krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Zlíčský rybník jako ráj jižních vážek

rubrika: Fauna autor: 22. 11. 2012

  

Zlíčský rybník je jednou z mála lokalit východních Čech s výskytem mediteranní vážky červené

 

Zlíčský rybník – stav v r. 1768, 1953 a 2008. mapa: http://oldmaps.geolab.cz/, snímky: http://kontaminace.cenia.cz/

Přírodní rezervace Dubno u České Skalice je známou lokalitou, kterou proslavily vlhké orchidejové louky a přilehlé „lužní“ doubravy se staletými duby. Rezervace se vesměs rozkládá na místech zaniklé rozsáhlé rybniční soustavy. Zlíčský rybník ležící na jejím západním okraji je jediný, který se zachoval až do současnosti. Rybník má za sebou poměrně zajímavou historii. Původně měl rozlohu přes 15 ha, ale v roce 1967 v souvislosti s budováním nedalekého přivaděče vody z Úpy do údolní nádrže Rozkoš, došlo k jeho úplnému zániku. To se samozřejmě velmi negativně projevilo na přilehlých slatinných loukách, které byly již tenkrát chráněny jako rezervace. Proto došlo v 80. letech k jeho částečnému znovuobnovení (rybník má dnes přibližne ¼ původní rozlohy). Na mapě a leteckých snímcích vlevo je vidět, jak se postupně měnila poloha i rozloha rybníka. Mapa z r. 1765 ukazuje Zlíčský rybník v ještě v původním rozsahu. Přilehlé rybníky již byly vysušeny a přeměněny na louky a bažantnici s doubravou. V r. 1866 zde proběhla jedna z nejkrvavějších bitev rakousko-pruské války – ještě dnes se v mohutných dubech dají nalézt olověné kulky a střepiny šrapnelů. Na mapě jsou i zakresleny rybníky v nedalekém Zblově, které byly později přeměny na zemědělskou půdu.    

Pohled na rozsáhlý litorál Zlíčského rybníku, PR Dubno, 5.7.2012

 

Vážka červená – Crocothemis erythraea , Zlíčský rybník, 21.8.2011

 

Fauvistické průzkumy na Zlíčském rybníku v 90. letech zaznamenaly výskyt pouze 10 nejběžnějších druhů vážek. Proto bylo poměrně překvapivé, když se zde předloni začaly objevovat poměrně vzácné druhy vesměs teplomilných vážek, které v naší přírodě představují neobvyklý tzv. mediteránní (středomořský) prvek. Výskyt těchto „jihoevropských“ druhů lze asi vysvětlit dvojím způsobem. Některé z těchto druhů se dnes šíří plošně díky oteplování – příkladem může být vážka červená (Crocothemis erythraea).

 

Vážka hnědoskvrnná – Orthetrum brunneum , Zlíčský rybník, 1.7.2012

 

Výskyt dalších druhů jako např. vážky hnědoskvrnné (Orthetrum brunneum) či vážky žlutoskvrnné (Orthetrum coerulescens) pak asi souvisí s poměrně razantním revitalizačním zásahem, který zde proběhl v roce 2010. Během tohoto zásahu, který měl za účel podpořit populaci ohrožené žáby kuňky obecné, zde byly vyhloubeny nové tůně a u rybníka došlo k stržení břehu s rákosem. Tyto druhy, které se pohybují v krajině po vhodných stanovištích a jsou schopny rychle osídlit nově vytvořené vodní plochy označujeme jako druhy tzv. „pionýrské“.

 

Vážka jarní – Sympetrum fonscolombii , Zličský rybník, 16.6.2012

 

Asi největší místní raritou je vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), která je na našem území považována spíše za vzácného migranta schopného se na vhodných lokalitách úspěšně množit. V roce 2012 zde létalo několik desítek kusů této vzácné vážky a  pozoroval jsem páření i kladení vajíček. Celkem se mi podařilo na Zlíčském rybníku potvrdit výskyt osmi ohrožených druhů vážek, což činí z této lokality jednu z nejvýznamnějších náchodského okresu.

 

 

Seznam zjištěných “vzácnějších” druhů:   

Anax parthenope (Sélys, 1839) – šídlo tmavé

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – klínatka rohatá

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – vážka bělořitná

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – vážka hnědoskvrnná

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – vážka žlutoskvrnná

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) – vážka jarní

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – šidélko malé

použitá literatura:

Chráněná území ČR V., Královéhradecko, AOPK, 2002

velmi podrobný a autentický popis bitvy z r. 1866 u Dubna je v knize : L. Prokop, Zápisky, Kruh HK, 1981

historická mapa – http://oldmaps.geolab.cz/, letecké snímky: http://kontaminace.cenia.cz/  

A nakonec ještě pár dalších fotek …

 

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Jiri Malik, o.s. Živá voda Odepsat

    Nádhera.

Napsat komentář k Jiri Malik, o.s. Živá voda Zrušit odpověď na komentář

tři + osm =