krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

REFERENDUM!!!

rubrika: Náchodsko autor: 6. 11. 2014

Vážení občané města Náchoda,

Místní referendum je nejúčinnějším nástrojem, jak mohou lidé ve svých městech rozhodnout o konkrétních problémech, které je trápí.

Díky podpoře více než 1 700 náchodských občanů se nám povedlo iniciovat referendum k areálu bývalé Tepny. Pozemky jsou bohužel soukromým majetkem a ani toto referendum nedokáže výstavbě hypermarketu se stoprocentní jistotou zabránit. Otázky jsme se ale snažili formulovat tak, aby představitelé města byli zavázáni k tomu, udělat maximum pro zvýšení šance, že obrovská plocha prakticky v centru města bude využita důstojněji.

Aby byl výsledek hlasování závazný, je nutná účast alespoň 35 % voličů. Proto jsme se snažili, aby bylo referendum vyhlášeno spolu s komunálními volbami. To se nám bohužel nepovedlo a zastupitelstvo rozhodlo, že referendum proběhne v sobotu 22. listopadu od 8:00 do 20:00. O to důležitější je proto účast každého jednoho voliče. Hlasovací místnosti jsou stejné jako u komunálních voleb, hlasovací lístky obdrží voliči přímo na místě. I nadále věříme, že v prostoru bývalé Tepny nakonec vyroste plnohodnotná městská čtvrť.

Svým hlasováním se můžete vyjádřít k následujícím otázkám:

“Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č.2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod):

1) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana

2) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic.”

 

To, že otázky znějí poněkud složitě, je dáno tím, že je pomáhali formulovat právníci. Jistě by bylo lepší, kdyby otázka mohla znít např.: Souhlasíte s výstavbou hypermarketů? Jenže to by se z referenda stala jen anketa, která by neměla žádný právní dopad. Z takové otázky by pro nikoho nevyplýval žádný závazek. Tomu jsme se chtěli vyhnout, proto se ty otázky jeví zdánlivě komplikovaně. Otázka, která se týká územního plánu, zdůrazňuje to, jak by měla vypadat zástavba v daném místě podle výkladové části územního plánu – zde je kladen důraz na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic. Domníváme se, že předkládaný investiční záměr tomuto neodpovídá a že samospráva má vstoupit do územního řízení a trvat na tom, aby při výstavbě byly tyto zásady dodrženy. To se zatím nestalo. Vzhledem k vzneseným námitkám je pravděpodobné, že projekt povolení v prvním kole územního řízení nezíská a vše se pak rozběhne znovu. Dříve či později pak musí příslušné orgány stanovisko občanů i samosprávy zohlednit. Uvidí-li majitel, že cesta k realizaci hypermarketu je takto komplikovaná, může změnit názor a své pozemky městu nakonec odprodat. Část plochy by mohlo využít přímo město a zbytek by mohl být po zpracování podrobného regulačního plánu po menších částech opět nabídnut investorům. Dostavba celého území by byla jistě záležitostí na delší dobu, ale i v minulosti se města rozrůstala postupně. Protože by šlo ze strany město o poměrně velkou investici, řeší toto další otázka, která má k odkupu vedení města zplnomocnit.

 

I přes poměrně složitou formulaci je tedy smysl otázek vlastně jednoduchý –

1. Pokud se majitel rozhodne k prodeji, má město areál Tepny odkoupit?

2. Má se dodržet územní plán města, který zde předpokládá úplně jiný typ zástavby?

Dle našeho názoru je správná odpověď na obě otázky ano. Samozřejmě, že někteří občané mohou mít na věc jiný názor. V referendu pak může svůj názor vyjádřit každý.  

 

Přijďte hlasovat a podílejte se tak na budoucí podobě svého města!

.

