krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Když jsem v roce 1973 předložil redakční radě rukopis článku Poznámky k rozšíření a taxonomii československých druhů a hybridů čeledi Orchideaceae, měl jsem jediný cíl. Aby  veřejnost dostala do rukou další materiál pro studium našich vstavačovitých. O dva roky později, kdy byla uvedená stať zveřejněna, nejméně třetina ze skoro 500 uvedených lokalit však již neexistovala.

František Procházka, Orchideje naší přírody, Academia 1983

Články Flora

Podkovka chocholatá - Hippocrepis comosa , Opočno, 24.5.2007 2

Podkovka je drobná žlutě kvetoucí bobovitá rostlina, která se podobá příbuznému štírovníku. Na rozdíl od tohoto druhu, který je velmi hojný, je podkovka kriticky ohroženým druhem – zástupcem u nás málo rozšířené teplomilné a suchomilné květeny. Podle areálu rozšíření bývá tento druh řazen mezi tzv. praealpiny tj. druhy s těžištěm výskytu v předhořích Alp, jejichž charakteristickou vlastností [...]

Zvonek český (Campanula bohemica)

rubrika: Flora autor: 10. 11. 2012
Zvonek český - Campanula bohemica, Obří důl, 5.7.2016

Málokdo ví, že na procházce třeba Obřím dolem v Krkonoších může téměř na každém kroku pozorovat botanickou raritu – zvonek český. Zvonek český je krkonošským endemitem – druhem, který neroste nikde jinde na světě. Přibližně před 20 tisíci lety skončilo poslední výrazné zalednění Evropy, oteplilo se a ledovce ustoupily k severu. Svahy většiny evropských středohor opět pokryly [...]