krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Na Boru

rubrika: Krajina a příroda autor: 23. 10. 2013
Tak i na okrajových hranách ...

aneb o polské Šumavě motto: Zas nám nastala obtížná cesta na vrchol Boru. Býval do nedávna vrchem porostlým. Nyní jsou úpatí a boky holé; jen na vrcholu černá se dosud mohutný les, jímž bělají se ohromné balvany pískovcové prapodivných tvarů. Jako na Bukovině, tak po celém boku roztroušeny kameny, jenže tu v míře hojnější. Skály [...]

Odkaliště

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 10. 2013
Tygr hmyzí říše na číhané ...

Odkaliště je místo pro trvalé uložení sypkých odpadů z průmyslových provozů, které jsou vyplavovány a usazovány za pomocí vody. Nejčastěji je zde ukládán jemnozrnný popílek a spečená struska, které vznikají při spalování uhlí v teplárnách a tepelných elektrárnách. Pro vysokou prašnost a obsah toxických látek bývala takováto místa považována za zcela zdevastovaná území představující riziko pro [...]

Kostel v Stroužném

rubrika: Genius loci, památky autor: 27. 9. 2013
Evangelický kostel ve Stroužném (Pstražna, Straussdorfel)

motto: „Mezníky rozestavené v klikaté čáře bělají se po travnatém úvale, zabíhají po stráni, až v stínech lesů mizí. Ještě krok, jen jediný a již stojíme na půdě cizí – jsme v říši sjednoceného Německa. Krajina vůkol jako za hranicemi v Čechách. Sotva vzpomeneme, že jsme na půdě cizí – nám urvané. Již řídne les, pěšina [...]

Nad závodištěm

rubrika: Krajina a příroda autor: 16. 9. 2013
Malebné údolí "Nad závodištěm"

aneb O vstavači mužském Jedno z krajinářsky nejhezčích a botanicky nejhodnotnějších míst v CHKO Broumovsko leží hned kousek za Hronovem. Jde o kouzelné údolí někdy označované jako Nad závodištěm, které kopíruje jednu z vedlejších linií hronovsko-poříčského hlubinného zlomu. Původně vodorovné vrstvy pískovců a opuk zde byly tektonickou aktivitou rozlámány, nakloněny a vůči sobě navzájem všelijak posunuty. Vznikly tak [...]

Na Zbořeňáku

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 8. 2013
Romantické ruiny kostela Panny Marie na Svatém kopečku

Na kopci nedaleko jedné sudetské vesnice na severu Broumovského výběžku je uprostřed lesů ukryta romantická ruina kostela Panny Marie. Mimořádně silné místo bylo v minulosti známé jako Svatý kopeček, místní mu dnes ale neřeknou jinak než Na zbořeňáku. Původně zde na holém kopci s krásným výhledem do krajiny stávala malá dřevěná kaplička, která byla v roce 1667 [...]

Na návštěvě u Didymy a Ariona

rubrika: Fauna autor: 20. 8. 2013
Hnědásek květelový ("Didyma") stejně jako ...

aneb O motýlích metapopulacích motto: Hnědásek květelový (Melitaea didyma) – V minulosti v ČR velmi rozšířený, vymřel na většině území. Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) – V minulosti všeobecně rozšířen po celém území státu od nížin do hor. Nyní přežívá na poslední hrstce lokalit. www.lepidoptera.cz Hnědásek květelový (Melitaea didyma) a modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) patří k našim nejkrásnějším [...]

Nejvzácnější žába

rubrika: Fauna autor: 20. 6. 2013
Jak napovídá její druhové jméno, má tahle ropucha tak zkrácené nohy, že neskáče, ale svižně "běhá"

Ropucha krátkonohá (Epidalea, dříve Bufo calamita) je naše nejvzácnější žába. Jak už napovídá její české jméno, má hodně zkrácené nohy a je to naše jediná žába, která ani neumí skákat a pohybuje se jen jakýmsi legračním během. Malá velikost (kolem 5 cm), krátké končetiny a takový jakýsi dojem celkové nemotornosti a zavalitosti (viz. starší české [...]