krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Na Dobrošově

rubrika: Náchodsko autor: 2. 1. 2024
Dobrošov

Jenom pár fotografií z míst, kde to mám moc rád. Zimní procházka se starou zrcadlovkou a kouzelnými sklíčky. Bylo to krásné, během dvou hodin jsem zažil snad všechny myslitelné druhy počasí i oblohy…  

Kámen se těžil odřezáváním bloků s pomocí řetězových pil. Dokonale rovný a ohlazený povrch řezu připomíná zamrzlou vodní hladinu.

Zajímavé krasové jevy odhalila těžba ve dvou lomech nad Horní Moravou. Zejména v Mramorovém lomu se opakovaně těžily vysoce kvalitní krystalické vápence. Čistý mramor s velmi atraktivní kresbou byl lanovými pilami odřezán ve velkých blocích, jež byly dále zpracovány do menších obkladových desek. Bílá hornina místy dosahuje 97 –99 % CaCO3, její povrch odhalený těžbou ovšem rychle pokrývá tenká [...]

Zde již převažují atraktivnější mramory

Ve vyšších partiích masivu Kralického Sněžníku se na české i polské straně nachází několik menších jeskyní. Na rozdíl od těch níže položených (např. Medvědí j., Tvarožné díry) vznikly tyto v drobných izolovaných karbonátových čočkách, které jsou zcela vmezeřeny do okolních hornin krystalinika. Ačkoliv jde o podzemní prostory skromné, které mívají na délku pár desítek metrů, jedná [...]

Ústí bočních labyrintu leží ve výšce ramen

Stejné vrstvy mramoru, v jakých byla v roce 1966 objevena slavná Medvědí jeskyně (viz předchozí článek), vystupují na povrch i na české straně masivu Kralického Sněžníku. Řeka Moravu tu na dně hlubokého údolí protíná dva úzké zkrasovělé pruhy mramorů. Doposud zde bylo objeveno několik menších jeskyní a jeden rozsáhlejší systém podzemních chodeb, který byl nazván Tvarožné díry. Jak už [...]

Líbilo se nám ve zdejším podzemí...

Sudetská pohoří jsou na vápence poměrně chudá, přesto se v nich nachází celá řada míst s jeskyněmi a dalšími krasovými jevy. Rozsahem jde sice o nevelké, ale obvykle velmi zajímavé oblasti. Horninou, v níž tyto jevy chemickým zvětráváním (rozuměj rozpouštěním) vznikly, nebývá vápenec, ale jeho krystalická forma – mramor. Většinou jde pouze o malá ložiska, mající typicky [...]

Vlčí vodopád

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 11. 2023
Vodopád Wilczky

Jeden z nejpůsobivějších sudetských vodopádů leží v masivu Kralického Sněžníku pod městečkem Mezihoří. Říčka Wilczka tu na tektonickém zlomu spadá přes skalní práh z výšky dvaceti metrů do divoké propasti. Nepřístupné skalnaté svahy kaňonu porůstá prastarý smíšený les s převahou listnáčů a příměsí jedle a smrku. Porost má místy blízko k původnímu horskému pralesu, v jarních měsících zde bohatě vykvétá [...]

Expedice Balt 2023

rubrika: Ostatní autor: 19. 9. 2023
Balt - Wolin IMG_2008

Již slavný učitel národů, Jan Ámos Komenský, považoval cestování za nejefektivnější a nejvyšší stupeň vzdělávání se. V září bývá ještě teplo, kdo by chtěl trávit slunné dny ve škole? Já rozhodně ne, nezbylo mi tedy, než oslovit studenty a zorganizovat poznávací expedici k moři. Bylo to dobré rozhodnutí, počasí nám mimořádně přálo, tři dny jsme bosky [...]