krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Chotěborky

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 4. 2015

Chotěborky patří k nejstarším a nejzajímavějším obcím v Podkrkonoší a málokteré místo má za sebou tak dlouhou a bohatou historii. Kouzelná vesnička leží stranou veškerého dění a dnes jde o zapomenutou obec s pouhými 25 obyvateli. První osídlení zde bylo prokázáno již v době neolitu, během středověké kolonizace tu vznikla osada s románským kostelíkem, který byl později opakovaně přestavován. Chotěborky si dodnes z větší části zachovaly svůj původní ráz a tak byla obec prohlášena za chráněnou vesnickou památkovou zónu.

Cestu do Chotěborek stráží Panna Marie, kterou klasicky hyzdí značka KČT 

Cestou se na obzoru postupně objevuje silueta krásného kostelíka

U kterého se dochovala dřevěná pozdně gotická zvonice

Na klidné návsi před kostelem stojí krásný barokní sloup

Návsi ovšem vévodí vstupní brána do areálu hřbitova…

Vesnička je malebně umístěna na mírném návrší uprostřed polí nad cestou z Velichovek. Do Chotěborek je nejlépe dojít po polní cestě právě od této silnice. Odbočku značí socha Panny Marie, a jak člověk stoupá do svahu, postupně se mu na obzoru zjevuje silueta kostelíku s farou.  Střed obce tvoří malá náves s barokním sloupem a lípami. Na náves navazuje hřbitovní areál s pozdně gotickou dřevěnou zvonicí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel stojí na místě starší románské stavby, která stála uvnitř hradištního opevnění. Za husitských válek byl kostel spolu s vesnicí vyloupen a spálen, následně obnovený kostel v gotickém slohu byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel stojí uprostřed hřbitova, na který se vchází kamennou bránou s nádherným portálem s barokní sochařskou výzdobou z dílny bratří Pacáků. Hřbitov obklopuje kamenná zeď, do které je vsazeno jedenáct znakových náhrobků z 16. století. Ten Nejstarší je z r. 1546. Na návsi stojí sloup sv. Jana Nepomuckého, nápis na jeho podstavci udává letopočet 1730, výroba prý od Brauna, či jeho dílny. V blízkosti je fara, která snad měla existovat už ve 12. století. Náves dotváří i krásné stavení, kde se narodil v roce 1731 hudební skladatel, přítel Mozartův František Xaver Dušek. 

Na hřbitov ke kostelu se vchází monumentální pískovcovou bránou

Detail barokního portálu z dílny bratrů Pacáků

Hřbitovní zátiší

U kostela…

Hřbitovní zeď s náhrobky

Původní gotické ostění

Monumentální barokní brána

Jan Nepomucký. Snad z dílny velmistra Brauna.

Chotěborky – malá ochutnávka dávno zmizelé romantiky českého venkova…

Genius loci Chotěborek je velmi silný, mimo jiné i proto, že skrz obec nevede žádná silnice, takže náves zůstala návsí, kde se dá v poklidu posedět a obdivovat zdejší atmosféru… Z Kuksu se stal turistický barokní Disneyland, znalci míří do Chotěborek. Pěšky, malebnou krajinou Podkrkonoší!!!   

literatura: http://flugrova.bigbloger.lidovky.cz/c/392954/Mlhave-Choteborky.html

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Hana Lhotská Odepsat

    Ačkoli žiji nedaleko od Chtěborek v Jaroměř, teprve ve svých 66 letech jsem tuto vesničku navštívila a skutečně mne toto místo velmi uchvátilo a kéž by zůstalo tak panenské pro další pokolení. Navíc ten nádherný rozhled do krajiny – vesnice Dubenec, Zvičina aKrkonoše na obzoru mně tedy dostal. Lhotská

Zanechte vlastní komentář:

čtyři × tři =