krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Ležické skalky

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 7. 2014

Ležické skalky leží na náhorní pláni Rogowa Kopa a přestavují zbytek kdysi rozsáhlé pískovcové tabule, která tvořila temeno stolové hory a během věků byla erozí již téměř zcela odstraněna. Zatímco vrcholové plošiny ostatních stolových hor ve stejnojmenném národním parku pokrývají pískovcové skály a smrčiny, Rogowa Kopa se vyznačuje rovinatým plochým reliéfem s relativně mocným půdním pokryvem a rozsáhlými horskými loukami a pastvinami, ze kterých jen tu a tam vyčnívají zbytky kdysi mohutných skal, jejichž povrch zvětral do bizarních tvarů. Celá scenerie je krajinářsky dosti výjimečná a rozsáhlá plošina porostlá vysokou kostřavou připomíná v létě před sečí tak trochu travnaté pláně východní Afriky, což je ostatně důvod, proč Poláci tomuto místu říkají Sawanna Afrykanska. 

                                                                                                                                                                   

Kousek savany v srdci Evropy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Náhorní plošina s porostem vysoké kostřavy

S osamocenými stromy a kameny

S dalekými obzory

Nebe, tráva a kameny

U každého kamene jeden strom

Vrásky věků vryté do pískovců…

Začátkem léta je tráva ještě svěže zelená

V červenci se kostřavové louky zbarví lehce do červena

Aby nakonec rychle zezlátly

Louky a pastviny tu po staletí udržovali němečtí horalé. Po odsunu zbyly z většiny usedlostí jen základy…

Jedna z posledních chalup ukazuje, jak vypadalo zdejší osídlení

Skupinky stromů dokládají, kde usedlosti stávaly

Po odchodu horalů zarostla část luk březovým lesem

Přesto se zdají být zdejší louky nekonečné

Útesy v nekonečném moři trav

                                                                                                                                                                   

Rogowa Kopa – panorama při pohledu od severu, Ležické skalky jsou skryté za obzorem

 

Nebe je tu tak nízko nad hlavou. Trochu mi tohle místo připomíná prérie Montany- státu, který má mezi ostatními US krásnou přezdívku BIG SKY.

                                                                                                                                                                   

 

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: J.Hora Odepsat

    Je to moc pěkný. Ale s Pavlem Fraňkem jsme tam byli už dávno… :-)

Napsat komentář k J.Hora Zrušit odpověď na komentář

pět + = dvanáct