krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Císařův památník

rubrika: Genius loci, památky autor: 1. 8. 2022

Na mírném návrší při severovýchodním úbočí Sovích hor nad dolinou obce Lutomia se pomalu rozpadá jeden z nejzajímavějších sudetských pomníků.  Dnes bezejmenný vrch se za Němců nazýval Tartschenberg, koncem 19. století po vybudování památníku byl přejmenován na Wilhelmshöhe. Záhy po smrti prvního německého císaře Viléma I. (plným jménem Wilhelm Friedrich Ludwig von Hohenzollern) v roce 1888 nechal pomník vybudovat majitel zdejšího panství Leutmannsdorf (dnes Lutomia) baron von Ehelenten. Jako mnoho jiných míst upadl památník po odsunu Němců zcela v zapomnění. Kdysi ale šlo o jedno z nejnavštěvovanějších míst Sovích hor. Návrší s pomníkem bylo bezlesé a skýtalo nádherné výhledy zejména na sever k masivu posvátné hory Sléza. K pomníku, který zdobily keře kvetoucích růží, vedla pěšina lemovaná kaštanovou alejí.  Bohatě zdobený pískovcový obelisk, umístěný na výrazné “mohyle” a připomínající věž gotického chrámu, dominoval zdejší krajině a byl nepřehlédnutelný jak z hřebene Sovích hor, tak ze slezských nížin.

Obec Leutmannsdorf (dnes Lutomia) s pomníkem prvního německého císaře na historické pohlednici

Historické fotografie pomníku

Dnes se z pomníku dochovalo jen pouhé torzo. Zmizely děkovné plakety s německými nápisy, zdobný litinový plot i většina mohutných kamenných kvádrů, z nichž bylo vybudováno schodiště i obvodové zdi plošiny s pomníkem. I samotný pískovcový sloup byl do výšky dvou metrů, kam lze dosáhnout, pečlivě „očesán“. Přístupovou cestu i celé bezprostřední okolí pomníku zarůstá bujná vegetace, kdysi holé návrší dávno pohltil les. Je to věru neobvyklý zážitek, narazit uprostřed středoevropské „přírody“ na něco podobného.

hist. snímky byly převzaty z fotoportálu https://polska-org.pl/

Zanechte vlastní komentář:

× pět = čtyřicet