krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Otázka, proč nás vlastně zvířata přitahují, fascinují i děsí i daleko za hranice zdrojů potravin a surovin či reálného ohrožení, je z hlediska našeho sebepochopení dosti klíčová a vzhledem k nesmírnému lidskému vlivu na planetu je bezděky klíčová i pro ostatní živé bytosti.

Stanislav Komárek, Ochlupení bližní, Academia 2011

Články Fauna

Jarní motýli

rubrika: Fauna autor: 19. 5. 2015
Perleťovec dvanáctitečný - Boloria selene , Kudowa, 17.5.2015

Jenom několik fotek motýlů z jarních procházek a výletů. Většinou čerstvě vylíhlí, takže křídla nejsou “olítaná” a kresba na nich jen září…                                                                   [...]

Hnědásci

rubrika: Fauna autor: 30. 1. 2015
Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia , Nad Golaczówem, 18.6.2014

Jen málokterá skupina motýlů dokumentuje tristní stav naší krajiny lépe než hnědásci. Díky specifickým životním nárokům a závislosti na pestré mozaice různých stanovišť, vymizela u nás většina druhů hnědásků a nutno říci, že pravděpodobně nadobro. Co se stalo s českou krajinou? Rozorání mezí, zarůstání stepních enkláv po omezení pastvy, velkoplošné zalesňování smrky a borovicemi, meliorační [...]

Okáči rodu Erebia

rubrika: Fauna autor: 2. 1. 2015
Světliny a okraje horských lesů osídlil největší zástupce r. Erebia - okáč černohnědý

aneb O motýlech s černým kožíškem Většina lidí si spojuje motýly s představou prosluněných květnatých luk, nicméně existují i motýli, kteří se adaptovali na chladné prostředí vysokých hor a dalekého severu. Typický příklad představují okáči rodu Erebia, což jsou takoví zdánlivě nenápadní motýlí otužilci, jejichž housenky se vyvíjejí na tenkostébelných horských travinách (metlička, kostřava…). U nás [...]

Na křídlech motýlů 5

rubrika: Fauna autor: 4. 12. 2014
A když je to třeba znásobí efekt odhalením skvrn na spodních křídlech...

Oko za oko aneb O podivuhodném fenoménu úžasných očních skvrn Motto: „Obraz očí jakožto lidský artefakt představuje jeden ze základních motivů v kultuře, jehož význam může být často analogický funkcím očních skvrn u motýlů: zastrašování, svedení pozornosti na sebe (deflekce), imponování. Například africká maska s velkýma očima má zahánět cizince, ženy a malé děti od [...]

Bufo viridis

rubrika: Fauna autor: 25. 10. 2014
Vždyť přece ropuchy jsou tak krásné a roztomilé....

Nikdy jsem nepochopil, proč jsou ropuchy považovány za zosobnění ošklivosti, když to jsou vesměs krásné a roztomilé žáby. Snad že dospělé samice bývají takové zavalité a bachraté s bradavičnatou kůží. Ale jinak jsou to krásná zvířata. Z našich tří druhů vyniká nejhezčí a nejkontrastnější kresbou ropucha zelená – Bufo viridis. I když jde v nižších polohách o poměrně [...]

Všechny barvy léta

rubrika: Fauna autor: 31. 7. 2014
Oranžová - Ostruháček březový

Barva je kvalita povrchu hmoty. Mění se jím vlnová délka světla a výsledkem je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského nebo živočišného oka, případně jiných receptorů dalších organizmů. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, [...]

Na návštěvě u Oriona

rubrika: Fauna autor: 26. 4. 2014
kde ve východních Čechách poletuje krásný modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion)

Skalnatý kopec se zříceninou hradu Lichnice je jedním z posledních míst východních Čech, kde ještě můžeme vidět poletovat drobného ale překrásného modráska rozchodníkového (Scolitantides orion). Jak už napovídá druhové jméno, vyvíjejí se housenky tohohle modráska na rozchodníku, což je rostlina vázaná na různé skalnaté meze, svahy, stráně a stepi. Takových míst v naší krajině poslední dobou velmi [...]

Ohniváčci

rubrika: Fauna autor: 3. 2. 2014
Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe , námluvy

Ohniváčci jsou opravdu hodně zvláštní skupinou modrásků. Jak už napovídá jejich české jméno, mají ohniváčci nádherně žlutooranžově zabarvená křídla a tímto se dosti liší od svých modře zabarvených příbuzných. Od ostatních zástupců čeledi modráskovitých (Lycaenidae) se liší i živnými rostlinami – zatímco modrásci se nejčastěji vyvíjejí na bobovitých rostlinách, housenky ohniváčků se živí hlavně na [...]

Tesařík pižmový

rubrika: Fauna autor: 26. 1. 2014
Tesařík pižmový - What a fantastic magic Nature can do!

Tesařík pižmový (Aromia moschata) patří k našim nejhezčím broukům. Na hmyzáka je to tvor dosti velký (až 4 cm) a stejně jako ostatní tesaříci má velmi dlouhá a nápadná tykadla, s kterými může mít na délku až k deseti centimetrům.  Díky své velikosti a nádhernému smaragdově metalickému designu je to brouk, kterého bychom čekali spíše někde v tropech, [...]

Rekviem za české motýly

rubrika: Fauna autor: 10. 1. 2014
Bělopásek hrachorový je motýl prosvětlených lesů, který u nás vyhynul díky změnám v lesním hospodaření.

motto: Na počátku 19. století působil nedaleko severomoravského Krnova evangelický pastor Kajetan Koschatzky. Během pochůzek za farníky si zaznamenával pozorování motýlů a v roce 1821 své zápisky publikoval. V nejbližším okolí Krnova žilo za jeho časů celkem 88 druhů denních motýlů. Průzkum zopakovaný o téměř dvě století později – a pokrývající o něco rozsáhlejší oblast [...]