krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Zámecká alej

rubrika: Náchodsko autor: 22. 10. 2014

Zámecká alej – nejhezčí procházka v Náchodě…

Náchod jako takový není příliš atraktivním městem, co jej však činí přitažlivým, je jeho malebné okolí. Blízké kopce nejsou úplně zalesněné, takže člověk vyjde z města a je na loukách s krásnými výhledy. Poslední dobou se sice na svahy kolem města rozlézá sídelní kaše (ošklivé rodinné domky podél asfaltek), nicméně díky členitému reliéfu jev ještě nedosáhl takové intenzity jako u měst podobné velikosti v nížinách. Jedna z nejhezčích procházek v okolí Náchoda začíná na skalnaté ostrožně hned nad náměstím u Náchodského zámku.

Pohled od náměstí na náchodský zámek

Zámecký areál zcela vyplňuje temeno skalnatého návrší nad centrem města

Po přístupovém hřebenu se směrem k zámku vine lipová alej

Skalnaté návrší se zámkem a krásnou vyhlídkou na město pokračuje nevýrazným hřebenem, po kterém se vine přístupová cesta na zámecké nádvoří. Jak už to tak v české krajině bývá, v době doznívajícího baroka (r. 1794) zde byla založena alej. Ta nese jméno kněžny Kateřiny Zaháňské a lemuje cestu, která naštěstí není přístupná pro auta, takže jde o nejoblíbenější procházkovou trasu Náchoďáků. Pět minut chůze od náměstí zacpaného auty a člověk kráčí pod korunami stromů krásnou krajinou. Tohle mají jen málokde.

Kouzlo aleje vynikne zejména na podzim

Ale hezky je tu i na jaře

Noční atmosféra také stojí za to…

Zátiší z aleje – svatý Janek Nepomucký

Alej kněžny Kateřiny Zaháňské – v noci na Vojenském hřbitově z války r. 1866

I přes nový asfaltový povrch (který se do aleje moc nehodí) a špatný stav mnoha stromů je tahle lipová alej stále jedním z nejhezčích míst „barokní krajiny“ na Náchodsku. Staleté lípy mají úžasné kouzlo a to i přesto, že v minulosti byla jejich péče velmi zanedbávána, nedocházelo k potřebným řezům v korunách a většina stromů je vytáhlých do výšky s málo košatou korunou. Stromy jsou často napadeny houbami a hnilobou, takže arboristům při pohledu na ně naskakuje husí kůže, nicméně i nemocné a dožívající stromy jsou pro laika krásné… Hřbet, po kterém se vine Zámecká alej, je poměrně návětrným místem a každý druhý rok silný vítr nějaký strom vyvrátí. Vyvrácené stromy jsou pak průběžně nahrazovány novou výsadbou. Alej tak dnes tvoří skupiny stromů různého věku a vzrůstu, přičemž některé staleté stromy dožívají a jiné jsou naopak čerstvě vysazené a nevzrostlé. Z původního čtyřřadého stromořadí lip tak na některých úsecích zbývá jen torzo a památkáři dnes intenzivně řeší, jak s alejí naložit v blízké budoucnosti.

Protože byla alej opakovaně poškozena větrem, tvoří ji dnes stromy různého stáří

Kmeny těch nejstarších stromů jsou opravdu mohutné

Kvůli zastínění a nedostatku odborné péče má mnoho stromů korunu vytaženou do velké výšky

V podstatě existují dva možné způsoby, jak k podobným dožívajícím alejím přistupovat. První způsob je konzervativní a veřejností je vnímán poměrně pozitivně. Koruny jsou opakovaně ošetřovány zdravotními řezy a z aleje jsou postupně odstraňovány jen ty stromy, které jsou již opravdu v havarijním stavu a přímo ohrožují kolemjdoucí. Pokácené stromy jsou pak průběžně nahrazovány novou výsadbou. Výhodou tohoto přístupu je kontinuita a to, že alej se mění jen pozvolna. Velkou nevýhodou je různý vzrůst stromu, což působí esteticky nevhodně a je to v rozporu s tím, jak má barokní alej vypadat. Druhý přístup spočívá v razantní jednorázové obnově – všechny stromy jsou pokáceny a alej je následně založena úplně znova. Tento způsob obnovy památkáři obvykle preferují, neboť je obnoven původní ráz stromořadí.  Taková změna je však opravdu razantní a šok z odstranění starých stromů bývá zejména u místních lidí obrovský. Proto se obvykle okamžitě po zveřejnění tohoto záměru zvedne vlna odporu a často je pak na nátlak veřejnosti od záměru plošné obnovy upuštěno. V případě zámecké aleje v Náchodě preferují dlouhodobě památkáři spíše ten druhý způsob – jednorázové obnovení aleje, k čemuž se ovšem zatím neodholali.

