krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Na školní výlet do Rumunska 3

rubrika: Ostatní autor: 11. 6. 2017

Do roka a do dne opět putování se školní expedicí po rumunských horách a českých vesnicích v Banátu. Psát po třetí to samé nelze, takže jen stručně. Nejdříve jednodenní přechod jižního hřebene pohoří Vladeasa a potom dva dny na krasové plošině Padiš. Táboření u řeky. Poiany – překrásné travnaté pláně spásané stády ovcí na anglický trávník. Ponorné hrady – strmé propasti a monumentální jeskyně. Soutěska řeky Galbeny – skály s řetězy, peřeje a vodopády. Banát – pomalu mizející svět českých vesnic, kde se čas zastavil. Rovensko – vymírající vesnička na hřebenech kopců. Pěšky na Gernik přes údolí u Petra s vodními mlýnky a hejny modrásků. Večer legendární hospoda u Piečků. Přechod na Svatou Helenu, spaní u krajanů a ráno sestup k Dunaji. Přesun do Eibenthalu a nakonec do Šumice, odkud přes kopce do Putny a Prigoru. Rumunská veselka na závěr. Bylo hezky. Předloni kousla studenta Čečetku infikovaná muška, loni po jiném nehezky vyjel ovčácký pes, tak jsem se tak trochu bál, aby to letos nebylo ještě něco většího, třeba medvěd. Ale dobrý, nikomu se, až na dvě povolený kolena, nic nestalo…

DEN PRVNÍ – příjezd a přechod ze Stana de Vale na Padiš

Vekslák na rumunských hranicích. Voňavka byla za sto, mobil za 4000. Toník si koupil parfém, ale moc mu to nepomohlo. Smrděl stejně jako ostatní…

Na rumunské benzínce

Výstup na hřeben Vladeasy

Vedl nás Toník, cesta občas zmizela…

Na hlavním hřebeni…

Výhled z hřebene Vladeasy směrem na Padiš a Bihor

Letos ležel na horách dlouho sníh. Na hřebeni kvetly teprve šafrány a dřípatky.

Na Padiši – když jsem tu byl poprvé před 20 lety, stály tu jen salaše a jedna chata, teď tu vzniká něco jako rekreační středisko

Chatky pro turisty, cestovní ruch se rozvíjí…

Vila Dubai…

Padiš – rumunské pastorále

První setkání s pastevci…

DEN DRUHÝ – sestup do propasti a jeskyní Cetăţile Ponorului

Ráno přecházíme plošinu Padiš a míříme k propasti Ponorné hrady

Les na okraji plošiny Padiš ukrývá jednu z největších evropských propastí

Náročný sestup

Úspěšně zvládl i nejmladší účastník expedice

Cetăţile Ponorului – Ponorné hrady

Propast ústí do rozsáhlého jeskynního systému

který jsme pod vedením zkušeného speleologa Josefa Žejdla prozkoumali…

Ty jeskyně jsou monumentální a byl to opravdu nezapomenutelný zážitek…

Zpět na denním světle…

Návrat na Padiš přes Poiana Ponorului

Překrásné místo…

Večer ještě návštěva salaší na Padiši

A nákup místních produktů

 DEN TŘETÍ – sestup z Padiše soutěskou řeky Galbeny 

Nejdříve opět přesun přes poiany an Padiši

Salaše

Majka

Violky

Kamzičníky

Po okraji propasti obcházíme Ponorné hrady

Je to výška, lidé dole ani nejsou vidět…

Výstup krásným lesem k další propasti Bortig

Propast Borțig – hezká ale po Ponorných hradech nic moc…

Poté sestupujeme do soutěsky řeky Galbeny

Na náročnějších místech se jde po řetězech

Řeka vodopády mizí dole hluboko v soutěsce, kde vtéká do jeskyně

Sestupujeme k ní po řetězech

Kdo nechce brodit, musí na řetězy

V soutěsce je několik jeskyní

Vzácná flóra: Jelení jazyk a Kruhatka Matthiolova

V dolní části se soutěska rozšiřuje do údolí, kde jsme u řeky přespali

Na loučkách tu létají vzácní motýli – hnědásek chrastavcový

Neobvyklé setkání s martináčem bukovým…

 DEN ČTVRTÝ – přesun – vopruz v autobuse, DEN PÁTÝ – pěšky z Rovenska na Gernik 

Ráno na Rovensku

Rovensko leží z českých vesnic nejvýše a tak jsou odtud překrásné výhledy do všech stran

Louky kolem vesnice jsou plné vzácných druhy motýlů i kytek, které z naší přírody úplně vymizely

Modrásek obecný

Modrásek východní

Perleťovec dvouřadý

Perleťovec dvouřadý

Koukol polní

Vzácná orchidej – vstavač štěničný

Křížky u cest

Rovensko vymírá a mladší generace odešla za lepším do Čech. Občas se do Banátu ale přestěhuje někdo, kdo nechce žít ve shonu moderního světa. Povídání na zahradě u Robina, který se sem přestěhoval z Prahy a živí se sběrem lanýžů.

A potom rozloučení s Rovenskem a sestup do Gerniku

Polní cesty

A překrásné květnaté meze

Cesta vede nejhezčí částí Banátu

Na rumunské salaši

Vodní mlýnky u Petra stále ještě melou…

Stovky vzácných modrásků…

Ohniváček modrolesklý

Ostruháček ostružinový

Cesta nad Gernikem

Senoseč. Chlap sedí a ženský makaj…

Nad vesnicí se objevují první políčka

I křížky u cest

Momentka z Gerniku

Večer zpěvy u Piečků…

DEN ŠESTÝ - pěšky z Gerniku na Svatou Helenu

Křížová cesta v Gerniku

Křížky nad Gernikem

Gernické louky v plném květu. Dominoval kokrhel. Z vzácnějších kytek pětiprstky, vstavač kukačka, mužský, štěničný a osmahlý, koukol polní a další… Z motýlů největší špek – modrásek komonicový.

Bodlák nící

Modrásek komonicový

V lesích plno roháčů…

Pastviny nad Gernikem

Louky nad Svatou Helenou

Nad Svatou Helenou – 19. století x 21. století

DEN SEDMÝ - za Svaté Heleny k Dunaji a potom busem do Eibenthalu

Nad Dunajem

Dunaj – pevnost Golubac

Všudypřítomné ještěrky zelené

Další vzácné orchideje – rudohlávek jehlancovitý

Okáč strdivkový

Ostruháček kapinicový na paprsce velkokvěté

Perleťovec červený

Eibenthal

Louky nad Eibenthalem

Růže bedrníkolistá

Hnědásek černýšový

Hnědásek květelový

DEN POSLENÍ – busem přesun do Šumice a potom pěšky přes Putnu do Prigoru

V Šumici

Šumice je ještě víc vylidněná než Rovensko – každej druhej barák práznej…

Původní zástavba…

Na návsi

Křížek

Nápis na křížku

V místním obchůdku

Cestou do Putny

Šumice z kopců

Krajina nad vesnicí

Křížek

V Putně na návsi

Babička z Českého mlýna (foto – Bumerang)

Mlýnek

V Putně…

 

Cestou do Prigoru – salaše

V Prigoru byla zrovna svatba. Ze silnice se stal taneční parket.

Místní babičky

Nakonec se ještě několik studentů před odjezdem pozvalo k místostarostovi do palírny. Zrovna pálil fazolovici…

Vydařilo se to! 

 

 

 

Zanechte vlastní komentář:

dva × = deset