krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Projektová výuka

rubrika: Ostatní autor: 21. 2. 2013
Náchod 1852

Tento článek je určen hlavně studentům Jiráskova gymnázia, kteří se v rámci výuky účastní projektu Lidé a krajina, lokální ekologické problémy. Třeba to ale zaujme i Vás – vzhledem k věku studentů (14 let) jsou některé “projekty” zpracovány velmi zdařile. Učím šikovné studenty. Článek obsahuje stručný popis projektu, jeho zadání a ukázky výstupů. Projekt je určený pro [...]

O Březince

rubrika: Krajina a příroda autor: 17. 2. 2013
Březinka -  to jsou hlavně krásné bučiny na skalních výchozech u polských hranic

aneb Zelení teroristé se valí ze Šumavy do Bělovse   Bělovesské louky a přilehlé lesy jsou jedním z nejhezčích míst v bezprostředním okolí Náchoda a to jak z krajinářského tak i z přírodního hlediska. Prakticky na kraji města se v malebné kopcovité krajině střídají podhorské louky se zalesněnými stráněmi a stržemi, kterými protékají potoky. Téměř celé toto území [...]

Kde je zakopaný mamut?

rubrika: Ostatní autor: 13. 2. 2013
Odkrývání kostry mamuta zakonzervované ve spraši v cihelně u Hradce Králové. Unikátní nález se stal v r. 1899 národní senzací.

Na Žernově! A možná taky v Krčíně. Motto: Raněný mamut zle řádí. Svými kly porazil jednoho lovce a byl by ho rozšlapal, ale jeden neohrožený muž směle přiskočil zezadu a dvěma pádnými ranami zasáhl šlachy zadních nohou zvířete, takže mu napjaté šlachy nasekl. Mamut sklesl zadkem na zem, zvedl chobot a otvíral tlamu s dlouhým jícnem, [...]

Na křídlech motýlů 3

rubrika: Fauna autor: 12. 2. 2013
Otakárek ovocný předvádí Oudemansův fenomén. Všiměte si, že se pruhy sbíhají k zadnímu pólu těla, který je zvýrazněn i barevnou kresbou a ostruhami - jako kdyby byla pozornost predátora odváděna od hlavy ke konci těla a motýl tak měl při případnému útoku větší šanci k úniku.

Oudemansův fenomén motto: Kdyby se prokázalo, že existuje nějaký složitý orgán, který snad nebyl vytvořen početnými, postupnými a drobnými modifikacemi, moje teorie by se zhroutila. Charles Darwin, O původu druhů       Oudemansův fenomén je fascinující jev, kdy je na různých částech těla živočicha „nanesena kresba“, která se jeví jako smysluplná pouze tehdy, když [...]

Šonov - kostel svaté Markéty

Jako „broumovská skupina kostelů“ je označován soubor sedmi venkovských barokních kostelů, které byly na Broumovsku vybudovány během jediného desetiletí mezi léty 1719 – 29 jako dílo opata Broumovského kláštera – Othmara Zinka a jedné stavitelské rodiny – Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna  Kiliána Ignáce Dintzenhofera. Ve své době šlo o unikátní projekt, který společně s dalšími [...]

Zašlá sláva textilního průmyslu v Čechách, areál Tepny - stav 2010

motto: Co nechali stát barbaři, to zpustošili stavitelé nového Říma. J.W.Goethe, Italská cesta . Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností [...]

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013
Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden [...]