krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

V Dobytčí rokli

rubrika: Krajina a příroda autor: 6. 9. 2017

V Dobytčí rokli…

Dobytčí rokle je strmá soutěska, která se táhne jako hluboká jizva přes celý jihovýchodní svah Svorové hory. Strž vytvořil erozí peřejnatý Dobytčí potok, který pramení někde pod Jelenkou a v Malé Úpě se stéká se Sovím potokem. Strž je jen velmi obtížně prostupná, ale její nejhezčí místo traverzem křižuje Chodník biskupa Doubravy. Obnovená stezka pro pěší není naštěstí turisticky vyznačena ani zakreslena na mapách, a tak tudy, na rozdíl od jiných tras v Krkonoších, neproudí davy lidí. Chodník přetíná divokou rokli v její horní části dvěma můstky, a protože kopíruje hranici první zóny národního parku, připomíná zdejší smrčina původní krkonošské lesy. Na některých místech se dokonce udržel i původní ekotyp krkonošského smrku, který byl jinde nahrazen výsadbou semenáčků alpské provenience. Pokud budete stoupat touto stezkou ze Lvího dolu, uvidíte rozsáhlé holiny, kde tyto smrkové monokultury vysazené během 19. století podlehly imisím a následně kůrovci a větrným smrštím. Další hezké místo je v rokli o necelý kilometr níže, kde má Dobytčí potok již mnohem více vody a přepadává překrásným vodopádem přes skalní práh. Zdejší vodopád má na výšku přes sedm metrů a patří k těm nejhezčím v Čechám. Rokle tu má podobu divoké soutěsky, takže i přes svoji atraktivitu je místo opuštěné a k vodopádu nevede žádná pěšina.

Chodník biskupa Doubravy nejdříve stoupá Lvím dolem s obřími holinami

Okolí rokle je ale stále ještě zalesněné

Horské smrčiny tu postupně získávají svůj přírodní charakter

Je tu hezky, stezka kopíruje hranici první zóny národního parku

Vše má mnoho odstínů zelené, po strmých svazích stékají potůčky

Dobytčí potok přechází stezka po dvou můstcích

Moc hezké místo…

Další hezké místo je dole na začátku rokle

Kde potok přepadává přes skalní práh

A dává tu vzniknout krásnému vodopádu

Závojový vodopád…

Zanechte vlastní komentář:

dva × tři =