krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Cenné barokní stély s nápisy vystupujícími v reliéfu. Jde o velmi pracný a umělecky hodnotný způsob opracování kamene

Uprostřed polí poblíž Velké Bukoviny se nachází zapomenutý vesnický židovský hřbitov, který patří k těm nejkrásnějším a historicky nejcennějším u nás. Doklady o počátcích zdejšího židovského osídlení se nedochovaly. Židé jsou ve Velké Bukovině (dříve Gross Bok) zmiňováni zejména v 18. století a zdejší židovská obec nebyla nikdy příliš početná – v první polovině 19. století zde žilo 18 židovských rodin, [...]

Xerotermní stráň v Brodě je jednou z posledních lokalit křivatce rolního

  Na levém břehu Labe na kraji vsi Brod nad Labem ve svahu nad vesnicí se rozkládají rozsáhlé teplomilné stráně s pastvinami, které představují jednu z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších xerotermních lokalit tohoto druhu v náchodském okrese. Jihozápadně orientované stráně sloužily dlouho jako pastviny, v devadesátých letech ovšem přestaly být obhospodařovány a začaly zarůstat náletem. Proto byla v roce 2003 [...]

Na vysoké stáří kostela ukazuje i kruhová zeď a celkový dojem umocňuje mohutná hranolová zvonice, skrz kterou se do areálu vstupuje...

Kostel sv. Jana Křitele z roku 1553 ve Slavoňově je jednou z nejstarších roubených staveb v Čechách. Unikátní roubený kostelík byl vystavěn podle lidových návrhů stavitele Jana Kotláčky a jeho syna a stojí na místě zaniklého kostela sv. Martina ze 14. století, který byl také dřevěný a vyhořel pravděpodobně během husitských válek. Na velmi vysoké stáří kostelního areálu [...]

Zlatý voči

rubrika: Fauna autor: 16. 5. 2013
Z očí do očí - skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae, Rana lessonae) je nejmenší z našich skokanů. Tahle drobná žabka (samci měří tak kolem pěti centimetrů) patří k tzv. zeleným skokanům, kteří se kromě typické zelené barvy vyznačují tím, že na rozdíl od hnědých skokanů tráví většinu času ve vodě. Od ostatních zelených skokanů se skokan krátkonohý kromě menších rozměrů odlišuje i [...]

Les Halín

rubrika: Krajina a příroda autor: 12. 5. 2013
Les Halín - jedna z botanicky nejzajímavějších lokalit Podorlicka

To jsou hlavně orchideje, zbytky teplomilných mochnových doubrav a pravěká nekropole…    Motto: “A nyní chutě dále k lesu Halínu. Zvláštní, tajemné ticho nás tu ovívá. Pátráme po příčině a hle! Nedaleko vsi Běstvin, téměř na kraji lesa, spatříme více než čtyřicet tu menších, tam značných rozměrů as jeden metr vysokých kup země, zarostlých travou, smrčím [...]

Kostel Panny Marie v Broumově

Neprávem opomíjený a zastíněný slávou broumovských dienzehoferských barokních kostelů je dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově. A přitom jde o nejstarší dřevěný kostel v Česku a zároveň i o jednu z nejstarších dřevěných staveb ve střední Evropě, která je navíc unikátní i svým provedením. Podle údajů břevnovského kláštera měl být kostel založen v roce 1171 pohanskou šlechtičnou, která [...]

Hlaváček, lahváček

rubrika: Flora autor: 1. 5. 2013
Hlaváček jarní - sluníčka v trávě

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) patří bezesporu k nejhezčím evropským květinám. Ne nadarmo nese latinské rodové jméno Adonis – podle jinocha proslulého svojí krásou, který měl v řecké mytologii svést Afroditu i Persefonu. Vypovídající je i jeho starší české jméno -   miláček jarní (Opiz 1852). Ostatně stejně milá a láskyplná je i přezdívka, kterou dnes používají čeští [...]