krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

O Březince

rubrika: Krajina a příroda autor: 17. 2. 2013
Březinka -  to jsou hlavně krásné bučiny na skalních výchozech u polských hranic

aneb Zelení teroristé se valí ze Šumavy do Bělovse   Bělovesské louky a přilehlé lesy jsou jedním z nejhezčích míst v bezprostředním okolí Náchoda a to jak z krajinářského tak i z přírodního hlediska. Prakticky na kraji města se v malebné kopcovité krajině střídají podhorské louky se zalesněnými stráněmi a stržemi, kterými protékají potoky. Téměř celé toto území [...]

Kde je zakopaný mamut?

rubrika: Ostatní autor: 13. 2. 2013
Odkrývání kostry mamuta zakonzervované ve spraši v cihelně u Hradce Králové. Unikátní nález se stal v r. 1899 národní senzací.

Na Žernově! A možná taky v Krčíně. Motto: Raněný mamut zle řádí. Svými kly porazil jednoho lovce a byl by ho rozšlapal, ale jeden neohrožený muž směle přiskočil zezadu a dvěma pádnými ranami zasáhl šlachy zadních nohou zvířete, takže mu napjaté šlachy nasekl. Mamut sklesl zadkem na zem, zvedl chobot a otvíral tlamu s dlouhým jícnem, [...]

Na křídlech motýlů 3

rubrika: Fauna autor: 12. 2. 2013
Otakárek ovocný předvádí Oudemansův fenomén. Všiměte si, že se pruhy sbíhají k zadnímu pólu těla, který je zvýrazněn i barevnou kresbou a ostruhami - jako kdyby byla pozornost predátora odváděna od hlavy ke konci těla a motýl tak měl při případnému útoku větší šanci k úniku.

Oudemansův fenomén motto: Kdyby se prokázalo, že existuje nějaký složitý orgán, který snad nebyl vytvořen početnými, postupnými a drobnými modifikacemi, moje teorie by se zhroutila. Charles Darwin, O původu druhů       Oudemansův fenomén je fascinující jev, kdy je na různých částech těla živočicha „nanesena kresba“, která se jeví jako smysluplná pouze tehdy, když [...]

Šonov - kostel svaté Markéty

Jako „broumovská skupina kostelů“ je označován soubor sedmi venkovských barokních kostelů, které byly na Broumovsku vybudovány během jediného desetiletí mezi léty 1719 – 29 jako dílo opata Broumovského kláštera – Othmara Zinka a jedné stavitelské rodiny – Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna  Kiliána Ignáce Dintzenhofera. Ve své době šlo o unikátní projekt, který společně s dalšími [...]

Zašlá sláva textilního průmyslu v Čechách, areál Tepny - stav 2010

motto: Co nechali stát barbaři, to zpustošili stavitelé nového Říma. J.W.Goethe, Italská cesta . Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností [...]

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013
Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden [...]

Černé jezírko a vážky ze Sibiře

rubrika: Fauna autor: 23. 1. 2013
A potkat zde můžete i velevzácnou vážku běloústou - Leucorrhinia albifrons ...

Na jižním okraji pískovcové kry Adršpašsko teplických skal v nadmořské výšce kolem 650 m.n.m. leží pod skalním hradem Skály tzv. Černé jezírko. To je mezi odborníky známou lokalitou, která je unikátní výskytem několika vzácných druhů vážek. Mělké bezodtoké jezírko vzniklo přehrazením potůčku pod skalami Kočičího hradu a bylo součástí hospodářského zázemí barokního zámečku Skály (Bischofstein), který [...]