krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

O webu

Tento web vznikl v roce 2012 v rámci projektu Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Kompletní zpracování webových stránek od grafického návrhu přes kódování a programování realizovali studenti gymnázia. Vlastní obsah stránek včetně fotografií má na svědomí jejich učitel Jan Ježek.

Tyto stránky rozhodně nemají ambici být vyčerpávajícím encyklopedickým přehledem přírodních krás východních Čech. Jde spíše o pokus zachytit a přiblížit krajinu i přírodu východních Čech na přelomu 20. a 21. století a to včetně různých aspektů a fenoménů, které jsou pro zdejší region typické. Tento web určitě nemá být o „hodné přírodě a zlých lidech“. Vždyť to, co u  nás označujeme jako přírodu, je ve skutečnosti fenoménem stejnou měrou přírodním i kulturním.

Je důležité si uvědomit, že ráz české krajiny a její krása vznikla intenzivním využíváním, že to krásné a hospodárné (dnes bychom řekli ekologické a ekonomické) nestálo v protikladu, ale dotvářelo se navzájem.“            

                        V. Cílek, Krajiny vnitřní a vnější

Oblast, kterou se snaží tyto stránky pokrýt, začíná někde na Chlumecku v kulturních stepích východního Polabí a končí v oblasti „vysokých Sudet“ na česko-polském pomezí. Obzvláštní důraz je z pochopitelných důvodů kladen na Náchodsko, Broumovsko a celé Kladské pomezí. Obsah je do určité míry ovlivněn i tím, že autor preferuje určitá „témata“ (např. motýli, vážky, orchideje, vývoj krajiny atd.). Objevovat by se měla témata, která nějak souvisí s „ekovýchovnou“ činností na škole, kde autor působí. Prezentována bude i činnost místní organizace Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, jehož je autor členem. Pokud se prostřednictvím těchto stránek alespoň trochu podaří přiblížit důvody, proč chránit krajinu a přírodu kolem nás, pak splnily svůj účel. Je dobré vědět, v jak mimořádné části Evropy žijeme.          

Děkujeme městu Náchod, které trvale podporuje ekologickou výchovu na Jiráskově gymnáziu a které podpořilo svým grantem i vznik těchto stránek. Dík patří i studentům, kteří se spolupodíleli na vzniku stránek – grafiku zpracoval Štěpán Landa, stránky kódoval Matěj Matoulek. Texty na webu neprocházejí jazykovou korekturou, proto se autor předem omlouvá za případné chyby.

                       V Náchodě dne 10.11.2012 Jan Ježek