Za petiční výbor Michal Kudrnáč a Mgr. Jan Ježek, zastupitelé

 

Vyjádření Pavla Bělebrádka, místopředsedy vlády ČR k náchodskému referendu:

„Referendum je důležitý nástroj, jak občan může přímo vyjádřit svůj názor na konkrétní problém ve svém městě, obci. Domnívám se, že osud bývalé Tepny v samém centru města je natolik závažným tématem, že by občané Náchoda tuto možnost měli mít. Vítám, že referendum v Náchodě proběhne a doufám, že Náchoďáci využijí této možnosti ovlivnit budoucnost cca 2 hektarů v centru.“

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. místopředseda vlády ČR, předseda KDU-ČSL a náchodský zastupitel

.

 

 

další podrobnosti ohledně celé kauzy lze dohledat např. zde:

http://bohemiaorientalis.cz/tepna-petice-za-referendum/

http://bohemiaorientalis.cz/kauza-tepna-aneb-co-si-zbourame-2/

 

A pro úplnost ještě přikládám naši reakci na článek v ECHU, který kritizoval návrh referenda.

 

Vážení občané města Náchoda,

 

jako členové přípravného výboru bychom si tímto dovolili reagovat na článek Mgr. K. Petránka „Nezodpovědná příprava petice může zhatit první referendum v Náchodě“, Echo- 12. 9. 2014

Autor článku kritizuje návrh na konání místního referenda ve věci plánované výstavby hypermarketů v areálu bývalé Tepny, které má město zavázat k tomu, aby v územním řízení se stavbou hypermarketů nesouhlasilo a aby případně vykoupilo dané pozemky za cenu v místě a v čase obvyklou. K tomu, aby bylo referendum vyhlášeno, bylo třeba odevzdat 1649 podpisů, což jsme splnili. V  článku je nám vytýkána vysoká „chybovost“ při sběru podpisů, které jsme měli odevzdat k přezkoumání. Z 1900 podpisu jich podle autora bylo uznáno jen 1442. Jaká je skutečnost? K 11. 8. jsme sice opravdu inzerovali, že jsme sebrali 1941 podpisů, z nich jsme jich ovšem následně téměř 200 vyřadili jako neplatných a nakonec jsme jich odevzdali „jen“ 1755. Tyto pak prošly na městském úřadu velmi přísnou kontrolou a jako platných jich bylo uznáno 1442 (viz tisková zpráva města ze dne 25. 8. 2014). Neplatných podpisů tedy bylo jen kolem 18 % a nikoliv 30%. Pro zajímavost – při sběru podpisu pro referendum o přesunu brněnského nádraží neuznal tamní magistrát 37% podpisů a pro referendum o zákazu hazardu v Ústí nad Labem bylo seškrtáno 29% podpisů. V případě prezidentských voleb měl první z kandidátů, Miloš Zeman, neplatných cca 22%. Nejčastějším důvodem vyřazení podpisu v našem případě bylo neúplné datum narození, čemuž jsme, pravda, nepřikládali odpovídající význam… Chybějící podpisy jsme pak doplnili za pouhé tři dny a to hlavně z toho důvodu, aby mohlo být referendum spojeno s komunálními volbami. Aby byl totiž výsledek hlasování referenda závazný a náklady na jeho organizaci (odhadem cca 220 tis.) nepřišly vniveč, je nutná účast alespoň 35 % voličů.

Je pravda, že při přípravě referenda jsme se dopustili několika chyb, tyto nedostatky ovšem nebyly nijak zásadní a rychle jsme je odstranili. Je také třeba říci, že podpisové listiny k návrhu na konání místního referenda jsou hodnoceny velmi přísně. Zatímco běžná petice se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, místní referendum podléhá zákonu 22/2004 Sb. o místním referendu. Není to žádná drobnost, petice má zcela jiné nároky na podpisy, úplně jinak probíhá jejich úřední kontrola a především mají oba instituty naprosto odlišný dopad.