Jaký bude další osud aleje?

Budou muset být ve jménu obnovy skáceny všechny lípy?

V nejbližších letech plánuje město ve spolupráci s památkáři zatím revitalizovat lesopark na zámeckém kopci, přičemž následně bude nutně dříve či později provedena i revitalizace aleje. Obojí bude jistě doprovázeno rozsáhlým kácením. Pokud to odnese jen nálet a stromy, které brání výhledu či jsou přímo v havarijním stavu, bude to asi v pořádku. Ostatně hradní kopce (včetně toho náchodského) byly původně zcela bez dřevin.

Původní vzhled zámeckého kopce bez dřevin v době barokní. obr. – Wikipedia

Kolem zámku ale roste i mnoho krásných vzrostlých stromů, kterých by bylo jistě škoda a protože se podobné záměry často realizují až příliš brutálním způsobem, podal jsem společně s ČSOP k plánované revitalizaci připomínku. Ideální by bylo, kdyby se podařilo znovu obnovit holé skalnaté svahy, které by daly vyniknout siluetě zámku s tím, že by na kopci zůstaly rozptýleně stát ty staré košaté stromy. V plánu revitalizace je i obnovení původní aleje podél zámeckého schodiště a zkulturněny mají být i šeříky, které tradičně porůstají nejstrmější svahy. Co se asi bohužel zachránit nepodaří, je stromořadí starých javorů podél cesty vedoucí k zámku. Jde o vysoké stromy, které jsou vesměs napadené houbami a jejichž stav je špatný, což dokládají vyhnilé kmeny. Ve jménu bezpečného provozu se tedy předpokládá jejich kompletní skácení. Vzhledem k tomu, jak krásně se tyhle javory na podzim barví, přijde zámecký kopec o velkou část svého kouzla. A jestliže se k tomu za pár let připojí další velká „kácečka“ v Zámecké aleji, zmizí v okolí zámku z okrajů cest většina vzrostlých stromů.

Stará cesta z města na zámek. Tyhle krásné javory budou brzy pokáceny. Bohužel.

Rozum mi říká, že je možná opravdu správnější tu alej celou skácet a následně pak jednorázově obnovit. Jenže pod těmi stromy chodím třicet let na procházky a tak si vůbec neumím představit, že by se tam najednou místo těch starých stromů, kdy je každý strom úplně jiný, objevila nová výsadba předpěstovaných dvoumetrových stromků, které budou jak podle šablony. Zatímco ty javory pod zámkem asi už opravdu nic nezachrání, u Zámecké aleje se snad podaří alespoň ty relativně nejzachovalejší úseky zachovat. Uvidíme…

I ty nevzhledné stromy jsou vlastně krásné…

Každopádně v nejbližších letech dojde kolem Náchodského zámku k opravdu velkým změnám a tak je třeba si zatím té krásné aleje užívat. To platí i pro tu „novou divočinu“ na zámeckém kopci, která vezme za své úplně nejdříve. Na kopec k zámku má dokonce podle zveřejněného záměru města vést lanovka. Teda pardon, teď už se tomu vlastně říká výtah (lanovka narazila u veřejnosti)… Nástup by měl být dole někde mezi Karlákem a bývalou Tepnou, horní stanice bude vedle medvědů v hradním příkopu. Z prosklené kabiny bude jistě krásný výhled na přilehlý tříhektarový hypermarket a obří asfaltové parkoviště v areálu bývalé Tepny… Dolů by turisté měli sjíždět po bobové dráze. Ne, nedělám si srandu… Větší část peněz na to má jít z eurodotace, takže je docela dobře možné, že i když to většina Náchoďáků zatím vnímá jako žert, nakonec se to bude opravdu realizovat. Radnice je tomu totiž příznivě nakloněna…  

Nové využití zámeckého kopce – lanovka a bobová dráha. vizualizace záměru – fcb. TOP 09 Náchod

 

 

Komentáře k článku

 1. autor komentáře: Danuše Kovářová Odepsat

  Vážení,

  ta lanovka na zámecký kopec je aprílový žert ? Pevně věřím, že ano.

