krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Garinus a Onufrius

rubrika: Genius loci, památky autor: 23. 1. 2014
Garina vytesal Braun při umělé jeskyni, vyhloubené v mohutném balvanu a znázornil jej ve chvíli, kdy vylézá z temného otvoru a zděšeně se ohlíží. Brauna zaujal protiklad lidské bytosti a její zvířecí existence, který se zračí v úleku napůl lidském a napůl divoce přírodním. J. Neumann

Představa eremitů, kteří prožili život v pustině daleko od lidí, podobni zvířatům, zapůsobila zřejmě silně na fantasii Braunovu, který vzal sám dláto do rukou, aby proměnil pískovcové balvany v samotě tichého lesa v olbřímí těla. Z jeho rukou vzniklo tehdy něco docela jiného než poutavé barokní divadlo. Objevil v těch postavách nově spojení člověka a přírody, život probouzející se ve [...]

Sklenářovice

rubrika: Krajina a příroda autor: 19. 1. 2014
Jen mohutné torzo mlýna zbylo z kdysi prosperující obce sudetské obce Glasendorf (Sklenářovice)

motto: Ještě na začátku 20. století měla vzkvétající obec s vlastní samosprávou, školou, mlýnem a dvěma hostinci 220 obyvatel ve 42 domech. Ti byli po druhé světové válce vyhnání do Německa. Stavení postupně chátrala a brigádníci ve službách pastvinářského družstva z Mnichova Hradiště tomu rozhodně nebránili. Z nepochopitelných důvodů nedostaly Sklenářovice šanci na záchranu prodejem chalupářům. Definitivní konec [...]

Kovářova rokle

rubrika: Krajina a příroda autor: 16. 1. 2014
V Broumovských stěnách IMG_1840

Kovářova rokle je hlubokým pískovcovým kaňonem, který od jihu proráží kuestu Broumovských stěn. Místo je to nadmíru malebné a romantické a protože je přístupné pouze pro pěší, je mimo hlavní sezónu i poměrně opuštěné. Stezka vede roklí kolmo k hlavnímu hřebenu Broumovských stěn, kde se napojuje na frekventovanou hlavní hřebenovku. Okolí rokle je velmi divoké a [...]

Hvězda

rubrika: Genius loci, památky autor: 14. 1. 2014
Poutní kaple Panny Marie Sněžné - barokní klenot uprostřed pískovcových skal

motto: Originální stavba na symbolickém půdorysu dokládá suverenní mistrovství Kiliána Ignáce Dientzenhofera, které dokázal uplatnit i při řešení zdánlivě malých a podružných úkolů. Jedinečné umístění v krajině podtrhuje architektovo geniální cítění proporcí a kontextu místa, tolik příznačné pro český barok. B. Prokop Poutní kapli Panny Marie Sněžné nechal v r. 1731 vybudovat tehdejší opat broumovského kláštera  [...]

Rekviem za české motýly

rubrika: Fauna autor: 10. 1. 2014
Bělopásek hrachorový je motýl prosvětlených lesů, který u nás vyhynul díky změnám v lesním hospodaření.

motto: Na počátku 19. století působil nedaleko severomoravského Krnova evangelický pastor Kajetan Koschatzky. Během pochůzek za farníky si zaznamenával pozorování motýlů a v roce 1821 své zápisky publikoval. V nejbližším okolí Krnova žilo za jeho časů celkem 88 druhů denních motýlů. Průzkum zopakovaný o téměř dvě století později – a pokrývající o něco rozsáhlejší oblast [...]

Stairway to heaven

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 12. 2013
Scala sancta (Svaté schody) k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na Homoli

aneb O Scala sancta (O svatých schodech) motto: Vzhled barokní krajiny položil základ české kulturní krajiny. České baroko je považováno za krajinně historický fenomén, založený na společenských, hospodářských a kulturních základech. Je označováno jako krajinná revoluce, kdy se podoba krajiny, zdevastované třicetiletou válkou, změnila v plánovitě tvořenou krajinu kulturní. Upřednostňovaly se zejména vyvýšeniny terénu, aby byla [...]

Sanatorium Grunwald

rubrika: Genius loci, památky autor: 25. 12. 2013
Zašlá sláva polských Sudet - sanatorium Grunwald v Sokolowsku

Polské Sudety – krajina plná krásných, pozoruhodných, udivující a smutných míst. Země s minulostí restartovanou na konci světové války. Krajina, která ztratila velkou část své historie. Všude stopy  svědčící o dřívější prosperitě. Pocit vykořenění, zmaru, chudoby a zločinu je tu cítit tak silně a tak často… A přesto (nebo snad právě proto) je tu Genius loci [...]