Tepna je místní téma a kdy jindy by se o něm mělo hlasovat, než při komunálních volbách? Tím, že komunální volby mívají nejvyšší účast, jevil se tento termín jako ideální a šlo by i o jasný signál novým zastupitelům. Autor nám toto vytýká a načasování referenda vnímá jako předvolební agitaci. Proti hypermarketům v areálu bývalé Tepny ovšem vystupujeme již 7 let – od okamžiku, kdy investor zveřejnil svůj záměr. První petici jsme iniciovali již před šesti lety – městskému úřadu byla předána 29. 10. 2008. Územní řízení k Tepně bylo dlouhou dobu pozastaveno a investor doplňoval dokumentaci, ke které jsme po tuto dobu neměli přístup. A nynější sběr podpisů pro referendum započal „takto pozdě“ až jako reakce na dubnové zasedání rady a zastupitelstva, kdy rada města poskytla investorovi městské pozemky pro zásobování kamiony přes Plhovské náměstí a na zastupitelstvu prosadila usnesení, které plánovanou výstavbu hypermarketů v podstatě odsouhlasilo. To byl ostatně i důvod, proč jeden z autorů této odpovědi složil „na protest“ svůj mandát.

Ačkoliv jsme opakovaně byli ujišťováni o tom, že město vyvíjí veškeré zákonné úsilí, aby byla budoucí podoba areálu v zájmu občanů (viz. např. úvodník v Náchodském zpravodaji z prosince 2013), došlo nakonec z našeho pohledu k přesnému opaku. Jaká by byla asi reakce autora, kdybychom začali organizovat referendum „preventivně“ před tímto klíčovým rozhodnutím?

V závěru článku autor zpochybňuje smysl obou otázek. Zastupitelstvo v pondělí 22. září obě otázky odsouhlasilo a je tedy zřejmé, že jak o odkupu, tak o stanovisku samosprávy v územním řízení lze referendum uskutečnit. Jiná věc je, zda bude mít referendum i nějaký skutečný dopad. Územní řízení nyní probíhá a do tohoto procesu teď město skutečně vstoupit nemůže. Byly ovšem vzneseny námitky (nutno podotknou, že i ze strany městské rady) a zatím není vůbec jasné, jak toto řízení dopadne. Pokud projekt povolení nezíská, rozběhne se územní řízení znovu a dříve či později musí příslušné orgány stanovisko občanů zohlednit. A uvidí-li majitel, že cesta k realizaci hypermarketu je takto komplikovaná, může své pozemky městu nakonec odprodat. Na celé území by bylo možné zpracovat podrobný regulační plán a poté by se mohlo po menších částech opět nabídnout investorům. Tentokrát by ale bylo od začátku jasné, co a za jakých podmínek se může v této lokalitě stavět. Dostavba celého území by byla jistě záležitostí na delší dobu ale i v minulosti se města rozrůstala postupně… A pro město by to navíc mohla být nakonec i dobrá investice, byť by se vložené finance do městské pokladny vrátily až později. A i kdyby se tak plně nestalo, lze hovořit o investici ve veřejném zájmu – všichni odborníci se shodují, že podobné obchodní centrum do města nepatří.

Na závěr bychom chtěli tímto poděkovat všem občanům, kterým není lhostejná budoucnost města Náchoda a kteří svým podpisem podpořili žádost o konání referenda. Aby byl výsledek hlasování závazný, je nutná účast alespoň 35 % voličů. Proto jsme se snažili, aby bylo referendum vyhlášeno spolu s komunálními volbami. To se nám bohužel nepovedlo a zastupitelstvo rozhodlo, že referendum proběhne v sobotu 22. listopadu od 8:00 do 20:00. O to důležitější je proto účast každého jednoho voliče. Hlasovací místnosti jsou stejné, jako u komunálních voleb, hlasovací lístky obdrží voliči přímo na místě. I nadále věříme, že v prostoru bývalé Tepny nakonec vyroste plnohodnotná městská čtvrť.

Mgr. Jan Ježek a Michal Kudrnáč

 

 

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Lucka Kylarová Odepsat

    Ahoj, díky za Vaše úsilí a informování veřejnosti!!! Zdraví Lucka

Zanechte vlastní komentář:

+ tři = šest