krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

V podzemí Kralického Sněžníku 4

rubrika: Krajina a příroda autor: 5. 12. 2023

Zajímavé krasové jevy odhalila těžba ve dvou lomech nad Horní Moravou. Zejména v Mramorovém lomu se opakovaně těžily vysoce kvalitní krystalické vápence. Čistý mramor s velmi atraktivní kresbou byl lanovými pilami odřezán ve velkých blocích, jež byly dále zpracovány do menších obkladových desek. Bílá hornina místy dosahuje 97 –99 % CaCO3, její povrch odhalený těžbou ovšem rychle pokrývá tenká černá vrstva (snad jakýsi bakteriální biofilm s vyšším podílem C?). Kombinace uhlově černé a sněhově bílé barvy pak působí dosti surrealistickým dojmem. Karbonátové těleso bylo v dávné minulosti překryto mocnými vrstvami usazenin a teprve těžba odhalila jeho silně zkrasovělý povrch s mnoha škrapy, závrty, kanály a menšími jeskyněmi. I když v miniaturním měřítku, stále se jedná o jednu z nejhezčích ukázek „fosilní“ krasové morfologie u nás. V současnosti je lom nečinný. Pokud by zde ale byla těžba někdy obnovena, nedivil bych se, kdyby zde byly nalezeny rozsáhlejší jeskynní prostory či krasové kapsy vyplněné sedimenty s cennými „depozity“ pleistocenních kostí.

V Mramorovém lomu nad Horní Moravou. Všimněte si černého povlaku na “starším” povrchu kamene.

Asfaltově černé lesklé skály působí značně neobvykle…

Kámen se těžil odřezáváním bloků s pomocí “lanových” pil. Dokonale rovný a ohlazený povrch řezu připomíná zamrzlou vodní hladinu.

Pohled na odhalenou stěnu lomu se zajímavě zkrasovělým povrchem…

Řez skálou odhalí překvapivě zdobný kámen…

V mramorový masiv je perforován několika krasovými kanály

Jeden takový kanál ústí do menší krasové dutiny

Pohled do kanálu ze spodní strany 

Kolik podobných jeskyní tu čeká na objev?

Zanechte vlastní komentář:

sedm − sedm =