 2. autor komentáře: Světla Václavíková Odepsat

  Lanovka a bobová dráha?! No paráda – jen tak dál! A v zámku by se mohlo otevřít casino a na nádvoří minigolf.

 3. autor komentáře: jaroslav kučera Odepsat

  A naši milí spoluobčané tmavohnědé pleti by si tam mohli chodit krásně hrát… Lepší než chodit do háku!

 4. autor komentáře: Jan Bek Odepsat

  Jistě, potřeba je, aby se město znetvořilo dokonale. Lidé si budou moci po nákupu ve slavném OC Plhov odložit tašky do auta na nedalekém “krásném parkovišti” a odtud to budou mít k výtahu, co by kamenem dohodil. Potom se mohou dívat dolů, jak devastace města úspěšně pokračuje.

 5. autor komentáře: cronnny Odepsat

  Jo to je paráda.Tak si představuji rozvoj města.Alespoň my z přilehlého okolí budeme mít povyražení.Už se těším.To je to nej co mohla TOPka vypotit.

 6. autor komentáře: Olda Čepelka Odepsat

  Proč většina z vás píše jen jízlivě, negativisticky a destruktivně? Proč nenabízíte, co a jak dělat? Je tolik možností, šetrné zhodnocení zámeckého kopce, řešení průtahu Náchodem zavedením třetího pruhu, který se bude podle potřeb otvírat tím či oním směrem, s rozšířením kruháče u Slávie o protínající pruh (a pouze za cenu zákazu průjezdu mezi mostem pod nemocnicí a centrem směr Pikovka), proč nenavrhujete zvýšení atraktivnosti Dobrošova, proč nezakládáte víc místních spolků, které nebudou pouze proti něčemu bojovat, ale i o něco pečovat či připravovat nová řešení? Nebuďme jen proti “tamtěm”, udělejme si svět, jaký chceme. Je tolik práce, přátelé!
  Olda, rodák náchodský

 7. autor komentáře: jirka spíšek Odepsat

  Jsem ve shodě s Oldou Čepelkou, ale podržím se tématu zámecký kopec. Vybudování atrakcí na tak nádherném místě se mi zdá neuvážené a navíc mrháním našimi penězi. Důstojnou kulisou k národní památce jsou prastaré stromy, jak to popisuje výše pan prof. Ježek. Citlivým a šetrným způsobem jejich ošetření, jich bude možno většinu zachovat a to včetně zvířat a ptáků, které vykotlané kmeny obývají. Nebudu unavovat a tak jen návrh – postavme atraktivitu a přitažlivost tohoto místa na tom, co zde v minulých desetiletích příroda vytvořila zadarmo za nás. Kácením věkovitých stromů a budováním atrakcí odsud přírodu (zvířata, ptáky) jedině vypudíme. Procházka zámeckým kopcem může sloužit k pozorování přírody a poučení (dětem a školní mládeži), odpočinku a procházce seniorům, maminkám s dětmi a kočárky. “Laciná zábava”, kterou nám naše Město hodlá nabídnout, nebude vůbec laciná, navíc přiláká další automobilisty, kteří budou chtít zaparkovat. Pokud chcete vědět víc o způsobu, jak zde ochránit a zachovat přírodu (prakticky v jediném pořádném parku v samotném centru našeho města), napište mi na jirispisek@seznam.cz

