krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Tesařík pižmový

rubrika: Fauna autor: 26. 1. 2014
Tesařík pižmový - What a fantastic magic Nature can do!

Tesařík pižmový (Aromia moschata) patří k našim nejhezčím broukům. Na hmyzáka je to tvor dosti velký (až 4 cm) a stejně jako ostatní tesaříci má velmi dlouhá a nápadná tykadla, s kterými může mít na délku až k deseti centimetrům.  Díky své velikosti a nádhernému smaragdově metalickému designu je to brouk, kterého bychom čekali spíše někde v tropech, [...]

Krasavice z hor

rubrika: Flora autor: 24. 1. 2014
Lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum, Orlické hory - Panské pole, 1.7.2006

She robbed me of my liberty, deprived me of my rest Then go, my lovely Flora, the lily of the west. Bob Dylan Neznám druhou takovou rostlinu, která by se velikostí květu a krásou vyrovnala lilii cibulkonosné (Lilium bulbiferum). Snad jenom hlaváček jarní… Lilie cibulkonosná u nás roste velmi vzácně v okrajových pohořích a to hlavně [...]

Garinus a Onufrius

rubrika: Genius loci, památky autor: 23. 1. 2014
Garina vytesal Braun při umělé jeskyni, vyhloubené v mohutném balvanu a znázornil jej ve chvíli, kdy vylézá z temného otvoru a zděšeně se ohlíží. Brauna zaujal protiklad lidské bytosti a její zvířecí existence, který se zračí v úleku napůl lidském a napůl divoce přírodním. J. Neumann

Představa eremitů, kteří prožili život v pustině daleko od lidí, podobni zvířatům, zapůsobila zřejmě silně na fantasii Braunovu, který vzal sám dláto do rukou, aby proměnil pískovcové balvany v samotě tichého lesa v olbřímí těla. Z jeho rukou vzniklo tehdy něco docela jiného než poutavé barokní divadlo. Objevil v těch postavách nově spojení člověka a přírody, život probouzející se ve [...]

Sklenářovice

rubrika: Krajina a příroda autor: 19. 1. 2014
Jen mohutné torzo mlýna zbylo z kdysi prosperující obce sudetské obce Glasendorf (Sklenářovice)

motto: Ještě na začátku 20. století měla vzkvétající obec s vlastní samosprávou, školou, mlýnem a dvěma hostinci 220 obyvatel ve 42 domech. Ti byli po druhé světové válce vyhnání do Německa. Stavení postupně chátrala a brigádníci ve službách pastvinářského družstva z Mnichova Hradiště tomu rozhodně nebránili. Z nepochopitelných důvodů nedostaly Sklenářovice šanci na záchranu prodejem chalupářům. Definitivní konec [...]

Kovářova rokle

rubrika: Krajina a příroda autor: 16. 1. 2014
V Broumovských stěnách IMG_1840

Kovářova rokle je hlubokým pískovcovým kaňonem, který od jihu proráží kuestu Broumovských stěn. Místo je to nadmíru malebné a romantické a protože je přístupné pouze pro pěší, je mimo hlavní sezónu i poměrně opuštěné. Stezka vede roklí kolmo k hlavnímu hřebenu Broumovských stěn, kde se napojuje na frekventovanou hlavní hřebenovku. Okolí rokle je velmi divoké a [...]

Hvězda

rubrika: Genius loci, památky autor: 14. 1. 2014
Poutní kaple Panny Marie Sněžné - barokní klenot uprostřed pískovcových skal

motto: Originální stavba na symbolickém půdorysu dokládá suverenní mistrovství Kiliána Ignáce Dientzenhofera, které dokázal uplatnit i při řešení zdánlivě malých a podružných úkolů. Jedinečné umístění v krajině podtrhuje architektovo geniální cítění proporcí a kontextu místa, tolik příznačné pro český barok. B. Prokop Poutní kapli Panny Marie Sněžné nechal v r. 1731 vybudovat tehdejší opat broumovského kláštera  [...]

Rekviem za české motýly

rubrika: Fauna autor: 10. 1. 2014
Bělopásek hrachorový je motýl prosvětlených lesů, který u nás vyhynul díky změnám v lesním hospodaření.

motto: Na počátku 19. století působil nedaleko severomoravského Krnova evangelický pastor Kajetan Koschatzky. Během pochůzek za farníky si zaznamenával pozorování motýlů a v roce 1821 své zápisky publikoval. V nejbližším okolí Krnova žilo za jeho časů celkem 88 druhů denních motýlů. Průzkum zopakovaný o téměř dvě století později – a pokrývající o něco rozsáhlejší oblast [...]