa a 15 km jihovýchodně od Broumova. Polský název byl vytvořen až po 2. světové válce a pochází od českého jména lokality, kterou používají poutníci z Čech a Moravy. Český název vznikl prostřednictvím formy Valbeřice z německého jména Albendorf. Vznik svatyně na tomto místě souvisí s legendou ze 12. století, kdy zde měl nevidomý Jan z Ratna znovunabýt zraku a jeho očím se zjevila postava Panny Marie. Počátkem 18. století byla zbudována barokní svatyně Matky Boží. V 19. století byly Vambeřice častým cílem náboženských poutí i z českých zemí. V roce 1936 kostel získal titul baziliky. Bazilika Matky Boží je zajímavou barokní architekturou ochozů kolem oválné lodi a 11 kaplí. Uvnitř se nachází soška Panny Marie z lipového dřeva datovaná na 13. nebo 14. století, která byla korunována v roce 1980.

Bazilika se tyčí nad nevelkým náměstím, ze kterého k ní vede 57 schodů se symbolickým významem: 9 (počet andělských chórů) + 33 (věk Ježíše Krista v okamžiku ukřižování) + 15 (věk Panny Marie v okamžiku početí Ježíše Krista). Z iniciativy tehdejšího majitele Vambeřic Daniela Osterberga zde od konce 17. století do století 19. vznikala kalvárie s asi 100 kaplemi, kapličkami a 12 bránami.

http://cs.wikipedia.org

Zanechte vlastní komentář:

× sedm = čtyřicet devět