krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Východočeské Lurdy

rubrika: Genius loci, památky autor: 15. 2. 2014
Ticháčkův les u Suchého dolu - dnes zapomenuté a katolickou církví nikdy neuznané místo mariánského kultu. Koncem 19. století sem putovaly statisíce poutníků.

„…místo zjevení v Suchodole jest čarokrásné a socha tato a křížová cesta, která právě postavena velkým nákládem, i když nynější poblouznění pomine, bude vždycky Suchodolu k trvalé cti a k okrase.“ S. Bouška „Když za doby největšího rozkvětu suchodolského hnutí jednou za pěkné červnové neděle jsem místo zjevení navštívil, nemohl jsem se ubránit mocnému pohnutí. Lesní stráň naplněna [...]

Ohniváčci

rubrika: Fauna autor: 3. 2. 2014
Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe , námluvy

Ohniváčci jsou opravdu hodně zvláštní skupinou modrásků. Jak už napovídá jejich české jméno, mají ohniváčci nádherně žlutooranžově zabarvená křídla a tímto se dosti liší od svých modře zabarvených příbuzných. Od ostatních zástupců čeledi modráskovitých (Lycaenidae) se liší i živnými rostlinami – zatímco modrásci se nejčastěji vyvíjejí na bobovitých rostlinách, housenky ohniváčků se živí hlavně na [...]

U Malé Čermné

rubrika: Krajina a příroda autor: 29. 1. 2014
U Malé Čermné - louky a meze uprotřed polí. Takhle si představuji hezkou zemědělskou krajinu...

Jeden z důvodů, proč tak rád při svých toulkách mířím do blízkého Polska, je ten, že se tam nepovedlo místní zemědělce kolektivizovat a venkovská krajina je tam díky tomu taková pestřejší a zajímavější. Zatímco u nás převažuje velkoplošné hospodaření, v Polsku pořád ještě fungují menší rodinné farmy a je běžné, že ve vesnici stojí u každé druhé [...]

Tesařík pižmový

rubrika: Fauna autor: 26. 1. 2014
Tesařík pižmový - What a fantastic magic Nature can do!

Tesařík pižmový (Aromia moschata) patří k našim nejhezčím broukům. Na hmyzáka je to tvor dosti velký (až 4 cm) a stejně jako ostatní tesaříci má velmi dlouhá a nápadná tykadla, s kterými může mít na délku až k deseti centimetrům.  Díky své velikosti a nádhernému smaragdově metalickému designu je to brouk, kterého bychom čekali spíše někde v tropech, [...]

Krasavice z hor

rubrika: Flora autor: 24. 1. 2014
Lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum, Orlické hory - Panské pole, 1.7.2006

She robbed me of my liberty, deprived me of my rest Then go, my lovely Flora, the lily of the west. Bob Dylan Neznám druhou takovou rostlinu, která by se velikostí květu a krásou vyrovnala lilii cibulkonosné (Lilium bulbiferum). Snad jenom hlaváček jarní… Lilie cibulkonosná u nás roste velmi vzácně v okrajových pohořích a to hlavně [...]

Garinus a Onufrius

rubrika: Genius loci, památky autor: 23. 1. 2014
Garina vytesal Braun při umělé jeskyni, vyhloubené v mohutném balvanu a znázornil jej ve chvíli, kdy vylézá z temného otvoru a zděšeně se ohlíží. Brauna zaujal protiklad lidské bytosti a její zvířecí existence, který se zračí v úleku napůl lidském a napůl divoce přírodním. J. Neumann

Představa eremitů, kteří prožili život v pustině daleko od lidí, podobni zvířatům, zapůsobila zřejmě silně na fantasii Braunovu, který vzal sám dláto do rukou, aby proměnil pískovcové balvany v samotě tichého lesa v olbřímí těla. Z jeho rukou vzniklo tehdy něco docela jiného než poutavé barokní divadlo. Objevil v těch postavách nově spojení člověka a přírody, život probouzející se ve [...]

Sklenářovice

rubrika: Krajina a příroda autor: 19. 1. 2014
Jen mohutné torzo mlýna zbylo z kdysi prosperující obce sudetské obce Glasendorf (Sklenářovice)

motto: Ještě na začátku 20. století měla vzkvétající obec s vlastní samosprávou, školou, mlýnem a dvěma hostinci 220 obyvatel ve 42 domech. Ti byli po druhé světové válce vyhnání do Německa. Stavení postupně chátrala a brigádníci ve službách pastvinářského družstva z Mnichova Hradiště tomu rozhodně nebránili. Z nepochopitelných důvodů nedostaly Sklenářovice šanci na záchranu prodejem chalupářům. Definitivní konec [...]