krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Dřevěný kostel v Broumově

rubrika: Genius loci, památky autor: 2. 5. 2013

Neprávem opomíjený a zastíněný slávou broumovských dienzehoferských barokních kostelů je dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově. A přitom jde o nejstarší dřevěný kostel v Česku a zároveň i o jednu z nejstarších dřevěných staveb ve střední Evropě, která je navíc unikátní i svým provedením.

Kostel Panny Marie v Broumově je nejstarší celodřevěnou stavbou ve střední Evropě

Podle údajů břevnovského kláštera měl být kostel založen v roce 1171 pohanskou šlechtičnou, která na tomto místě přijala křest, nicméně tento letopočet bývá často zpochybňován. První opravdu prokazatelná zmínka v literatuře o kostele se týká vysvěcení oltáře a pochází z roku 1383. Tento původní kostel byl  ovšem v roce 1421 při obléhaní města husity zničen požárem a k jeho znovuobnovení došlo v roce 1450. Dnešní gotická podoba kostela pochází až na drobné pozdější zásahy tedy právě z této doby.

Dřevěná gotika – tohle jinde neuvidíte

Jediným výraznějším zásahem byla přístavba malé zvoničky nad kněžištěm v polovině 18. století, čímž byla symetrie kostela částečně narušena. Z “prapůvodního” starého kostela se měly podle některých názorů dochovat dřevěné prvky interiéru včetně původní výzdoby, nicméně to bývá často zpochybňováno. Jak moc byl nejpůvodnější kostel z 13. století požárem poškozen a co se z něj zachovalo, nelze dnes již s jistotou určit.

Siluetu gotického kostela poměrně citlivě doplnila v 18. století zvonička

Jednolodní stavba je orientována průčelím k východu, okolo celého kostela je otevřený ochoz, který je krytý střechou a do kterého ústí dřevěné gotické portály. Do ochozu kostela byla postupně přemístěna celá řada renesančních a empírových náhrobních kamenů ze zrušených hrobů. V ochozu se nachází i popravčí špalek a kopie devíti dřevěných desek z 16. století s popisem významných událostí z života města.

Boční vstupní portál

Asi nejzajímavější a nejčastěji zmiňovaný záznam z dřevěných desek je ten o náletu kobylek v roce 1542. Hromadný výskyt saranče stěhovavé tak daleko na severu ve studených Sudetech je událost opravdu ojedinělá.

Dřevěná kronika města Broumova

Náhrobní kameny z ochozu kostela

Historické kování na dveřích kostela

Kostel má typicky německou hrázděnou konstrukci z dubových trámů, která je pobitá zevnitř i zvenčí prkny. Právě hrázděním se liší od všech ostatních dřevěných českých kostelů, které jsou roubené. Kvalitě použitého materiálu a zejména zručnosti německých tesařů ze Slezska vděčíme za to, že i po téměř šest seti letech můžeme obdivovat tuto unikátní stavbu, která se tak moc liší od klasických dřevěných roubených kostelů.

Kostel Panny Marie v Broumově

Kostel Panny Marie v Broumově, plán stavby a výzdoba, zdroj – Wikimedia Commons

literatura:

Broumovsko: interpretace kulturního a historického dědictví, P. Bergmann, O.S. Tuž se, Broumovsko, 2003

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_%28Broumov%29

http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=1894

http://www.klaster-broumov.cz/zajimavosti/kostely-na-broumovsku/76-hbitovni-kostel

 

Zanechte vlastní komentář:

osm + = šestnáct