krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Otázka, proč nás vlastně zvířata přitahují, fascinují i děsí i daleko za hranice zdrojů potravin a surovin či reálného ohrožení, je z hlediska našeho sebepochopení dosti klíčová a vzhledem k nesmírnému lidskému vlivu na planetu je bezděky klíčová i pro ostatní živé bytosti.

Stanislav Komárek, Ochlupení bližní, Academia 2011

Články Fauna

Motýli letošního léta

rubrika: Fauna autor: 3. 9. 2023
Modrásek jetelový - Polyommatus bellargus  IMG_9741

Letos to byla na motýly fakt bída. Nejdříve oceánské klima, tzn. vlhká a teplá zima téměř bez sněhu, kdy beztak nadprůměrné teploty opakovaně přerušilo ještě další náhlé výrazné oteplení. Pak relativně chladné jaro, v létě naopak dlouhé vlny sucha a veder rychle střídané vlhkými a chladnými periodami. Zejména pro zimující stádia motýlů (housenky, kukly) znamenal neobvyklý průběh [...]

Vzácné setkání

rubrika: Fauna autor: 15. 6. 2023
Martináč bukový - Aglia tau

Tak z tohoto setkání jsem měl opravdu velkou radost. Každý, kdo rád chodí na procházky do lesa, si určitě tohoto motýla někdy všiml. Sotva z jara vyraší na bucích první svěže zelené listí, objeví se v lesích nepřehlédnutelní motýli s tělem i křídly v barvě sytě okrové. Když svítí sluníčko, poletují třepotavě nízko nad vegetací a ani na chvilku nespočinou. [...]

O modráscích a mravencích

rubrika: Fauna autor: 8. 2. 2022
Oba druhy mají podobné ekologické nároky, parazitují u stejných mravenců a konkurují si

O podivuhodném soužití našich modrásků se zemními mravenci jsem tu již opakovaně psal. Nejpodrobněji pojednává tuto problematiku článek o modráscích rodu Maculinea (nově Phengaris). U těchto motýlů zašlo soužití s mravenci nejdále a jejich housenky se jinak než jako sociální parazité uvnitř mraveniště vyvíjet nedokáží. Modrásků ale po světě létá na šest tisíc druhů a do [...]

O lesních vážkách páskovcích

rubrika: Fauna autor: 17. 11. 2020
Páskovec z Babiččina údolí

I když některé druhy šídel působí celkově robustnějším dojmem, představují páskovci největší zástupce evropských vážek, alespoň co se týká rozpětí křídel a délky těla. Zatímco jednotlivé druhy páskovců jsou od sebe jen obtížně rozlišitelné, od ostatních vážek se páskovci výrazně liší jak vzhledem, tak i způsobem života. Většina našich vážek preferuje rozsáhlejší otevřená prostranství, s páskovci [...]

Apollo 2

rubrika: Fauna autor: 9. 10. 2020
Jasoň červenooký - Krucza skala

O donkichotské snaze Jerzyho Budzika navrátit na Krkavčí skálu u Lubavky jasoně červenookého jsem tu již psal před třemi roky. Věci jsou od té doby stále v pohybu. V Polsku se rozeběhl nový národní záchranný program tohoto motýla, který mají na starosti entomologové z Vratislavské univerzity. V arboretu v Sycově vznikla velká odchovná stanice pro jasoně i  další ohrožené druhy motýlů [...]

Carabus

rubrika: Fauna autor: 27. 9. 2020
Běžný střevlík fialový

Čím jsou pro tropické lesy tygři a jaguáři, tím jsou pro hmyzí mikrosvět střevlíci rodu Carabus. Velcí, hbití a rychlí brouci se strašlivými kusadly, na první pohled je zřejmé, že ve světě pozemního hmyzu hrají roli vrcholových predátorů. I když jde o nápadné a v naší přírodě téměř všudypřítomné brouky, zas tak často se s nimi nesetkáváme. [...]

Salamandra

rubrika: Fauna autor: 25. 5. 2020
Mobil

Smrkové monokultury sice velkoplošně odumírají, ale listnaté lesy jsou teď z jara krásné. Listí má desítky odstínů zelené barvy a v bylinném patře to kvete. Rád se po dešti v jarním lese procházím, vše je svěží a vegetace divoce bují. Letos jsem si musel počkat, ale konečně zapršelo a vylezli mloci. I když se ve vlhčích partiích listnatých lesů [...]

Za modráskem jetelovým

rubrika: Fauna autor: 23. 5. 2020
Nejmodřejší z našich modrásků...

Korona-doba je nedobrá, podivná a nejlépe ji přečkat v přírodě. Tentokrát jsem vyrazil na Hamernickou stráň u Solnice. V minulosti to byla vyhlášená orchidejová lokalita se vstavačem vojenským. Ty doby jsou pryč, stráň je dnes z velké části zarostlá náletem, zbytky trávních společenstev nejsou paseny ani sečeny a přerostlou trávu střídá stařina. Místo je zajímavé už jen entomologicky. [...]

Modrý oči

rubrika: Fauna autor: 19. 8. 2019
Šídlo rákosní, odkaliště Jívka

Žádný jiný druh hmyzu nemá tak blankytně modré oči jako šídlo rákosní. Těžiště rozšíření tohoto teplomilného druhu je v oblasti mediteránu a ve střední Evropě šlo ještě donedávna o méně běžnou vážku. Ale otepluje se, a modrooké šídlo, které dříve poletovalo nad vodou v nejteplejších oblastech republiky, expanduje na sever i do vyšších nadmořských výšek. Dříve jsem [...]

U řeky

rubrika: Fauna autor: 3. 6. 2018
Když samice kladly vajíčka do stonků lakušníků, samci je střežili z povzdalí

Letošní jaro uteklo tak rychle, ani jsem se nedostal pořádně do přírody. V pátek jsme konečně vyrazili na kolech k Metuji do Pekla, koupačka to byla parádní, i když vody v řece bylo méně než na konci léta. Dcera stavěla z kamínků domečky pro rybky, pak jsme společně koukali na “motýlí vážky”. Moc jsme si to užili. [...]