krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Přistěhovalci z jihu

rubrika: Fauna autor: 15. 1. 2013
Kudlanka nábožná - Mantis religiosa, PR Bludy, 11.9.2011

S tím, jak se otepluje klima, objevuje se v přírodě východních Čech stále více druhů,  které jsme v minulosti mohli potkat daleko na jihu. Tyto teplomilné druhy v Česku původně buď vůbec nežily, nebo byly svým výskytem vázány jen na ty nejteplejší oblasti (např. jižní Moravu). Tihle „jihoevropané“ byli obvykle ještě v nedávné minulosti považováni za velmi vzácné prvky naší [...]

Na křídlech motýlů 2

rubrika: Fauna autor: 13. 1. 2013
Sameček modráska jehlicového předvádí svoji modrou barvu

Šat motýlů – odraz světla a barev jejich životního prostředí podle Andrease Suchantkeho motto: Goethovská biologie není totiž jen alternativním způsobem uchopování živého světa, je i zdrojem jiného nakládání s ním. D. Pleštil, Vesmír 2004 Nositelem motýlí krásy a většiny rozpoznávacích znaků jsou motýlí křídla pokrytá drobnými šupinkami. Tyto šupinky mají nesmírně složitou stavbu z příčných [...]

Zbytka

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 1. 2013
PR Zbytka, lužní les v s česnekem medvědím - Allium ursinum v brzkém jarním aspektu

  Motto: “Dne 22.5.1982 při pracovní návštěvě připravované rezervace – nejcennější lokalita západně ode Dvora zorána a zaseta kukuřicí. Celý palouk až po vodní příkop s břízou, kde roste asi 15 jedinců tučnice obecné na dně příkopu s železitou vodou, u této břízy ještě v r. 1956 rostla kohátka kalíškatá (asi 50 jedinců) a stovky kvetlo na lukách [...]

Kudy tekla řeka 3

rubrika: Náchodsko autor: 10. 1. 2013
Povodeň na Plhovském náměstí, 1938, foto -  www.nachodsko.sweb.cz

část třetí – O Povodních     motto: Od Hronova k Náchodu – vše jedno jezero, všudy divé proudy kozkaceného živlu, nikde ani stopy o včerejší krásné, bohaté úrodě zemské, vše pod vodou! …. Ukrutný to pohled! Předměstí Kamenice jest zaplaveno a není odtud přístupu do města, kam též voda, tlačíc se kanály, až na náměstí [...]

Na křídlech motýlů 1

rubrika: Fauna autor: 8. 1. 2013
Co se nám asi snaží motýl svými křídly sdělit? Možná toto - jsem babočka osiková a svět je se mnou krásnější.

Část první – O významu a vývoji kresby motýlích křídel podle Adolfa Portmanna motto: Víme, že existují věci, o kterých nevíme. Ale existuje také neznámé neznámo – věci o kterých nevíme, že o nich nic nevíme. Donald Rumsfeld (bývalý ministr obrany USA na tiskové konferenci v r. 2002) Nejdůležitějšími znaky živého jsou tedy vztahování se ke [...]

U Polské brány

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 1. 2013
U Homole, na kladském pomezí

V nadmořské výšce 660 m mezi Orlickými horami na východě a Stolovými horami na západě leží důležité sedlo „Polská brána“ (Przelec Polskie Wrota), které představuje nejvyšší bod na cestě spojující Čechy s Kladskou kotlinu. Sedlem prochází starobylá a velmi významná cesta. Jednalo se o významnou trasu již v dávné minulosti – v době římské tudy procházela boční větev [...]

Bombina bombina

rubrika: Fauna autor: 6. 1. 2013
Kuň patří k žábám, které z naší krajiny i přes přísnou ochranu rychle mizí

  aneb O žábách na ústupu motto: A víte, co je tu nejkrásnější? Ty rána. To taky. Ale hlavně ty večery. To my si lehneme, a posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby. Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákaj, ale tady dělají jenom huu, hu. Vejš Radime…. Legendární filmová hláška je nepochybně odvozena od [...]