krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Otázka, proč nás vlastně zvířata přitahují, fascinují i děsí i daleko za hranice zdrojů potravin a surovin či reálného ohrožení, je z hlediska našeho sebepochopení dosti klíčová a vzhledem k nesmírnému lidskému vlivu na planetu je bezděky klíčová i pro ostatní živé bytosti.

Stanislav Komárek, Ochlupení bližní, Academia 2011

Články Fauna

Výpravy za jasoněm

rubrika: Fauna autor: 25. 12. 2013
Od podobných bělásků poznáme jasoně snadno podle průhledných okrajů křídel

Jak napovídá české rodové jméno, patří jasoň dymnivkový – Parnassius mnemosyne k našim nejhezčím druhům motýlů (a bohužel i nejvzácnějším). Jeho areál zaujímá prakticky celou Evropu, téměř všude ale jeho populace postupně ustupují a rychle se zmenšují. Stejně tak i u nás.  Životaschopné populace jasoně dnes v ČR přežívají již jen na Moravě, v Čechách druh v [...]

Na návštěvě u Didymy a Ariona

rubrika: Fauna autor: 20. 8. 2013
Hnědásek květelový ("Didyma") stejně jako ...

aneb O motýlích metapopulacích motto: Hnědásek květelový (Melitaea didyma) – V minulosti v ČR velmi rozšířený, vymřel na většině území. Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) – V minulosti všeobecně rozšířen po celém území státu od nížin do hor. Nyní přežívá na poslední hrstce lokalit. www.lepidoptera.cz Hnědásek květelový (Melitaea didyma) a modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) patří k našim nejkrásnějším [...]

Nejvzácnější žába

rubrika: Fauna autor: 20. 6. 2013
Jak napovídá její druhové jméno, má tahle ropucha tak zkrácené nohy, že neskáče, ale svižně "běhá"

Ropucha krátkonohá (Epidalea, dříve Bufo calamita) je naše nejvzácnější žába. Jak už napovídá její české jméno, má hodně zkrácené nohy a je to naše jediná žába, která ani neumí skákat a pohybuje se jen jakýmsi legračním během. Malá velikost (kolem 5 cm), krátké končetiny a takový jakýsi dojem celkové nemotornosti a zavalitosti (viz. starší české [...]

Zlatý voči

rubrika: Fauna autor: 16. 5. 2013
Z očí do očí - skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae, Rana lessonae) je nejmenší z našich skokanů. Tahle drobná žabka (samci měří tak kolem pěti centimetrů) patří k tzv. zeleným skokanům, kteří se kromě typické zelené barvy vyznačují tím, že na rozdíl od hnědých skokanů tráví většinu času ve vodě. Od ostatních zelených skokanů se skokan krátkonohý kromě menších rozměrů odlišuje i [...]

Žabí rozcvička

rubrika: Fauna autor: 29. 4. 2013
Kuňka obecná - Bombina bombina , Bohuslavice nad Metují , 25.4.2013

Kuňky jsou takové moje oblíbené žabky, kterým jsem už jeden článek věnoval. Jedná se o zvířata, která zajímavým způsobem kombinují zabarvení maskovací (kryptické) a výstražné (aposematické). Kuňky žijí převážně v kalužích a mělkých vodách, kde jsou díky svému maskování, které pokrývá svrchní stranu těla, téměř neviditelné. Jejich kůže ovšem obsahuje velké množství drobných žlázek produkujících poměrně [...]

Skokan ostronosý - Rana arvalis , Hluboký Kováč, 17.4.2013

Na začátku každého jara, zhruba v době kdy se objeví první sasanky a na rybnících roztaje poslední led, odehrává se na několika málo místech východních Čech podivuhodná událost. Jezírka a mělčiny rybníků zaplní sytě modré žáby. Jde o jeden z nejúžasnějších jevů, jaké lze v naší přírodě pozorovat. Samci skokana ostronosého (Rana arvalis) jsou proslulí tím, že v době [...]

The best of the Beatles

rubrika: Fauna autor: 3. 4. 2013
Dva šviháci

aneb Dva frajeři z lesa Většina lidí považuje brouky za jakási nízká, nezajímavá a ošklivá stvoření. Nicméně i v broučí říši najdeme několik výjimek potvrzujících pravidlo. Existují druhy brouků, které jsou obecně považovány za krásné a fascinující. Snad nejtypičtějším příkladem je roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík alpský (Rosalia alpina). Potkat na živo tyhle dva krasavce je [...]

Na křídlech motýlů 4

rubrika: Fauna autor: 24. 3. 2013
Ohniváček modrolesklý předvádí hodně neobvyklou kombinaci oranžové a modré

Peterichovo biochromatické pravidlo  Mají motýli a další zvířata vkus? Asi ano, vždyť kombinace a rozložení barev na křídlech motýlů se řídí podobnými estetickými pravidly jako výtvarné umění. Obecně platí, že jako „vkusné“ jsou lidmi považovány takové kombinace barev, kdy nedochází k přímé kombinaci studených a teplých barev. A je velmi zajímavé, že s podobnými barevnými vzory se [...]

Na křídlech motýlů 3

rubrika: Fauna autor: 12. 2. 2013
Otakárek ovocný předvádí Oudemansův fenomén. Všiměte si, že se pruhy sbíhají k zadnímu pólu těla, který je zvýrazněn i barevnou kresbou a ostruhami - jako kdyby byla pozornost predátora odváděna od hlavy ke konci těla a motýl tak měl při případnému útoku větší šanci k úniku.

Oudemansův fenomén motto: Kdyby se prokázalo, že existuje nějaký složitý orgán, který snad nebyl vytvořen početnými, postupnými a drobnými modifikacemi, moje teorie by se zhroutila. Charles Darwin, O původu druhů       Oudemansův fenomén je fascinující jev, kdy je na různých částech těla živočicha „nanesena kresba“, která se jeví jako smysluplná pouze tehdy, když [...]

Černé jezírko a vážky ze Sibiře

rubrika: Fauna autor: 23. 1. 2013
A potkat zde můžete i velevzácnou vážku běloústou - Leucorrhinia albifrons ...

Na jižním okraji pískovcové kry Adršpašsko teplických skal v nadmořské výšce kolem 650 m.n.m. leží pod skalním hradem Skály tzv. Černé jezírko. To je mezi odborníky známou lokalitou, která je unikátní výskytem několika vzácných druhů vážek. Mělké bezodtoké jezírko vzniklo přehrazením potůčku pod skalami Kočičího hradu a bylo součástí hospodářského zázemí barokního zámečku Skály (Bischofstein), který [...]