krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Vlčí vodopád

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 11. 2023

Jeden z nejpůsobivějších sudetských vodopádů leží v masivu Kralického Sněžníku pod městečkem Mezihoří. Říčka Wilczka tu na tektonickém zlomu spadá přes skalní práh z výšky dvaceti metrů do divoké propasti. Nepřístupné skalnaté svahy kaňonu porůstá prastarý smíšený les s převahou listnáčů a příměsí jedle a smrku. Porost má místy blízko k původnímu horskému pralesu, v jarních měsících zde bohatě vykvétá bylinné patro, teď na podzim porůstají tlející kmeny vzácné dřevokazné houby. Není divu že společně s neobyčejně malebnou roklí i vodopádem byl zdejší les zahrnut do přírodní rezervace Vodopád Wilczky.

V německých dobách, když se ještě Mezihoří jmenovalo Wölfelsgrund (Vlčí důl), šlo o jeden z nejoblíbenějších výletních cílů v Dolním Slezsku. V 19. století, kdy místo navštěvovala princezna Mariana Oranžská, bylo bezprostřední okolí vodopádu zpřístupněno chodníky s vyhlídkovými plošinami. U blízké cesty byl zbudován rozsáhlý hotel s restaurací, svahy mezi budovou a propastí vodopádu byly upraveny do podoby romantického parku s fontánou. Divokou rokli přímo nad vodopádem překlenul vyhlídkový můstek. Pro zvýraznění dojmu byl skalní práh, přes který vodopád přepadává, vyzdívkou uměle navýšen o několik dalších metrů. Tím se stal tento vodopád nejvyšším na území Pruska. Za přístup k Wölfelsfall se platilo a z nedalekých lázní Bad Langenau a Bad Landeck (Długopole Zdrój a Lądek Zdrój) sem byly pořádány hromadné výlety. V lepší společnosti této doby bylo téměř povinností navštívit termální bazény v Lądku a obdivovat krásy zdejšího vodopádu.

Ačkoliv jsou dnes vodopády turisty opět hojně navštěvované a v sezóně tu asi bude dost nával, s odsunem Němců sláva místa poněkud pohasla. Upravený park pohltil les a jen několik keřů růží a pěnišníků v okolí vyhlídkových teras upomíná na zlaté časy Belle Époque. Umělou hráz pod můstkem strhla povodeň v roce 1997 a vodopád tak opět získal svůj původní ráz. Návštěva místa ve všední podzimní den, kdy z barevného listí skapával déšť a z hor se valila mlha, zanechala v mé romantické duši hluboký dojem. Prostoupení divokým kaňonem proti proudu Vlčí říčky k vodopádu znamenalo brodění hlubokou ledovou vodou, nicméně rozhodně šlo o jeden z nejhezčích sudetských zážitků…

Zanechte vlastní komentář:

× šest = čtyřicet dva