krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

O lesních vážkách páskovcích

rubrika: Fauna autor: 17. 11. 2020

“Lesní vážka” páskovec dvouzubý

I když některé druhy šídel působí celkově robustnějším dojmem, představují páskovci největší zástupce evropských vážek, alespoň co se týká rozpětí křídel a délky těla. Zatímco jednotlivé druhy páskovců jsou od sebe jen obtížně rozlišitelné, od ostatních vážek se páskovci výrazně liší jak vzhledem, tak i způsobem života. Většina našich vážek preferuje rozsáhlejší otevřená prostranství, s páskovci se ale můžeme potkat i hluboko uvnitř souvisle zapojených lesních porostů, kde často poletují nad lesními cestami, průseky či v okolí potůčků. Díky svému specifickému biotopu, značné velikosti a kontrastnímu černožlutému zabarvení těla (viz název rodu), které doplňují smaragdově zelené oči, jde o naprosto nezaměnitelnou skupinu vážek. Vzhledem k nápadnému zbarvení by se dalo předpokládat, že jde o velmi nápadné a snadno pozorovatelné vážky, skutečnost je ovšem jiná. V lesních porostech, kde se kontrastně střídají skvrny prudce nasvícené sluncem s tmavým stínem vegetace, je jejich zbarvení činí téměř neviditelnými.

Páskovec dvouzubý

A velmi podobný páskovec kroužkovaný

Larvy páskovců žijí v detritu na dně čistých lesních potůčků, kde loví zejména drobné vodní korýše a vodní larvy hmyzu. Nejčastěji se pohybují na písčitých nebo štěrkovitých dnech čistých tůněk, někdy ale dokáží přežívat i v bahně mělkých pramenišť na lesních světlinách a loučkách. Jejich vývoj je poměrně dlouhý a trvá i pět let. Dospělce lze pozorovat během vrcholného léta, jak poletují kolem potůčků, kde se vylíhli. Jednotlivé kusy ale často při hledání nového teritoria zalétávají i poměrně daleko od vody. Čistých lesních potůčku a studánek je poskrovnu, a tak ani páskovci nepatří k úplně běžným vážkám a jsou vedeny v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.

Biotop páskovce – pěnovcové prameniště pod Rýzmburkem v Babiččině údolí

Biotop páskovce – lesní potůčky v náchodské Montaci

Kromě největší evropské vážky páskovce velkého – Cordulegaster heros, jehož výskyt byl teprve před nedávnem potvrzen v moravských Chřibech, u nás žijí dva další druhy páskovců. Páskovec kroužkovaný – Cordulegaster boltonii je rozšířený zejména v „hercynské části“ repuibliky, na východ od Českého masivu se vyskytuje pouze sporadicky. Páskovec dvojzubý – Cordulegaster bidentata je pro změnu relativně běžný druh v kopcovité lesnaté krajině „karpatské“ části republiky při hranicích se Slovenskem. Ve vlastních Čechách je jeho výskyt lokální, relativně vzácný a prozatím byl potvrzen jen na několika místech v severní části republiky. 

Mapa rozšíření páskovců v ČR, zdroj: https://portal.nature.cz/

Několikrát byl výskyt páskovce dvouzubého prokázán i v širším okolí Náchoda, nejznámější a nejdéle sledovanou lokalitou je orchidejová louka v údolí říčky Olešenky v Pekle, delší dobu je známý i výskyt na pěnovcových prameništích v Babiččině údolí. Já jsem tuto vzácnou vážku opakovaně pozoroval i podél potůčků v lesích města Náchoda v Montaci.

Páskovec z Babiččina údolí

A z náchodské Montace… Sameček požírající ulovenou ploštici

Velmi příjemně mě překvapilo, když jsem v náchodských lesích v okolí Bělovse v letošním roce fotografoval nejenom páskovce dvouzubého, ale i toho kroužkovaného. Není v naší přírodě mnoho míst, kde by v těsné blízkosti poletovaly hned oba druhy páskovců… I když kdo ví, jak to s rozšířením těchto lesních vážek  v ČR je ve skutečnosti. Navzdory velikosti bývají páskovci přehlíženými vážkami, jsou si navzájem velmi podobní a na první pohled téměř neodlišitelní. Je možné, že podobné nálezy budou (i díky digitální fotografii) přibývat. Druhy se od sebe odlišují jen drobnými detaily, páskovec kroužkovaný na např. na zadečkových článcích tenké žluté proužky “navíc”. Já s sebou entomologickou síťku nenosím a bez teleobjektivu bych oba druhy od sebe neodlišil…

Páskovec dvouzubý

a velmi podobný páskovec kroužkovaný

 

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Elena Odepsat

    Dobrý den, včera jsem u nás, Mikulovice u Jeseníku, vyfotila páskovce, ale sama nedokážu určit druh. Chtěla bych Vám poslat fotografii, ale není zde tato možnost. Mám z vážky radost, ještě jsem ji u nás neviděla.
    Mohla bych Vám nějak tu fotku poslat?
    Děkuji, hezký den.

Zanechte vlastní komentář:

pět − jedna =