krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Nejasná zpráva o konci motýlů u Náchoda

rubrika: Fauna autor: 12. 12. 2015

Tak jsem se náhodou dostal k několika historickým údajům o výskytu denních motýlů kolem Náchoda. Údaje pocházejí od p. M. Radila, jehož babička a maminka byly nadšené obdivovatelky přírody, které si o svých vycházkách vedly poměrně pečlivé záznamy. I když se často jedná o kusá svědectví bez přesné datace a lokalizace, jde o velice cenné údaje, které nám poměrně přesvědčivě dokumentují zaniklou diverzitu naší zemědělské krajiny. Většina údajů byla původně dokladována i odchytem, sbírka se však bohužel nezachovala a byla zničena počátkem 80. let. Srovnání těchto údajů s těmi současnými podává o krajině a přírodě v Čechách dosti nehezký obraz. Pojďme se na to podívat blíže.

                                                                                                                                                                   

Jako „slunné druhy bílých strání“ s výskytem na několika lokalitách poblíž železnice mezi Dubenskou oborou a Vysokovem jsou v záznamech z let 1936-62 uváděny následující: Bělásek ovocný – Aporia crataegi, Hnědásek kostkovaný – Melitaea cinxia, Hnědásek květelový – Melitaea didyma, Modrásek jetelový – Polyommatus bellargus, Modrásek komonicový – Polyommatus dorylas, Modrásek štírovníkový – Cupido argiades, Otakárek ovocný – Iphiclides podalirius, Soumračník čárkovaný – Hesperia comma, Soumračník skořicový – Spialia sertorius, Soumračník slézový – Carcharodus alceae a Žluťásek barvoměnný - Colias myrmidone. Všechny tyto druhy z okolí Náchoda úplně vymizely a velmi podobná situace je i v celých východních Čechách. Může za to zejména postupný zánik extenzivního pastevectví, kdy se za každou vsí na suchých stráních pásly ovce a kozy. Dnes jsou tato místa většinou zarostlá náletem. Žluťásek barvoměnný vyhynul před nedávnem v celé ČR a modrásek komonicový je těsně před vyhynutím. 

Hnědásek kostkovaný je ve východních Čechách vyhynulým druhem. Kdysi poletoval i kolem Náchoda…

Stejné je to i s hnědáskem květelovým

Modrásek komonicový – poslední dnešní populace skomírají daleko na Moravě

Krásný modrásek jetelový má poslední východočeskou populaci na Chrašické stráni u Chrudimi

Modrásek štírovníkový přežívá u Náchoda na polské straně hranic u Malé Čermné

Zatím nezvěstný je ve východních Čechách i bělásek ovocný, který byl kdysi uváděn jako hojný škůdce sadů a zahrad. Ale poslední dobou se v ČR začal od západu šířit. Snad se jednou znovu objeví i u Náchoda…

Úplně stejně je na tom i otakárek ovocný

Velmi ustoupili i teplomilní soumračníci – soumračník skořicový

Další zajímavé nálezy jsou z “vlhké louky a přilehlé stráně v blízkosti Radechovky pod Horní Radechovou“, záznamy začínají ve třicátých letech a končí někdy v první polovině let sedmdesátých… Tenkrát zde létali: Pestrobarvec petrklíčový – Hamearis lucina, Modrásek bahenní – Maculinea nausithous a Modrásek očkovaný – Maculinea teleius, Modrásek bělopásný – Aricia eumedon, Modrásek lesní – Cyaniris semiargus, Modrásek ušlechtilý – Polyommatus amandus, Perleťovec kopřivový – Brenthis ino a Perleťovec stříbropásek – Argynnis paphia. 

Perleťovec stříbropásek kolem Náchoda sice není nijak hojným druhem, ale stále jej tu občas můžeme potkat…

Modrásek bahenní a modrásek očkovaný, oba druhy se kolem Náchoda také stále ještě roztroušeně vyskytují, přičemž modrásek bahenní je mnohem běžnější.

Na Broumovsku a v Orlických horách žije na několika lokalitách modrásek ušlechtilý. U Náchoda o žádné lokalitě nevím.

