krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

U Žídků

rubrika: Krajina a příroda autor: 14. 6. 2013

Botanicky nejcennější louka Orlických hor je sjezdovka U Žídků

Nejhezčí a botanicky nejcennější louka v Orlických horách se jmenuje podle stejnojmenné  samoty. Louka je ve strmém svahu a zhruba v její polovině stojí chalupa, kde žijí starousedlíci, kteří louku pravidelně sečou. Pro svojí strmost nebyla louka nikdy „zmeliorována“ a je na ní několik pramenišť a menších rašelinišť. Botanicky jsou nejzajímavější společenstva  suchých oligotrofních trávníků, mezofilních ovsíkových luk a slatiniště s rašeliníky a suchopýry. Na kraji louky je starý vlek, který byl ještě v 90. letech funkční. Sjezdovku U Žídků provozovala místní tělovýchova velmi rozumným způsobem, neprobíhal žádný masívní nápor lyžařů a ani nedošlo na větší terenní úpravy a tak sjezdaři louce neškodili, spíše naopak – občasná menší disturbance není nikdy na škodu. Z hlediska biodiverzity je lokalita U Žídků druhově asi vůbec nejrozmanitější loukou v Orlických horách s několika kriticky ohroženými druhy a je s podivem, že nebyla vyhlášena za rezervaci. Ono je to možná i dobře, o lokalitu zatím výborně pečují starousedlíci a moloch státní ochrany přírody by podobný management zajišťoval jen obtížně. Je otázka, co bude za pár let, hospodářství po rodičích děti, které jsou ve městě, nepřevezmou. Je sice zpracován plán péče, nicméně nikdy už to asi nebude průběžná mozaikovitá péče, tak jako když se o nějakou louku stará hospodář, který ji seče kvůli několika domácím zvířatům…

Na prameništích jsou botanicky hodnotná slatinná společenstva se suchopýry a orchidejemi

Stráň U Žídků je nejlepší orchidejovou lokalitou Orlických hor. Je to jediná česká lokalita hlavinky horské (Traunsteinera globosa), která se zde vyskytuje v počtu asi deseti kusů a je docela umění ji najít – na louce totiž roste hojně rdesno hadí kořen, které se barvou květu hlavince docela podobá a ta se mezi rdesnem úplně ztrácí. To je asi i hlavním důvodem, proč tady byla tahle vzácná orchidejka objevena teprve před několika lety. Hlavinka horská se ČR dosud dosti vzácně vyskytuje v karpatské oblasti Moravy a  z Čech zcela vymizela. V Orlických horách měla ještě v 60. letech 20. století kolem deseti lokalit, na všech ovšem vyhynula a byla dlouhou dobu považována za nezvěstný druh. Její nález byl takovou místní botanickou senzací.

Hlavinka horská – vzácná orchidej, která zde má jedinou českou populaci na západ od Karpat

Nejpočetnější orchidejí, která zde v červnu vytváří hotové koberce je pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Hojný je prstnatec májový (Datylorhiza majalis), rostou zde i oba druhy našich vemeníků (Platanthera chlorantha a P. bifolia). Vzhledem k nedávnému objevu hlavinky bych se vůbec nedivil, kdyby se zde podařilo najít ještě nějaký další vzácný druh orchideje, osobně bych čekal třeba vstavač mužský a obecný nebo prstnatec bezový …

Orchideje pětiprstka žežulník a prstnatec májový zde na jaře zbarví louku do fialova

Vemeník zelenavý – Platanthera chlorantha

Velevzácnou rostlinou, kterou se mi zde podařilo v r. 2008 najít, je hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. Bohemica). V horní části louky zde roste jeho druhá nejpočetnější východočeská populace. Na louce v několika kusech přežívá i krásná prha arnika (Arnica montana). Tahle kytka byla v minulosti v Orlických horách docela běžná, obrovský ústup prodělala hlavně v souvislosti se zánikem nehnojených květnatých luk. Protože jde o jednu z nejužívanějších léčivek, předpokládá se, že je i jednou z mála rostlin, na jejichž vymizení se mohl podílet přímý sběr.

K místním botanickým pokladům patří hořeček mnohotvarý český – Gentianella praecox subsp. bohemica a prha arnika – Arnica montana

K botanickým ozdobám lokality patří i tolije bahenní (Parnassia palustris), oměj pestrý (Aconitum variegatum), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. Hieracioides) nebo upolín nejvyšší (Trollius altissimus). 

Tolije bahenní – Parnassia palustris

Upolín nejvyšší – Trollius altissimus

Z dalších vzácných rostlin zde na ostrůvcích s rašeliníky  můžeme vidět např. ostřici Davallovu (Carex davalliana), ostřici blešní (Carex pulicaris), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a masožravku rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). 

Rosnatka okrouhlolistá – Drosera rotundifolia

Lokalita je zajímavá i ze zoologického hlediska. Podrobnější průzkum zde zatím bohužel prováděn nebyl, takže informací je nedostatek. Já jsem se při několika návštěvách zaměřil hlavně na denní motýly, kteří zde mají pravý ráj. Ze vzácnějších druhů zde již v květnu poletuje okáč rosíčkový (Erebia medusa), velmi bohatou populaci zde má i perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a ohnivaček modrolemý (Lycaena hippothoe). Z několika druhů modrásků stojí za zmínku například modrásek bahenní (Maculinea nausithous) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). 

Perleťovec kopřivový – Brenthis ino

Ohniváček modrolemý – Lycaena hippothoe

Modrásek ušlechtilý – Polyommatus amandus

literatura: 

M. Gerža – Botanický průzkum lokality Sjezdovka u Žídků u Olešnice v Orlických horách

Zanechte vlastní komentář:

čtyři × pět =