krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Všechny barvy léta

rubrika: Fauna autor: 31. 7. 2014

Bílá – Bělásek Realův

Žlutá – Žluťásek čilimníkový

Béžová – Okáč skalní

Hnědá – Modrásek tmavohnědý

Oranžová – Ostruháček březový

Červená – Hnědásek květelový

Zelená – Ostruháček ostružinový

Modrá – Modrásek jehlicový

Fialová – Modrásek štírovníkový

Černá – Modrásek nejmenší

Barva je kvalita povrchu hmoty. Mění se jím vlnová délka světla a výsledkem je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského nebo živočišného oka, případně jiných receptorů dalších organizmů. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenouzelenou a modrou. Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch má barvu světla, které odráží nebo vyzařuje. V případě odrazu závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva

Zanechte vlastní komentář:

devět + = sedmnáct