krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Křivatce z ještěrčího ráje

rubrika: Krajina a příroda autor: 19. 5. 2013

 

Xerotermní stráň v Brodě je jednou z posledních východočeských lokalit křivatce rolního

Na levém břehu Labe na kraji vsi Brod nad Labem ve svahu nad vesnicí se rozkládají rozsáhlé teplomilné stráně s pastvinami, které představují jednu z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších xerotermních lokalit tohoto druhu v náchodském okrese. Jihozápadně orientované stráně sloužily dlouho jako pastviny, v devadesátých letech ovšem přestaly být obhospodařovány a začaly zarůstat náletem. Proto byla v roce 2003 převážná část lokality zařazena do tzv. Velkojaroměřského pozemkového spolku, což je projekt, který se snaží v rámci Českého svazu ochránců přírody podobné lokality zachránit. Od toho roku probíhá péče formou vyřezávání dřevin, přes letní sezónu zajišťuje management stádo “ochranářských” ovcí a koz. 

Soukromá rezervace Ještěrčí ráj, Brod nad Labem – o lokalitu pečují ovce a kozy

V loňském roce se naskytla možnost výkupu některých pozemků a zároveň se objevily úvahy o jejich zalesnění topoly. Proto ČSOP zahájil kampaň na jejich vykoupení. V současnosti vlastní ČSOP pozemky o výměře 1 ha a díky veřejné sbírce Místo pro přírodu se budou přikupovat další. Lokalita má jednu z nejbohatších populací ještěrek široko daleko a tak zde vznikne první “soukromá” ještěrčí rezervace na území ČR nazvaná Ještěrčí ráj. Na její zřízení můžete přispět i Vy, podrobnosti najdete zde.

Ještěrkám se v Brodě daří …

Lokalita je velmi zajímavá entomologicky – létá zde například  modrásek vikvicový  (Polyommatus coridon), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), otakárek fenyklový (Papilio machaon) nebo šest druhů vřetenušek. Hojné jsou samotářské včely, žije zde i cikáda chlumní (Cicadetta montana). 

V létě zde na pastvinách poletuje krásný modrásek vikvicový …

… a na světlinách v lese vzácný bělopásek dvouřadý

Ze vzácnějších rostlin zde roste hořeček brvitý (Gentianella ciliata), jetel alpský (Trifolium alpestre), česnek hranatý (Allium angulosum), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), prvosenka jarní (Priula vernis), růže keltská (Rosa gallica) a rozrazil ožankový (Veronica teucrium).

Kvete tu jetel alpský …

a taky krásná růže keltská (galská) …

V září vykvetou nebesky modré hořečky

Největší botanickou raritu ovšem představuje společný výskyt hned tří ohrožených druhů křivatců. Žlutě kvetoucí křivatce jsou všeobecně známými květinami jarního aspektu. Křivatců u nás roste celkem sedm druhů, plošně rozšířený a hojný je ovšem pouze jeden jediný –  křivatec žlutý (Gagea lutea). Všechny ostatní druhy jsou vzácné a že by někde v Česku vedle sebe kvetly na plácku 5 x 5 metrů hned tři druhy křivatce, to moc úvahu nepřipadá… V Brodě takto můžeme na jednom místě najít křivatec luční (Gagea pratensis), křivatec nejmenší (Gagea minima) a silně ohrožený a rychle ustupující křivatec rolní (Gagea villosa). A vidět kvést vedle sebe tyhle tři kytky jako někde ve sbírce botanické zahrady, je pro každého přírodomilce docela zážitek…  

Botanicky nejzajímavější je malý plácek v horní části xerotermní stráně, kde ve stínu solitérního javoru kvetou začátkem jara tři druhy křivatců.

Nejvzácnější z nich je křivatec rolní

Drobounká kvítka křivatce nejmenšího připomínají malé hvězdičky

A společně s nimi tu kvete i křivatec luční

 

další info – http://jarojaromer.cz/spolek/node/1

 

 

Zanechte vlastní komentář:

pět + tři =