krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Hledání stezky

rubrika: Krajina a příroda autor: 23. 8. 2014

Napříč přes hlavní hřeben Stolových hor vedla kdysi z Dušniků do Vambeřic starobylá poutnická stezka. Již dávno ji však pohltil les a dnes už  je minulostí i ten les… Jen nad samotou Batorow je místy stezka v terénu ještě znatelná. Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je krásná kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže. Bukový prales tu byl před třemi sty lety nahrazen smrčinou, která nedávno kvůli imisím a kůrovci začala ve velkém odumírat. Jsme v národním parku a tak na mnoha místech zůstávají stát uschlé vybělené kmeny, mezi kterými se ale už objevují nové stromky. Na místech, kde bylo dřevo vytěženo, roste hlavně třtina a les se tu i přes výsadbu obnovuje mnohem pomaleji… Tam, kde se smrčina čerstvě rozpadla, je terén téměř neprostupný.

                                                                                                                                                                   

Napříč přes hlavní hřeben Stolových hor vedla kdysi z Dušniků do Vambeřic starobylá poutnická stezka. Již dávno ji však pohltil les a dnes už je minulostí i ten les… 

                                                                                                                                                                   

Jen nad samotou Batorówek je místy stezka v terénu ještě znatelná…

Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže

Detail kapličky a Ukřižovaného

Krása lidového umění

Bukový prales tu byl před třemi sty lety nahrazen smrčinou, která nedávno kvůli imisím a kůrovci začala ve velkém odumírat. Gory Stolowe jsou takovou malou polskou obdobou naší Šumavy.

Jsme v národním parku a tak na mnoha místech zůstávají stát uschlé vybělené kmeny, mezi kterými se ale už objevují nové stromky. Vypadá to na první pohled dost děsivě, ale sem se les zvolna vrací…

Na místech, kde bylo dřevo vytěženo, roste hlavně třtina a les se tu i přes opakovanou výsadbu obnovuje mnohem pomaleji…

Tam, kde se smrčina čerstvě rozpadla, je terén téměř neprostupný…

                                                                                                                                                                   

Někde tady se má skrývat starobylý kříž, který je sice zakreslen na každé mapě, ale jen málokomu se jej podaří nalézt. Nakonec jsem tu bloudil přes dvě hodiny…

                                                                                                                                                                   

Stálo to za to. Mohutný kříž je vtesán do skály, se kterou tvoří jeden celek. Jeho čelní strana je popsána starobylou němčinou. Nápis hlásá “V roce 1628 19. března zde byla vražedně zabita ve věku 15 let počestná panna Marta Gorgi, ctnostná dcerka kameníka z obce Horní Ratno. Bůh buď milostiv jí – Glorious Resurrection, 1644… Bože, dej jí spásu.”

Dívku zabili nejspíše dezertéři, kteří se za třiceletileté války ukrývali ve zdejších hvozdech. Podle místní legendy měli vrazi tělo zahrabat a hrob měl být nalezen až později, když tu uprostřed lesa nečekaně vykvetl hrách ze semen, která měla dívka po kapsách. Krásná pověst…

Hřebenem Stolových hor prochází i starobylá obchodní cesta zvaná Pražská (Praski trakt). Její význam dokládají kamenné cestníky.

Zachovala se tu i řada kamenů s hraničními značkami z počátku 19.st., které vymezují panství Michaela von Stillfrieda z Nowe Rudy.

Uprostřed lesů je krásně situována samota Batorówek.

Se starobylým kamenným mostem.

Zdi budov s lícujícími kameny jsou typické pro zdejší region a svědčí o zaniklém stavitelském umění.

A vyplatí se si zajít až na jižní okraj plošiny, kde je na Hoře svaté Anny barokní kaple,

ke které vede krásná křížová cesta…

 

 

odkazy:

https://sciezkawbok.wordpress.com

http://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/tur_i.html

 

Zanechte vlastní komentář:

pět + = osm