krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Otázka, proč nás vlastně zvířata přitahují, fascinují i děsí i daleko za hranice zdrojů potravin a surovin či reálného ohrožení, je z hlediska našeho sebepochopení dosti klíčová a vzhledem k nesmírnému lidskému vlivu na planetu je bezděky klíčová i pro ostatní živé bytosti.

Stanislav Komárek, Ochlupení bližní, Academia 2011

Články Fauna

Tesařík pižmový

rubrika: Fauna autor: 26. 1. 2014
Tesařík pižmový - What a fantastic magic Nature can do!

Tesařík pižmový (Aromia moschata) patří k našim nejhezčím broukům. Na hmyzáka je to tvor dosti velký (až 4 cm) a stejně jako ostatní tesaříci má velmi dlouhá a nápadná tykadla, s kterými může mít na délku až k deseti centimetrům.  Díky své velikosti a nádhernému smaragdově metalickému designu je to brouk, kterého bychom čekali spíše někde v tropech, [...]

Rekviem za české motýly

rubrika: Fauna autor: 10. 1. 2014
Bělopásek hrachorový je motýl prosvětlených lesů, který u nás vyhynul díky změnám v lesním hospodaření.

motto: Na počátku 19. století působil nedaleko severomoravského Krnova evangelický pastor Kajetan Koschatzky. Během pochůzek za farníky si zaznamenával pozorování motýlů a v roce 1821 své zápisky publikoval. V nejbližším okolí Krnova žilo za jeho časů celkem 88 druhů denních motýlů. Průzkum zopakovaný o téměř dvě století později – a pokrývající o něco rozsáhlejší oblast [...]

Výpravy za jasoněm

rubrika: Fauna autor: 25. 12. 2013
Od podobných bělásků poznáme jasoně snadno podle průhledných okrajů křídel

Jak napovídá české rodové jméno, patří jasoň dymnivkový – Parnassius mnemosyne k našim nejhezčím druhům motýlů (a bohužel i nejvzácnějším). Jeho areál zaujímá prakticky celou Evropu, téměř všude ale jeho populace postupně ustupují a rychle se zmenšují. Stejně tak i u nás.  Životaschopné populace jasoně dnes v ČR přežívají již jen na Moravě, v Čechách druh v [...]

Na návštěvě u Didymy a Ariona

rubrika: Fauna autor: 20. 8. 2013
Hnědásek květelový ("Didyma") stejně jako ...

aneb O motýlích metapopulacích motto: Hnědásek květelový (Melitaea didyma) – V minulosti v ČR velmi rozšířený, vymřel na většině území. Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) – V minulosti všeobecně rozšířen po celém území státu od nížin do hor. Nyní přežívá na poslední hrstce lokalit. www.lepidoptera.cz Hnědásek květelový (Melitaea didyma) a modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) patří k našim nejkrásnějším [...]

Nejvzácnější žába

rubrika: Fauna autor: 20. 6. 2013
Jak napovídá její druhové jméno, má tahle ropucha tak zkrácené nohy, že neskáče, ale svižně "běhá"

Ropucha krátkonohá (Epidalea, dříve Bufo calamita) je naše nejvzácnější žába. Jak už napovídá její české jméno, má hodně zkrácené nohy a je to naše jediná žába, která ani neumí skákat a pohybuje se jen jakýmsi legračním během. Malá velikost (kolem 5 cm), krátké končetiny a takový jakýsi dojem celkové nemotornosti a zavalitosti (viz. starší české [...]

Zlatý voči

rubrika: Fauna autor: 16. 5. 2013
Z očí do očí - skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae, Rana lessonae) je nejmenší z našich skokanů. Tahle drobná žabka (samci měří tak kolem pěti centimetrů) patří k tzv. zeleným skokanům, kteří se kromě typické zelené barvy vyznačují tím, že na rozdíl od hnědých skokanů tráví většinu času ve vodě. Od ostatních zelených skokanů se skokan krátkonohý kromě menších rozměrů odlišuje i [...]

Žabí rozcvička

rubrika: Fauna autor: 29. 4. 2013
Kuňka obecná - Bombina bombina , Bohuslavice nad Metují , 25.4.2013

Kuňky jsou takové moje oblíbené žabky, kterým jsem už jeden článek věnoval. Jedná se o zvířata, která zajímavým způsobem kombinují zabarvení maskovací (kryptické) a výstražné (aposematické). Kuňky žijí převážně v kalužích a mělkých vodách, kde jsou díky svému maskování, které pokrývá svrchní stranu těla, téměř neviditelné. Jejich kůže ovšem obsahuje velké množství drobných žlázek produkujících poměrně [...]

Skokan ostronosý - Rana arvalis , Hluboký Kováč, 17.4.2013

Na začátku každého jara, zhruba v době kdy se objeví první sasanky a na rybnících roztaje poslední led, odehrává se na několika málo místech východních Čech podivuhodná událost. Jezírka a mělčiny rybníků zaplní sytě modré žáby. Jde o jeden z nejúžasnějších jevů, jaké lze v naší přírodě pozorovat. Samci skokana ostronosého (Rana arvalis) jsou proslulí tím, že v době [...]

The best of the Beatles

rubrika: Fauna autor: 3. 4. 2013
Dva šviháci

aneb Dva frajeři z lesa Většina lidí považuje brouky za jakási nízká, nezajímavá a ošklivá stvoření. Nicméně i v broučí říši najdeme několik výjimek potvrzujících pravidlo. Existují druhy brouků, které jsou obecně považovány za krásné a fascinující. Snad nejtypičtějším příkladem je roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík alpský (Rosalia alpina). Potkat na živo tyhle dva krasavce je [...]

Na křídlech motýlů 4

rubrika: Fauna autor: 24. 3. 2013
Ohniváček modrolesklý předvádí hodně neobvyklou kombinaci oranžové a modré

Peterichovo biochromatické pravidlo  Mají motýli a další zvířata vkus? Asi ano, vždyť kombinace a rozložení barev na křídlech motýlů se řídí podobnými estetickými pravidly jako výtvarné umění. Obecně platí, že jako „vkusné“ jsou lidmi považovány takové kombinace barev, kdy nedochází k přímé kombinaci studených a teplých barev. A je velmi zajímavé, že s podobnými barevnými vzory se [...]