Hůře dopadl modrásek lesní – ten vymizel nejen na Náchodsku, ale i celých východních Čechách. Za hranicí v podhůří nedalekých Stolových hor ještě přežívá…

Další historickou lokalitou je stráň pod hřbitovem v Pavlišově a jižně orientovaná stráň ve Slavíkově, záznamy pocházejí průběžně z třicátých až sedmdesátých let, ze zajímavých druhů stojí za zmínku: Ohniváček modrolemý – Lycaena hippothoe, Ohniváček modrolesklý – Lycaena alciphron, Okáč černohnědý – Erebia ligea, Okáč ječmínkový – Lasiommata maera, Perleťovec dvanáctitečný – Boloria selen a Perleťovec maceškový – Argynnis niobe. Vyslovenou raritu z dnešního pohledu představuje hlavně záznam o posledním druhu- Perleťovec maceškový patří dnes k nejvzácnějším českým motýlům a jeho poslední životaschopné populace přežívají na jižní Moravě.  

Okáč ječmínkový kolem Náchoda úplně vymizel, ale v nedalekých Stolových horách je relativně hojný

To samé platí i pro okáče černohnědého

Perleťovec dvanáctitečný má pěknou populaci v údolí Olešenky, žije i na několika místech v nedalekém Polsku. U tohohle druhu věřím, že se nějakou menší “náchodskou” populaci podaří časem objevit…

Lokalita podmáčené louky a přilehlé stráně v severním údolí v Radechové pod silnicí na Červeňák, 50. až 70. léta: Hnědásek jitrocelový – Melitaea athalia, Modrásek bahenní – Maculinea nausithous, Modrásek bělopásný – Aricia eumedon, Okáč černohnědý – Erebia ligea, Perleťovec kopřivový – Brenthis ino, Perleťovec stříbropásek – Argynnis paphia, Soumračník čárkovaný – Hesperia comma

Hnědásek jitrocelový – jako jediný z našich hnědásků není bezprostředně ohrožen. Poblíž Náchoda vím zatím o dvou menších populacích – jedna je v sedle nad Březovou, druhá přežívá v údolí pod Červeňákem.

Na stejném místě žije i vzácnější soumračník čárkovaný

Perleťovec kopřivový – u Náchoda znám jedinou mikropopulaci u odkaliště Popílek, ale v blízkém podhůří Orlických i Stolových hor se dá potkat na více místech…

Stráně nad Zbečnickým potokem, 30. a 40. léta: Modrásek bahenní – Maculinea nausithous, Modrásek bělopásný – Aricia eumedon, Ohniváček modrolemý – Lycaena hippothoe, Ohniváček modrolesklý – Lycaena alciphron, Okáč černohnědý – Erebia ligea

Ohniváček modrolemý – nejbližší populace jsou hned za hranicí před Kudowou

Stejně tak i u vzácnějšího ohniváčka modrolesklého. Obecně platí, že v Polsku je krajina i motýlí fauna mnohem pestřejší. Souvisí to hlavně s malorolním hospodařením.

 „Pestré“ louky pod lesním rybníčkem Piccolominským, snad až do 70. let: Hnědásek rozrazilový – Melitaea diamina, Perleťovec dvanáctitečný – Boloria selene, Pestrobarvec petrklíčový – Hamearis lucina

Kriticky ohrožený hnědásek rozrazilový je vázaný na mokřadní louky, které u nás byly většinou zmeliorovány. Ve východních Čechách úplně vyhynul…

Pestrobarvec petrklíčový- u Náchoda nezvěstný. Poslední izolovaná východočeská lokalita je u Vysoké nad Labem.

Takže podtrženo a sečteno – z těch zajímavějších druhů, kterých kolem Náchoda létalo na 25 druhů, přežívají dnes v posledních izolovaných populacích jen hnědásek jitrocelový, modrásek bahenní a očkovaný, perleťovec kopřivový a soumračník čárkovaný. Smutný obraz naší krajiny…

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Klokan Odepsat

    Smutně, ale výstižně sepsáno. Věřme, že se v rámci osvěty podaří vylepšit management v maximální možné míře.
    Palec nahoru za fotky :)

Napsat komentář k Klokan Zrušit odpověď na komentář

devět + = sedmnáct