krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Kudy tekla řeka 2

rubrika: Náchodsko autor: 7. 12. 2012
Kostel sv. Vavřince, náměstí TGM Náchod, prosinec 2012. Na fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží přesně na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní vodorovná polovina). Poloha náměstí byla určena polohou zemské stezky, která kopíruje hranu terasy. Umístění kostela přesně na této hraně se dnes projevuje tím, že dochází k "zabořování" dolní stěny kostela do sedimentů nivy. Svůj podíl na tom mají i otřesy způsobované okolní automobilovou dopravou. Porušená statika stavby má za následek rozpraskání čelní stěny. Kostel bude muset být nově staticky zabezpečen, vznikne kolem něho klidová zóna a doprava bude z jeho nejtěsnější blízkosti vymístěna. Konečně!

část druhá – Říční terasa a město na Kladské stezce motto: „…neboť město Náchod na nízkém místě bahnitém založeno jest.“ z dopisu náchodských radních Jindřichu Kustoši ze Zubřího a Lipky, 1623 Na horní fotografii je pěkně vidět, že náchodské náměstí s kostelem leží na hranici říční terasy (horní polovina náměstí s mírným svahem) a údolní nivy (dolní [...]

U Kapličky

rubrika: Náchodsko autor: 5. 12. 2012
Kaple Zvěstování P. Marie na Plhově, detail kříže a sochy sv. Josefa

aneb malý kousek baroka motto: Baroko nemá rádo divočinu, příroda musí být pod trvalou kontrolou. Barokní sloh komponoval celou krajinu, pro vyjádření principu jednoty spirituální a hmotné skutečnosti využíval zejména osové souměrnosti jako nejvyššího vyjádření řádu daného od Boha. Pracuje s protiklady: člověk – příroda, tvůrce – materiál, řád – chaos. V lidové architektuře vzniká [...]

Kamenné kříže

rubrika: Genius loci, památky autor: 1. 12. 2012
Smírčí kříž poblíž Brzice

aneb o krevní mstě, smírčích smlouvách a křížích v krajině  Motto: … na cestách lesy, které se kdysi nazývaly Hercynský les, jsem spatřoval četné kamenné kříže s vytesanými meči, sekerami, dýkami … Z dopisu, který zaslal páter Usmarus 21.5.1556 Ignáci z Loyoly, když dorazil do Prahy.   Kamenné kříže – jsou starobylé, tajemné a krásné. [...]

Hnědásek osikový v plné parádě...

motto: Celková roční suma na záchranné programy vymírajících rostlin a živočichů v ČR odpovídá výstavbě přibližně 15 metrů dálnice (podle ročenky MŽP a MF).  Nadpis jsem si vypůjčil z reportáže české televize, která podrobně popisuje kauzu hnědáska osikového (Euphydryas maturna). Tenhle motýl je dlouhodobě v celé Evropě na ústupu a v současnosti je to jeden z nejohroženějších druhů naší fauny. [...]

Statečné babočky

rubrika: Fauna autor: 1. 12. 2012
Babočka bodláková - Vanessa cardui , Náchod- Běloves, 9.8.2010 IMG_0718

aneb Vzpomínka na dětství             Někdy se ty největší zázraky odehrávají přímo před našima očima, aniž bychom si je byli schopni uvědomit. Třeba ty nejobyčejnější babočky. Některé z těchto běžných druhů „českých“ motýlů nedokáží v našich podmínkách přečkat zimu. Celá jejich populace je proto každé jaro zakládaná motýly, kteří do Česka migrují z jižní Evropy (a někdy dokonce [...]

Úderníci

  Prokazatelně nejspolehlivějším způsobem ochrany přírody je totiž lokální patriotismus lidí, kteří v dané lokalitě bydlí či hospodaří. Živé srdce Evropy Jen málokterý Náchoďák ví, že nedaleko dobrošovské pevnosti se v nadmořské výšce 530 m.n.m. nachází botanicky zajímavá a cenná lokalita „Pod hájenkou“. Ve vegetaci převažuje rašeliník a různé druhy ostřic (svaz Caricion fuscae), ze vzácnějších druhů [...]

O našich orchidejích

rubrika: Flora autor: 28. 11. 2012
Okrotice bílá - Cephalanthera damasonium , Halín, 9.5.2009 IMG_3435

Většina lidí má květy orchidejí spojené s bujnou vegetací tropických lesů a málokdo ví, že se na území ČR vyskytuje více než padesát druhů orchidejí. Díky rozmanitému reliéfu, nadmořské výšce i klimatu vyznačují se poměrně vysokým počtem druhů orchidejí i východní Čechy, kde se můžeme  setkat (většinou by se spíše ovšem hodilo použít minulý čas) s nějakými 45 druhy orchidejí. [...]