krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Projektová výuka

rubrika: Ostatní autor: 21. 2. 2013

Tento článek je určen hlavně studentům Jiráskova gymnázia, kteří se v rámci výuky účastní projektu Lidé a krajina, lokální ekologické problémy. Třeba to ale zaujme i Vás – vzhledem k věku studentů (14 let) jsou některé “projekty” zpracovány velmi zdařile. Učím šikovné studenty. :-) Článek obsahuje stručný popis projektu, jeho zadání a ukázky výstupů.

Projekt je určený pro studenty kvarty. Během projektu studenti provedou v místě svého bydliště anketu na téma Lokální ekologické problémy a s pomocí leteckých snímků, dnešní a historické mapy stručně popíší historický vývoj a krajinné změny v místě svého bydliště. Zjištěné informace studenti zpracují  během výuky na hodinách zeměpisu, češtiny, matematiky a IVT. Výstupem projektu je PPT prezentace a krátká tisková zpráva, která by měla obsahovat jednoduché shrnutí a statistické vyhodnocení ankety. Své výsledky budou studenti prezentovat na hodinách zeměpisu a případně také formou posterů na chodbách školy. Smyslem a cílem projektu není pouze jeho výstup, ale i proces jeho tvorby – tedy získání potřebných dovedností a zvládnutí pracovních postupů. Studenti by se díky projektu měli seznámit s vývojem krajiny v místě svého bydliště a zamyslet se nad místními “ekologickými”  problémy včetně možností jejich řešení.     

- ukázky grafického zpracování prezentace, srovnání historické mapy s dnešní situací  

Náchod 1852, mapový podklad - mapy.cz

 

Náchod 2012, mapový podklad - mapy.cz

 - ukázky grafického zpracování prezentace, srovnání leteckých snímků

Kramolna – srovnání leteckých snímků (1953 – 2010), foto – kontaminace.cenia.cz

 

- ukázka “tiskové zprávy” 

Ekologické problémy obce Kramolna, autor: Štěpán Cellar

Při anketě jsem oslovil 10 osob v místě svého bydliště s následující dotazy:

1. Co považujete za největší ekologický problém v místě svého bydliště?

2. Proč?

3. Jak byste tento problém vyřešili?

Z deseti lidí se pět lidí shodlo na komunálních odpadech. Lidé odpady netřídí, pálí je a vyhazují do lesa. Jako řešení by měla posloužit pokuta, nebo rozmístění odpadkových košů. Také by lidé měli používat svoz odpadu, který je tu každý týden, nebo nově zřízenou bioskládku.

Dva lidé považují jako problém automobily, které jsou zaparkovány na zatravněných plochách a jejich mytí saponáty. V obci má každý svou garáž, a tak není důvod ničit louky. Jako řešení by posloužila vyhláška a pokuty. V případě mytí aut zavést myčku v obci a zlevnit služby.

Jeden z dotazovaných považuje jako hlavní problém smog z komínů. V roce 2001 zde byla vybudována plynofikace. Jako řešení by bylo zlevnění ceny plynu a ostatních energií.

Další korespondent považuje jako problém znečištění u kravína. Močůvka a silážní šťávy z kravína unikají do lesa a do vodoteče. Vyřešilo by se to tím, kdyby byla močůvka a silážní šťávy pravidelně odváženy.

Poslední z dotazujících považuje jako největší problém solení komunikací v zimě chemickou solí, která znečišťuje životní prostředí. Pomocí by bylo nahrazení soli něčím jiným, co by neškodilo životnímu prostředí.

Na základě ankety jsem došel k závěru, že lidé si jsou vědomi svých nedostatků, které negativně působí na životní prostředí a většina z nich má snahu to napravit.           

Myslím, že i přes ekologické nedostatky, se v mém místě bydliště žije pěkně.

 

- ukázka grafického shrnutí ankety

Graf – Ekologické problémy obce Kramolna

 

- zadání projektu pro studenty je zde

- ukázka prezentace i s tiskovou zprávou je zde a zde

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: admin Odepsat

    Každý, kdo ví a ví, že ví, nechá přeskočit koně moudrosti přes nebeskou báň. Každý, kdo neví, ale ví, že neví, může též dosáhnout svého cíle. Každý, kdo neví a neví, že neví, je navždy uvězněn v dvojí nevědomosti. Naseroddín Túsím (1201-74)

Zanechte vlastní komentář:

jedna × = dva