krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

TEPNA – petice za referendum, poděkování

rubrika: Náchodsko autor: 11. 9. 2014

Vážení občané města Náchoda,

V polovině června jsme začali sbírat podpisy pod návrh na konání místního referenda ve věci plánované výstavby hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Referendum má město zavázat k tomu, aby v územním řízení se stavbou hypermarketů nesouhlasilo a aby případně vykoupilo dané pozemky za cenu v místě a v čase obvyklou. K vyhlášení referenda bylo třeba odevzdat 1649 podpisů „oprávněných osob“ – voličů s trvalým bydlištěm v katastru města Náchoda. Petici nakonec podepsalo během dvou prázdninových měsíců kolem 2000 osob. Jako platných bylo po přezkoumání nakonec uznáno 1670 podpisů a návrh tak splnil zákonné požadavky. Nejčastějším důvodem vyřazení podpisu bylo neúplné datum narození a bydliště mimo náchodský volební obvod. Úředníkům MÚ pověřeným kontrolou podpisů bychom chtěli tímto poděkovat za korektní a rychlý přístup při kontrole podpisových archů a při odstraňování dalších nedostatků.

Součástí návrhu byl také termín konání referenda ve dnech komunálních voleb. Aby byl totiž výsledek hlasování závazný a náklady na organizační zajištění (odhadem cca 400 tis.) nepřišly vniveč, je nutná účast alespoň 35 % voličů. Podle zákona o referendu musí zastupitelstvo referendum vyhlásit nejpozději 25 dnů před jeho konáním. K vyhlášení referenda společně s říjnovými komunálními volbami bylo tedy třeba, aby se zastupitelé sešli o týden dříve před plánovaným zastupitelstvem (22. 9.), případně aby zastupitelstvo bylo svoláno městskou radou či starostou. K tomu ovšem kvůli neochotě většiny zastupitelů a radních nedošlo a další osud referenda je tak nejistý. Pokud se referendum uskuteční samostatně, hrozí velmi pravděpodobné riziko, že se k němu nedostaví dostatečný počet voličů. A nejbližší volby, které by zaručovaly dostatečnou účast, jsou zatím v nedohlednu. Z těchto důvodů budeme nyní jednat o dalším postupu a je otázkou, kdy a jak bude referendum nakonec zorganizováno.

Každopádně bychom chtěli tímto poděkovat všem občanům, kterým není lhostejná budoucnost města Náchoda a kteří svým podpisem podpořili žádost o konání referenda. I nadále věříme, že v prostoru bývalé Tepny nakonec vyroste plnohodnotná městská čtvrť, ať už bude osud referenda jakýkoliv. O našem dalším postupu Vás budeme neprodleně informovat, jakmile bude rozhodnuto. S největší pravděpodobností bude situace jasnější po zasedání zastupitelstva města v pondělí 22. 9.

 

Za petiční výbor Mgr. Jan Ježek

http://bohemiaorientalis.cz/tepna-petice-za-referendum/

http://bohemiaorientalis.cz/kauza-tepna-aneb-co-si-zbourame-2/

 

 

Zanechte vlastní komentář:

jedna − = nula