 8. autor komentáře: SCHWARZ Petr Odepsat

  Zámecká alej je stále nádherná (jsem pamětník už 70 let) a tak jak stárneme my tak i stromy a věřte příjde den, kdy i ty v zámecké aleji dožijí a padnou, pak příjde doba toto řešit, jen doufám, že náš málo vzdělaný starosta nepřijde s nápadem začnout kácet, svou duchaprázdnost již projevil při posunutí (a tím likvidaci) kašny na náměstí a teď se chystá na stavbu lanovky na zámek …. no Bůh nás ochraňuj před takovými :-(

 9. autor komentáře: Jiří Odepsat

  Není a v budoucnu nebude mnoho těch, kteří dokáží pamatovat posun kašny. Snad k tomu byl i nějaký rozumný důvod. Dokážu věřit tomu, že starosta má velice silnou rozhodovací pozici a o demokracii si v dnešní době moc iluzi nedělám. Ale přeci jen, není na vše sám a mnohé novoty zákonitě musí projít i přes oficiální státní úředníky a ti se nemění v souvislosti s koncem volebních období. A tak mě daleko více trápí neuvážené změny na tváři našeho města, hlavně na místech, která ještě z posledních sil se tváří památkově a historicky. Stačí se podívat, co se našim představitelům podařilo vytvořit z domu nalevo od Beránku. Na to představitel současné moci v Náchodě namítl: to ne my, to ti před námi. Budiž – současní se tedy polepšili a postavily hranatou obludu na Karlovo náměstí – budovu banky, bez špetky architektonického vkusu a fantazie a to přímo do směru pohledu na naši poslední historickou dominantu zámek. Aby toho nebylo málo, tak ti minulí převedli naše náměstí TGM do historického kabátu vydlážděním žulovými kostkami a tím zde zrušili několik ohyzdných betonových a asfaltových záplat. Současní okolo kamenné kašny vytvořili novou svítící a klouzavou záplatu, tentokrát za mnohooo našich korunek, opravdu z nevkusných velkoformátových žulových dlaždic – úplně zbytečná, nepotřebná a neužitečná, a navíc investice poškozující historický ráz tohoto místa. A tak chceme do města lákat turisty na atrakce a ty co tu ještě máme úspěšně likvidujeme. To bude i případ i zámeckého kopce, když tu necháme vytvořit na místo přírody, klidu a pohody sportoviště aj. laciné zábavy. Už vidím, jak se tu po upravených cestičkách prohání mládež na bruslích, skejtech, kolech a bůhví čem dalším. Město potřebuje odborné poradce a architekty jako sůl, potřebuje o zásadních změnách diskutovat se svými lidmi. Jak je vidět, nestačí být jen inženýrem a nebo mít politické požehnání. Jiří

 10. autor komentáře: Ožďan Antonín Odepsat

  Pěkná zhovadilost, kdo to proboha sedí na radnici města, ať si páni radní
  takové radovánky staví na svých zahradách.

 11. autor komentáře: Kristina Odepsat

  Chybí jen MacDonald,šantán a z kapličky udělat “Veselý dům,a bude to kompletní.Procházka na zámek ještě nikomu neublížila a každý si mohl vybrat stupeň obtížnosti-jsou tu tři možnosti:od Plhova,z náměstí nebo kolem bývalého vojenského velitelství,tak na co proboha lanovka???

 12. autor komentáře: Maja Odepsat

  Škoda každého neuváženě pokáceného stromu!!!

 13. autor komentáře: Lubor Jirásek Odepsat

  Bobová dráha u zámku v Náchodě … Kdo mohl něco takového vymyslet? … to abychom zpívali: “Náchodský zámeček vršku bobového…” Krásný podnikatelský záměr! Ach jo…… Je mi najednou nějak smutno. Ach Kateřino Vilemíno, co Ti s tím zámkem chtějí udělat….

  Prosím pěkně, to opravdu chceme, aby se zpívalo:
  1. Náchodský zámeček vršku bobového,
  a už mě, má milá, táhnou na lanovce.
  2. Táhnou, táhnou, táhnou na černém bobíku,
  pojď, podej, má milá podej mi helmičku.
  3. Helmičku podala, do pláče se dala.
  Kéž jsem tě můj milej, byla nepoznala.
  S přáním lepších dnů příštích L. J.

Napsat komentář k Jan Bek Zrušit odpověď na komentář

dva + devět =