krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Na návštěvě u Didymy a Ariona

rubrika: Fauna autor: 20. 8. 2013
Hnědásek květelový ("Didyma") stejně jako ...

aneb O motýlích metapopulacích motto: Hnědásek květelový (Melitaea didyma) – V minulosti v ČR velmi rozšířený, vymřel na většině území. Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) – V minulosti všeobecně rozšířen po celém území státu od nížin do hor. Nyní přežívá na poslední hrstce lokalit. www.lepidoptera.cz Hnědásek květelový (Melitaea didyma) a modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) patří k našim nejkrásnějším [...]

Nejvzácnější žába

rubrika: Fauna autor: 20. 6. 2013
Jak napovídá její druhové jméno, má tahle ropucha tak zkrácené nohy, že neskáče, ale svižně "běhá"

Ropucha krátkonohá (Epidalea, dříve Bufo calamita) je naše nejvzácnější žába. Jak už napovídá její české jméno, má hodně zkrácené nohy a je to naše jediná žába, která ani neumí skákat a pohybuje se jen jakýmsi legračním během. Malá velikost (kolem 5 cm), krátké končetiny a takový jakýsi dojem celkové nemotornosti a zavalitosti (viz. starší české [...]

U Žídků

rubrika: Krajina a příroda autor: 14. 6. 2013
U Žídků - botanicky nejcennější louka v Orlických horách

Nejhezčí a botanicky nejcennější louka v Orlických horách se jmenuje podle stejnojmenné  samoty. Louka je ve strmém svahu a zhruba v její polovině stojí chalupa, kde žijí starousedlíci, kteří louku pravidelně sečou. Pro svojí strmost nebyla louka nikdy „zmeliorována“ a je na ní několik pramenišť a menších rašelinišť. Botanicky jsou nejzajímavější společenstva  suchých oligotrofních trávníků, mezofilních ovsíkových [...]

Na Dobeníně

rubrika: Genius loci, památky autor: 10. 6. 2013
Krásný starobylý kostelík svatého Václava na Dobeníně byl založen na zemské stezce do Polska poblíž průsmyku Branka. Jsou od něj užasné výhledy do české kotliny ...

motto: „Ventum erat ad custodiae portam, qua itur in Poloniam et in loco qui dicitur Dobenina dux convocat populum et proceres in cetum“ Kosmas, Kosmova kronika česká (Chronica Boemorum), 1120  „Daleko do vlasti naší shlíží bílé zdi kostela sv. Václava a věže hmotné, zvěstujíce, že v nedaleké vzdálenosti jsou hranice zemské a brána zemská, kudy [...]

Cenné barokní stély s nápisy vystupujícími v reliéfu. Jde o velmi pracný a umělecky hodnotný způsob opracování kamene

Uprostřed polí poblíž Velké Bukoviny se nachází zapomenutý vesnický židovský hřbitov, který patří k těm nejkrásnějším a historicky nejcennějším u nás. Doklady o počátcích zdejšího židovského osídlení se nedochovaly. Židé jsou ve Velké Bukovině (dříve Gross Bok) zmiňováni zejména v 18. století a zdejší židovská obec nebyla nikdy příliš početná – v první polovině 19. století zde žilo 18 židovských rodin, [...]

Xerotermní stráň v Brodě je jednou z posledních lokalit křivatce rolního

  Na levém břehu Labe na kraji vsi Brod nad Labem ve svahu nad vesnicí se rozkládají rozsáhlé teplomilné stráně s pastvinami, které představují jednu z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších xerotermních lokalit tohoto druhu v náchodském okrese. Jihozápadně orientované stráně sloužily dlouho jako pastviny, v devadesátých letech ovšem přestaly být obhospodařovány a začaly zarůstat náletem. Proto byla v roce 2003 [...]

Na vysoké stáří kostela ukazuje i kruhová zeď a celkový dojem umocňuje mohutná hranolová zvonice, skrz kterou se do areálu vstupuje...

Kostel sv. Jana Křitele z roku 1553 ve Slavoňově je jednou z nejstarších roubených staveb v Čechách. Unikátní roubený kostelík byl vystavěn podle lidových návrhů stavitele Jana Kotláčky a jeho syna a stojí na místě zaniklého kostela sv. Martina ze 14. století, který byl také dřevěný a vyhořel pravděpodobně během husitských válek. Na velmi vysoké stáří kostelního areálu [...]