krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Kovářova rokle

rubrika: Krajina a příroda autor: 16. 1. 2014
V Broumovských stěnách IMG_1840

Kovářova rokle je hlubokým pískovcovým kaňonem, který od jihu proráží kuestu Broumovských stěn. Místo je to nadmíru malebné a romantické a protože je přístupné pouze pro pěší, je mimo hlavní sezónu i poměrně opuštěné. Stezka vede roklí kolmo k hlavnímu hřebenu Broumovských stěn, kde se napojuje na frekventovanou hlavní hřebenovku. Okolí rokle je velmi divoké a [...]

Hvězda

rubrika: Genius loci, památky autor: 14. 1. 2014
Poutní kaple Panny Marie Sněžné - barokní klenot uprostřed pískovcových skal

motto: Originální stavba na symbolickém půdorysu dokládá suverenní mistrovství Kiliána Ignáce Dientzenhofera, které dokázal uplatnit i při řešení zdánlivě malých a podružných úkolů. Jedinečné umístění v krajině podtrhuje architektovo geniální cítění proporcí a kontextu místa, tolik příznačné pro český barok. B. Prokop Poutní kapli Panny Marie Sněžné nechal v r. 1731 vybudovat tehdejší opat broumovského kláštera  [...]

Rekviem za české motýly

rubrika: Fauna autor: 10. 1. 2014
Bělopásek hrachorový je motýl prosvětlených lesů, který u nás vyhynul díky změnám v lesním hospodaření.

motto: Na počátku 19. století působil nedaleko severomoravského Krnova evangelický pastor Kajetan Koschatzky. Během pochůzek za farníky si zaznamenával pozorování motýlů a v roce 1821 své zápisky publikoval. V nejbližším okolí Krnova žilo za jeho časů celkem 88 druhů denních motýlů. Průzkum zopakovaný o téměř dvě století později – a pokrývající o něco rozsáhlejší oblast [...]

Stairway to heaven

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 12. 2013
Scala sancta (Svaté schody) k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na Homoli

aneb O Scala sancta (O svatých schodech) motto: Vzhled barokní krajiny položil základ české kulturní krajiny. České baroko je považováno za krajinně historický fenomén, založený na společenských, hospodářských a kulturních základech. Je označováno jako krajinná revoluce, kdy se podoba krajiny, zdevastované třicetiletou válkou, změnila v plánovitě tvořenou krajinu kulturní. Upřednostňovaly se zejména vyvýšeniny terénu, aby byla [...]

Sanatorium Grunwald

rubrika: Genius loci, památky autor: 25. 12. 2013
Zašlá sláva polských Sudet - sanatorium Grunwald v Sokolowsku

Polské Sudety – krajina plná krásných, pozoruhodných, udivující a smutných míst. Země s minulostí restartovanou na konci světové války. Krajina, která ztratila velkou část své historie. Všude stopy  svědčící o dřívější prosperitě. Pocit vykořenění, zmaru, chudoby a zločinu je tu cítit tak silně a tak často… A přesto (nebo snad právě proto) je tu Genius loci [...]

Výpravy za jasoněm

rubrika: Fauna autor: 25. 12. 2013
Od podobných bělásků poznáme jasoně snadno podle průhledných okrajů křídel

Jak napovídá české rodové jméno, patří jasoň dymnivkový – Parnassius mnemosyne k našim nejhezčím druhům motýlů (a bohužel i nejvzácnějším). Jeho areál zaujímá prakticky celou Evropu, téměř všude ale jeho populace postupně ustupují a rychle se zmenšují. Stejně tak i u nás.  Životaschopné populace jasoně dnes v ČR přežívají již jen na Moravě, v Čechách druh v [...]

Ztracené údolí

rubrika: Krajina a příroda autor: 3. 12. 2013
V ztraceném údolí - člověku se nechce věřit, že je v Krkonoších ...

Nikdy jsem nedokázal přijít Krkonoším na chuť. Příroda našich nejvyšších hor je sice opravdu unikátní, nicméně celé pohoří je turisticky tak „exploatováno“, že jsem se tu nikdy opravdu dobře necítil. Tedy až do doby, než jsem narazil na jedno z nejhezčích údolí, jaká jsem kdy viděl. Člověku se ani nechce věřit, že v Krkonoších, kousek od známého [...]