krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Josefovský cvičák

rubrika: Krajina a příroda autor: 20. 3. 2016

Jen pár fotek z bývalého vojenského cvičáku v Josefově… Stejně jako mnohá jiná vojenská cvičiště, má i to jaroměřské poměrně dlouhou historii, vzniklo poblíž zdejší Josefovské pevnosti na těch nejméně úrodných kamenitých půdách, kde se kdysi pásly ovce a kozy. Jako cvičiště sloužilo místo kontinuálně skoro dvě stě let, nejvíce tam řádili Rusové po šedesátém osmém. Potom, co rusáci odtáhli na východ, začalo místo rychle zarůstat, nicméně díky akčnosti místní velebuňky ČSOP podařilo se i po odchodu spřátelených vojsk udržet poměrně unikátní ráz zdejšího území. Vojska všeho druhu totiž při svém výcviku vytváří jako jakýsi bonus navíc na místech, kde realizují svůj výcvik, jakousi zvláštní lesostep, která z hlediska biodiverzity patří k tomu nejcennějšímu, co v české krajině dnes existuje.

Vojenská cvičiště vznikala tradičně na těch nejméně úrodných půdách… Platí to i pro to josefovské.

Poslední zbytky lesostepí v kulturní zemědělské krajině

Pojezdy těžké techniky stejně jako zákopy zaplavené vodou tvoří ideální prostředí pro obojživelníky

Pestrá mozaika stanovišť…

Půda na místech menších vojenských prostorů ležících poblíž měst bývá kamenitá, písčitá a neúrodná (proto tam ty cvičáky v minulosti vznikly), povrch má často stržený drn, sem tam nějaký strom nebo keř. Ve vyježděných kolejích, zákopech a dopadových kráterech se drží voda a celé to mívá ráz přepestré mozaiky různých stanovišť se spoustou zajímavých zvířátek. Ráj hlavně pro entomology. Josefovský cvičák se sice nedá srovnat třeba s královéhradeckou Plachtou, ale i tak je cenným přírodním i krajinným zpestřením. Nejvzácnější místní motýl okáč skalní (Chazara briseis) bohužel vyhynul už před několika desítkami let. Dnes tu v létě poletují vřetenušky (r. Zygaena), otakárek fenyklový (Papilio machaon), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek očkovaný a bahenní (Maculinea nausithous a M. teleius). Brzy z jara se objevuje vzácný brouk majka Meloe rugosus. Na písčinách pobíhají svižníci včetně svižníka německého (Cicindela germanica), který obsadil ekologickou niku uvolněnou svižníkem ruským (Cicindela sibirica). Velmi početná je populace okáče bojínkového (Melanargia galathea). Místo je významným refugiem dříve běžných polních zvířat (koroptve, křepelky, zajíci).  

Josefovské cvičiště bylo jednou z posledních východočeských lokalit vymírajícího okáče skalního

Otakárek fenyklový – Papilio machaon

Modrásek očkovaný – Maculinea teleius

Modrásek vikvicový – Polyommatus coridon

Vřetenuška – Zygaena sp.

Okáč bojínkový – Melanargia galathea

Svižník polní – Cicindela campestris

Majka – Meloe rugosus

Klínatka rohatá – Ophiogomphus cecilia

Ze zajímavějších kytek stojí za zmínku např. pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), česnek hranatý (Allium angulosum), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule),  okrotice bílá (Cephalanthera alba) a prvosenka jarní (Primula veris).

Okrotice bílá- Cephalanthera damasonium

Prvosenka jarní- Primula verna

Hořec brvitý- Gentianopsis ciliata a Modřenec chocholatý- Muscari comosum

Jedna z nejhezčích tras na Jaroměřsku vede z Josefovské pevnosti přes Podklasný mlýn a zdejší opuštěné cvičiště na Josefovské louky s ptačí rezervací. I když jsou to všechno lokality hodnotné hlavně z přírodovědného hlediska, jde i o místa krajinářsky velmi vděčná, která zaujmou jistě i laika. Doporučuji.

více info na: http://www.jarojaromer.cz/spolek/josefov/

Zanechte vlastní komentář:

− dva = tři