krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Nejen městský obyvatel ale i venkovský domorodec ztratil sepětí se svou rodnou krajinou. Necítí, které přírodní predispozice a s nimi spjaté stavby určovali rytmus života a ovládali mysl jeho předků. Stará znamení ztratila význam a stala se tajemnou šifrou. Není už nikoho, kdo by podal ústní výklad poutníkovi a není pěšáka, který by naslouchal.

Radan Květ: Duše krajiny, staré stezky v proměnách věků, Academia, Praha 2003

Články Krajina a příroda

Ledopády Vlčí rokle

rubrika: Krajina a příroda autor: 17. 1. 2024
Vlčí rokle ledopád IMG_2718 2

Každý teď jezdí do Vlčí rokle na ledopády. I kamarád psal, že to stojí za to. Tak jsem taky vyrazil. Nekecal, letos je to fakt velkolepé. Asi jak pršelo a hned potom přišly silný mrazy. Normálně tam bývá ledů víc, ale většinou jsou pod sněhem. Vzpomínám, jak jsme tam v devadesátkách jezdili s mačkama a cepínem trénovat [...]

IMG_2376

Další hezká procházka Broumovskými stěnami. Bylo mlhavo, po dešti. Ideální podmínky pro bloudění ve zdejších roklinách. Potoky plné vody, výstupy přes krásné vodopády, teskně hučela suchodolská Niagara… Vylezli jsme až na hřeben k ukrytému Temnému jezírku. Stranou od značených turistických cest, uprostřed divočiny, jen málokdo měl možnost spatřit jeho smolně černé vody. Podle starých německých pověstí [...]

Broumovské stěny

Bloudění v mlze, marné hledání staré dřevařské stezky nad Třešňovou roklí…    

Kámen se těžil odřezáváním bloků s pomocí řetězových pil. Dokonale rovný a ohlazený povrch řezu připomíná zamrzlou vodní hladinu.

Zajímavé krasové jevy odhalila těžba ve dvou lomech nad Horní Moravou. Zejména v Mramorovém lomu se opakovaně těžily vysoce kvalitní krystalické vápence. Čistý mramor s velmi atraktivní kresbou byl lanovými pilami odřezán ve velkých blocích, jež byly dále zpracovány do menších obkladových desek. Bílá hornina místy dosahuje 97 –99 % CaCO3, její povrch odhalený těžbou ovšem rychle pokrývá tenká [...]

Zde již převažují atraktivnější mramory

Ve vyšších partiích masivu Kralického Sněžníku se na české i polské straně nachází několik menších jeskyní. Na rozdíl od těch níže položených (např. Medvědí j., Tvarožné díry) vznikly tyto v drobných izolovaných karbonátových čočkách, které jsou zcela vmezeřeny do okolních hornin krystalinika. Ačkoliv jde o podzemní prostory skromné, které mívají na délku pár desítek metrů, jedná [...]

Ústí bočních labyrintu leží ve výšce ramen

Stejné vrstvy mramoru, v jakých byla v roce 1966 objevena slavná Medvědí jeskyně (viz předchozí článek), vystupují na povrch i na české straně masivu Kralického Sněžníku. Řeka Moravu tu na dně hlubokého údolí protíná dva úzké zkrasovělé pruhy mramorů. Doposud zde bylo objeveno několik menších jeskyní a jeden rozsáhlejší systém podzemních chodeb, který byl nazván Tvarožné díry. Jak už [...]

Líbilo se nám ve zdejším podzemí...

Sudetská pohoří jsou na vápence poměrně chudá, přesto se v nich nachází celá řada míst s jeskyněmi a dalšími krasovými jevy. Rozsahem jde sice o nevelké, ale obvykle velmi zajímavé oblasti. Horninou, v níž tyto jevy chemickým zvětráváním (rozuměj rozpouštěním) vznikly, nebývá vápenec, ale jeho krystalická forma – mramor. Většinou jde pouze o malá ložiska, mající typicky [...]

Vlčí vodopád

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 11. 2023
Vodopád Wilczky

Jeden z nejpůsobivějších sudetských vodopádů leží v masivu Kralického Sněžníku pod městečkem Mezihoří. Říčka Wilczka tu na tektonickém zlomu spadá přes skalní práh z výšky dvaceti metrů do divoké propasti. Nepřístupné skalnaté svahy kaňonu porůstá prastarý smíšený les s převahou listnáčů a příměsí jedle a smrku. Porost má místy blízko k původnímu horskému pralesu, v jarních měsících zde bohatě vykvétá [...]

Na Kladské Nise

rubrika: Krajina a příroda autor: 20. 8. 2023
Tato část řeky je za mě nejatraktivnější...

Je léto a ČHMU vydal varování před vysokými teplotami. Nejvyšší čas vyrazit někam k řece. Do kufru auta házím pádlo a nafukovací kajak, na střechu horské kolo. Volba tentokrát padla na Kladskou Nisu a bylo to dobré rozhodnutí. Dva dny na překrásné řece, z toho většinu doby v naprostém osamocení. Za Kladskem u sjezdu k řece nechávám nafouklý [...]

Na Hraničním hřbetu

rubrika: Krajina a příroda autor: 25. 4. 2023
Hraniční hřbet

Krajinný ráz Broumovska není určen jen stolovými horami se slavnými skalními městy při okrajích jejich plošin. Mnohem výrazněji se zde projevuje fenomén nakloněných a rozlámaných pískovcových lavic, jež geologové označují exoticky znějícím slovem kuesty. Původně vodorovné vrstvy pískovců a opuk byly tektonickou aktivitou ve své střední části prohnuty, při okrajích vyzdviženy, zpřetrhány a vůči sobě [...]