krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Ze sudetských hřbitovů 3

rubrika: Genius loci, památky autor: 26. 1. 2022

Hrob teprve devatenáctiletého pilota Orlanda Chittara na hřbitově v Dolním Šalejově (dříve Niederschwedeldorf, dnes Szalejów). Letec zahynul v nedalekých Stolových horách poblíž Karlówa, kde se zřítil 24. března 1945 se svojí stíhačkou Messerschmitt Bf 109. Pilot italského původu sloužil od r. 1944 na polním letišti v Dolním Šalejově. Toto letiště bylo zřízeno v roce 1937 na pozemcích barona von Münchhausena a mělo sloužit k plánované invazi do blízkého Československa. K tomu nakonec nedošlo a význam letiště vzrostl až na konci války, kdy Dolním Slezskem postupovala Rudá armáda. Hitler prohlásil Wrocław, nejlidnatější dolnoslezské město, za pevnost Breslau a zakázal jeho obráncům kapitulovat. V této době přistávala v Šalejově menší letadla, evakuující zraněné německé vojáky z obleženého města. Z letiště startovaly i stíhací letouny a průzkumný letoun Focke-Wulf Fw 189 Uhu, který kamerami snímal postavení nepřítele. Na přistání tohoto letadla čekal vždy zvláštní kurýr, jenž na motocyklu převážel filmy k vyvolání do laboratoře a k následnému vyhodnocení na velitelství Luftwaffe ve zdejším zámečku.

Na pláních nad Šalejovem bylo za války polní letiště Luftwaffe

Štáb Luftwaffe sídlil v nedalekém, dnes zcela zpustlém zámečku

Létal tu mj. i průzkumný letoun netradiční konstrukce Focke Wulf Fw189

A zejména jednomístné stíhačky Messerschmitt

V den havárie vzlétl Orlando na Messerschmittu, který byl nedlouho předtím poškozen v boji a musel projít rozsáhlou opravou. Před opětovným začleněním do bojů byly tyto stroje krátce „zalétávány“ a jeden takový cvičný let se stal mladému pilotovi osudným. Koncem války již vše probíhalo v chaosu a v německém zbrojním průmyslu otročili hlavně zajatci a nuceně nasazení. Stranou ležící Kladská kotlina obklopená věncem hor představovala pro spojenecké bombardování jen obtížně dosažitelný cíl, a tak zde koncem války nacisté zřídili mnoho zbrojních provozů a menších pracovních táborů, dodávajících pracovní sílu. Podle vzpomínek pamětníků se vězni, pokud to okolnosti dovolily, snažili výrobu sabovat. Repasované součásti Orlandova letadla pocházely právě z takového provozu a řídící systém Messerschmittu byl zřejmě záměrně poškozen sabotáží. Během letu přestal náhle fungovat pilotní knipl, letadlo se stalo neovladatelným a narazilo do zalesněné pláně východně od Hejšoviny. Několik dní před touto havárií se v Šalejově během přistání z podobných důvodů zřítily jiné dva letouny, jejichž piloti havárii přežili. Orlando takové štěstí neměl a jeho tělo bylo po vyproštění z trosek pohřbeno na zdejším hřbitově.

Detail náhrobku s fotografií pilota Orlanda Chittiara

Německé padlé z té první války tu připomíná pomník s archandělem Michaelem

Vrak letadla byl prý zaryt v hloubce několika metrů a zůstal na místě. Povědomí o zřícené stíhačce se udrželo i mezi dosídlenými Poláky, kteří místu říkali „Samolot“. Aby zbytky vraku nelákaly různé hledače, bylo místo havárie, jež leží na území národního parku Stolové hory, prohledáno a motor i s většími zbytky letadla byly v roce 2003 vyzdviženy. Dnes je zde uprostřed hlubokého lesa jen mělká prohlubeň, v jejímž okolí lze nalézt drobné kovové součástky a útržky hnijící pryže z hydrauliky letadla.

Motor vyzdvižený z vraku letadla je dnes součástí soukromé sbírky militárií v Malechowie.

- více o letišti v Dolním Šalejově in: Henryk Grzybowski – Lotnisko polowe w Szalejowie Dolnym, Ziemia Kłodzka nr 233 / 2013 15

- hist. foto pochází z tohoto članku a z wikipedia commons

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Focke_Wulf_Fw189.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109#/media/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-662-6659-37,_Flugzeug_Messerschmitt_Me_109.jpg

Zanechte vlastní komentář:

jedna × = dva